آثار اقتصادی بیمه های اشخاص

آثار اقتصادی بیمه های اشخاص

بیمه اشخاص:

با بیمه اشخاص خود را بیمه می کنید! اغلب حوادث، بیماری، از کار افتادگی، نقص عضو و در کل تمام حوادثی که برای فرد ممکن است اتفاق بیفتد و بیمه آن را پوشش می دهد جزو بیمه اشخاص است.
این بیمه شامل 4 بیمه عمر، درمان، مسافرتی و حوادث می شود. بیمه اشخاص دارای دو نوع انفرادی و گروهی است. تمام انواع بیمه اشخاص هر دو حالت انفرادی و گروهی را دارند به جز بیمه درمان که فقط حالت گروهی را دارد و تهیه کردن آن به صورت انفرادی ممکن نیست.
فرضیه ایجاد بیمه های اشخاص، کاهش آثار اقتصادی (خطرات جانی - مالی) برای خانواده بوده است.


یکی از اهداف اصلی بیمه اشخاص، حمایت از افراد هنگام بروز مشکلات مالی است به طوری که پس از مرگ یا از کارافتادگی نان آور خانواده، درآمد مشخص و معینی برای بازماندگان جاری خواهد بود.
دیگر مزیت استفاده از بیمه نامه های اشخاص استفاده از آن به صورت نوعی پس انداز است. این بیمه نامه ها براساس شرایط می توانند جنبه حمایتی یا پس انداز داشته باشند و حتی یک منبع درآمد اضافی برای زمان پیری و از کارافتادگی شخص به حساب آیند.
آثار اقتصادی بیمه های اشخاص به حراست از مبنای اقتصادی زندگی انسانها اقدام می نماید. و در واقع سرمایه بیمه نامه را میتوان هم طراز و هم ارزش زندگی انسانها دانست و البته باید اذعان نمود که ارزش زندگی انسانی برای خود شخص و برای افراد وابسته به او ورای این جمع بندیها و ارزش گذاری است، لذا معادل قرار دادن سرمایه بیمه ای با زندگی انسانی نمیتواند معنا و مفهومی داشته باشد، بهمین جهت باید پذیرا شد که بیمه های اشخاص با ارزش بستگی نداشته، بلکه مرتبط با ارزشهای اقتصادی زندگی انسانی است، ارزش مادی و اقتصادی از دست رفته برای افراد وابسته به آن ارزش مالی و اقتصادی.

با توجه به این مطلب می توان گفت که بیمه های اشخاص پاسخگوی نیازهای اقتصادی متعددی است که اهم آنها بشرح زیر است.

آثار اقتصادی بیمه

تولید اطمینان از اینکه در آمد معین و مشخص پس از مرگ نان آور خانواده همچنان در مجاری اقتصاد و حیات این خانواده برای ادامه زیست جاری باشد. یکی از آثار اقتصادی بیمه های اشخاص حفظ و حراست ارزشهای اقتصادی برای اعضای یک خانواده پس از مرگ نان آور خانواده می باشد.
یکی دیگر از آثار اقتصادی اشخاص در زندگی بازماندگان یک فرد، همان استفاده از سرمایه بیمه ای به منظور پرداخت دیون و هزینه های ناشی از مرگ شخص متوفی است. این هزینه ها را میتوان بشرح زیر خلاصه کرد.
هزینه های پزشکی و بیمارستانی در رابطه با بیماری شخص متوفی هزینه های کفن و دفن و سایر مراسم مربوط به شخص متوفی انجام تعهدات مالی متوفی از قبیل قروض بجا مانده پرداخت صورت حسابهای معوق و غیره اقساط معوق و یا سایر قروض شخصی مالیات بر ارث و

سایر هزینه های جانبی:

بیمه های اشخاص به عنوان درآمد ایام پیری و از کار افتادگی
بیمه نامه های اشخاص(بیمه های عمر)، معمولا تعهد پرداخت سرمایه معینی را در زمان مرگ می نمایند، اما انواع دیگری از بیمه نامه های اشخاص وجود دارد که سرمایه و یا مستمری ماهانه ای را تا سن معینی پرداخت خواهد نمود. لازم بذکر است که پرداخت مستمریها در پوشش بیمه برای ایام پیری و از کار افتادگی یکی از ضروریات زندگی انسانی است و به همین دلیل است که صنعت بیمه و علی الخصوص بیمه های اشخاص و ارائه پوشش مستمری تا زمانیی که شخص زنده می باشد پرداخته است. نکته اصلی و اساسی در این نوع بیمه نامه ها این است که هر خانواده نیاز به امکانات مالی و اقتصادی برای ادامه حیات دارد و این نیاز ممکن است در زمان فوت نان آور خانواده باشد و یا در زمانی که صحت و سلامت او در مخاطره قرار گرفته و دیگر قادر به کسب درآمد و ادامه حیات اقتصادی خود نمی باشد.

نقش بیمه های اشخاص به عنوان یک عامل پس اندازی

یکی دیگر از آثار اقتصادی بیمه اشخاص، همان نقش مهم و سازنده آن در پس انداز نمودن بخشی از درآمد روزمره افراد است و به عنوان یک عامل تداوم و بقاء برای فعالیتهای تجاری محسوب می گردد بدین صورت که بیمه گر برای سالهای اولیه حق بیمه اضافی از بیمه گذار/ بیمه شده/ به عنوان پس انداز دریافت داشته و در عوض بیمه گذار/ بیمه شده/ در سنین پیری که می بایست حق بیمه بیشتری می پرداخته، تغییری در میزان حق بیمه پرداختی او حاصل نشده. این روش پرداخت را حق بیمه ثابت می گویند. حق بیمه هایی که بدین طریق جمع آوری شده است از نقطه نظر بیمه شده دارای دو جنبه مهم است:

اول اینکه مبلغ پس انداز شده در زمان نیاز خود او یا خانواده اش می تواند در دسترس او قرار گیرد.

دوم اینکه، مبالغ دریافتی شرکت بیمه، توسط اداره سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری گردیده و با کسب درآمد حاصل از سرمایه گذاری بر مبلغ آن افزوده می شود که این عامل، یعنی بهره فنی یا سود حاصل از سرمایه گذاری قبلا در محاسبات حق بیمه منظور و براساس درصد سود حاصل از سرمایه گذاری، بخشی از آن زمان محاسبه حق بیمه کسر شده که در جای خود به مباحث فنی نحوه محاسبه حق بیمه اشاره خواهد شد.


یکی از جنبه های مهم، اصلی و حیاتی بیمه های اشخاص نه تنها در تامینی است که به افراد جامعه ارائه می دهد، بلکه همانا عامل پس اندازی و نحوه اداره شرکتهای بیمه است که برای مردم دارای جاذبه می باشد. لازم به ذکر است که سرمایه گذاری افراد در بیمه های اشخاص، معمولا در خطر تورم هم قرار دارد. البته پس اندازهای بانکی هم از فشار تورم و کم شدن قدرت خرید پول در امان نیستند، چه در هیچ مقطع از زمان، سود حاصل از ذخیره پول در بانکها برابر درصد افزایش تورم در آن جامعه نبوده است.


نظر کاربران