آلودگی هوا و آسیب هایش بر انسان ها جرمی در حد جنایت است

آلودگی هوا و آسیب هایش بر انسان ها جرمی در حد جنایت است

آلودگی هوا

هوای تهران آلوده است و نفس کشیدن در این شهر هر روز سخت تر می شود. تک راهکار مسئولان شهری طی حداقل ۱۰ سال اخیر هم، فقط زوج و فرد کردن تردد خودروها و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها بوده است. مردمان این شهر در خلأقوانینی برای کاهش آلاینده ها همچنان شاهد فعالیت کارخانجات اطراف تهران، تولید بنزین بی کیفیت، تردد خودروهای فرسوده، تولید خودروهای بی کیفیت با مصرف بالای بنزین، ترافیک سرسام آور هستند. مشاوره حقوقی تعدد سازمان ها و نهادهای مرتبط در این زمینه، برخورد با متخلفان را تحت تاثیر قرار داده و یکی قصور را در عملکرد شهرداری می بیند و دیگری خودرو سازان را مقصر معرفی می کند، جایی نیروی انتظامی محکوم می شود و تا انگشت اتهام بدون تاثیر گذاری فقط در شهر بچرخد و آلودگی هوا همچنان قربانی بگیرد. در بسیاری از کشورهای جهان برای کاهش آثار آلودگی هوا بر محیط زیست اقدامات عملی انجام شده است.داشتن هوای پاک حقی مسلم برای شهروندان اعلام شده و قانونگذاران قوانینی را برای کنترل کاهش آلاینده ها تصویب کرده و آموزگاران در مدارس و استادان در دانشگاه ها آثار آلودگی هوا را برای نسل جوان تشریح می کنند.اما در ایران آلودگی هوا که حق تنفس را از شهروندان گرفته گاهی یک تسویه حساب جناحی است و گاهی یک شعار تبلیغی. یکی از مهم ترین برخوردهای عملی برای مقابله با کاهش آلودگی هوا که این روزها مطرح شده ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم است تا با شناسایی مقصران این پدیده و اقامه دعوا علیه آن ها عرصه را بر آلوده کنندگان هوا تنگ کند.اتفاقی که تا کنون نیفتاده است. قانون در این گزارش طی گفت وگو با کارشناسان حقوقی راهکارهای قانونی برای مقابله با معضل آلودگی هوا و ضرورت ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم را مورد بررسی قرار داده است.

دادستانی منتظر اعلام جرم نباشد.

دکتر محمود آخوندی، حقوقدان با اشاره به اینکه دادستان در تعقیب تمامی جرائمی که جنبه عمومی دارند باید شخصا عمل کرده و منتظر اعلام جرم نباشد، تصریح کرد: به لحاظ اینکه آلودگی هوا اثرات مخربی بر سلامت روحی و جسمی شهروندان گذاشته است، دادستان به نمایندگی از جامعه باید قضیه را پیگیری کند. دادستان وظیفه دارد در مورد تمامی جرائم عمومی چه در صورتی که اعلام جرم شده باشد و چه اعلام جرم نشده باشد آن جرائم را پیگیری کند و البته با این کار به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.مشاوره حقوقی در مورد جرائم خصوصی و جرائمی که جنبه عمومی ندارند و در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشد باید منتظر باشند شاکی اقدام به شکایت کند.

یکی از مهم ترین برخوردهای عملی برای مقابله با کاهش آلودگی هوا که این روزها مطرح شده ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم است تا با شناسایی مقصران این پدیده و اقامه دعوا علیه آن ها عرصه را بر آلوده کنندگان هوا تنگ کند.اتفاقی که تا کنون نیفتاده است سازمان محیط زیست مسئول اعلام جرم است.

آخوندی ادامه داد: در رابطه با محیط زیست با توجه به قوانین و مقرارت باید گفت این جرم از جرائم مهم محسوب و به عنوان جنایت می توان از آن نام برد. در قانون آمده است سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت و . مسئول اعلام جرم هستند و وظیفه پیگیری و رسیدگی این معضل با دادستان و قوه قضاییه است وبه لحاظ اینکه این جرم مهم و حائز اهمیت است سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت و سازمان های مرتبط باید خیلی زود اعلام جرم کنند. این نوسینده کتب حقوقی با اشاره به اینکه در حال حاضر آلودگی هوا بهداشت عمومی را مختل کرده و مرتکبان قابل تعقیب و مجازات هستند، توضیح داد: به نظر بنده مجازاتی که در قانون آمده است کافی نبوده و اقتضا می کند مجازات سنگین تری برای این جرم در نظر گرفته شود. نیاز است عاملان و مرتکبان شناسایی شوند و البته باید گفت این افراد مسئولیت تضامنی در برابر افراد جامعه دارند و کوتاهی سازمان محیط زیست و سازمان های مرتبط را نباید به حساب شهروندان گذاشت و باید در این رابطه هرچه زودتر چاره ای اندیشیده شود تا شهروندان بتوانند حقوق از دست رفته خود را بازیابند.

آلودگی هوا یکی از مصادیق بارز نقض حقوق عامه است

عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستر ی در گفت وگو با قانون آلودگی هوا را یکی از مصادیق بارز نقض حقوق عامه دانست و خاطرنشان کرد: این معضل باعت اختلال در سلامت روحی و جسمی شهروندان پایتخت شده است و جای تعجب دارد که سال هاست خطرات آلودگی به اشکال مختلف مطرح می شود و کمتر مسئولی است که به خسارت های هنگفتی که از این رهگذر به مردم وارد می شود واقف نباشد. این حقوقدان توضیح داد: سال هاست که شعار مبارزه جدی با کارخانجات و کارگاه هایی که در آلودگی هوا نقش موثری دارند و ازسایر عوامل دیگرصحبت می شود اما متاسفانه هرگز از مرحله حرف و شعار جلوتر نرفته ایم. خرمشاهی در مورد جرم بودن آلودگی هوا این طور توضیح داد: به نظر می رسد آلودگی هوا جرم بسیار مشهودی است. البته باید گفت که این معضل با سلامت جسم و روان پایتخت نشینان در تضاد است. از منظر قانونی با عنایت به اصل ۵۰ قانون اساسی، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، قانون ۱ حفاظت محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ و سایر قوانین و آیین نامه های مرتبط اشاره کرد که متاسفانه هرگز این قوانین وآیین نامه ها راه گشای چاره نبوده اند و صرفا در مجموعه قوانین و لای کتب جاخوش کرده اند. این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا یک عزم جدی میان مسئولان برای برخورد با این معضل خطرناک به وجود نیامده است؟ وکیل تصریح کرد: در مواردی که آلودگی هوا آنچنان شدید بوده است که سوژه روز شده در حد همان شعارهای فریبنده باقی مانده است. براستی دادستان که نماینده قدرت عمومی در جامعه است چرا در این رابطه از قدرت خود تاکنون استفاده نکرده است؟ آیا غیر از این است که هرگونه قصور و تقصیر از سوی مسئولان که باعث ورود خسارت های مالی ومعنوی به شهروندان شود به راحتی قابل پیگیری است. خرمشاهی در خاتمه یادآور شد: آلودگی هوا خسارت های عمده و جبران ناپذیری به شهروندان واردکرده است. تکلیف قانونی مدعی العموم ایجاب می کند از تمام ظرفیت های مصرح در قوانین در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه استفاده کند. البته فراموش نکنیم رفع معضل آلودگی هوا نیاز به عزم ملی و راسخ داشته و تمامی مسئولان مربوطه در این راستا باید به وظایف قانونی خود عمل کنند وگرنه باید به عنوان اهمال و قصور در وظایف قانونی خود محاکمه و مجازات شوند.

عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستر ی در گفت وگو با قانون آلودگی هوا را یکی از مصادیق بارز نقض حقوق عامه دانست و خاطرنشان کرد: این معضل باعت اختلال در سلامت روحی و جسمی شهروندان پایتخت شده است و جای تعجب دارد که سال هاست خطرات آلودگی به اشکال مختلف مطرح می شود و کمتر مسئولی است که به خسارت های هنگفتی که از این رهگذر به مردم وارد می شود واقف نباشد.

درخواست از رئیس جمهور

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری نیز در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور بیان کرده که حق برخورداری از هوای سالم و پاک وعاری از آلودگی برای شهروندان جزو لاینفک از زندگی قرار گرفته و تضمین آن در راستای حق بر محیط زیست سالم جزو حقوق اولیه هر شهروند قرار می گیرد در این راستا حق بر هوای پاک از زیر مجموعه های حق بر محیط زیست سالم به شمار می رود و در برخی قوانین بر حق تنفس بر هوای پاک صحه گذاشته شده است. وکیل بر اساس این امر هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولت ها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آن است.هم چنان که در ایران اصل پنجاهم قانون اساسی این تکلیف را بر عهده همگان قرار داده است. در خصوص ارتباط این حق با محیط زیست نیز پیوندی ظریف برقرار است و می توان گفت که حیات هر انسانی بستگی به کیفیت محیط زیست او دارد و این موضوع هم شامل صرف حیات و هم شامل کیفیت حیات می شود. بر این اساس هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس کند و دولت ها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آن هستند.


نظر کاربران