بازنشسته و بررسی آن بر اساس قانون تامین اجتماعی برای زنان و مردان

بازنشسته و بررسی آن بر اساس قانون تامین اجتماعی برای زنان و مردان

بازنشسته و پرداخت مستمری به بیمه شدگان بازنشسته را می توان از مهم ترین وظایف سازمان تامین اجتماعی دانست. بازنشسته و بازنشستگی مرحله تازه ای از زندگی هر شخص است که می تواند تجربیات تازه ای را برایش به همراه داشته باشد.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی به این پرسش که آیا بازنشستگی بیمه شدگان در صنوف مختلف متفاوت است؟ پاسخ داد و گفت: صنوف مختلف تصور می کنند بازنشستگی شان تفاوت دارد؛ در حالی که اینطور نیست

بازنشسته به چه معناست؟

از دید سازمان تامین اجتماعی کشور، بازنشسته به معنای اشتغال نداشتن فرد بیمه شده به دلیل بالارفتن سن و یا برخورداری از سایر شرایط بازنشسته است.
به طور کلی برای بازنشسته در تامین اجتماعی دو قانون وجود دارد. رسیدن به سن تعیین شده در قانون و داشتن سنوات خدمت پرداخت حق بیمه به میزان تعیین شده در قانون از دو معیاری هستند که به افراد بیمه شده اجازه بازنشستگی می دهد. اگر تمایل دارید تا از جزئیات این دو قانون بیشتر مطلع شوید، در ادامه با ما همراه باشید.
محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی خود مطالبی ویدئویی تحت عنوان دانستنی های تامین اجتماعی منتشر می کند و به مرور برخی قوانین تامین اجتماعی می پردازد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بازنشستگی بیمه شدگان در صنوف مختلف متفاوت است؟ پاسخ داد و گفت: صنوف مختلف تصور می کنند بازنشستگی شان تفاوت دارد؛ در حالی که اینطور نیست. نانوا، قناد و هر شغل دیگری طبق قانون تامین اجتماعی بازنشستگی برای مردان با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و برای زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه امکان پذیر بوده و این قانون برای همه است.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: البته اگر شغلی سخت و زیان آور باشد، فرد باید به کمیته های سخت و زیان آور در ادارات کار که محل تشخیص آن است مراجعه کند. فرد مشمول قانون سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی یا ۲۵ سال سابقه خدمت متناوب بدون شرط سنی می تواند بازنشسته شود.

رسیدن به سن تعیین شده و مقرر در قانون تامین اجتماعی

در حال حاضر قوانین متعددی در رابطه با سن بازنشسته افراد وجود دارد. به عنوان مثال خانم هایی که در کارگاه های مشمول قانون مشغول به فعالیت هستند و ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه کار دارند، می توانند با حقوق ۲۰ روز در ماه بازنشست شوند.
برای بازنشسته مشاغل سخت و طاقت فرسا و همچنین جانبازان با ۲۰ سال سابقه کار نیز شرط سنی در نظر گرفته نمی شود و تنها ارائه سنوات مندرج در قانون برای اقدام به بازنشستگی ایشان کفایت می کند.
یکی دیگر از قوانین موجود در تامین اجتماعی برای شرایط بازنشستگی خانم ها و آقایان که با تبعیت از آن می توانند با ۳۰ روز حقوق بازنشسته شوند، در نظر گرفتن ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سنوات برای خانم ها و ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سنوات برای آقایان است.
خانم های ۵۵ ساله با ۲۰ سال سنوات بیمه و آقایان ۶۰ ساله با ۱۰ سال سنوات بیمه نیز می توانند برای شرایط بازنشستگی با ۲۰ روز حقوق اقدام نمایند.

شرایط و انواع بازنشستگی زنان و مردان

پرداخت مستمری به بیمه شدگان اصلی و تبعی از جمله مهمترین ماموریت های سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود. بر اساس قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی به معنای عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن و شرایط بازنشستگی است. برای احراز بازنشستگی در قانون مذکور دو معیار رسیدن به سن مقرر و داشتن سنوات پرداخت حق بیمه به میزان آنچه در قانون تامین اجتماعی تعیین شده، است.
قاعده کلی در پرداخت مستمری بازنشستگی رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است. به موجب این ماده مستمری های پرداختی نباید از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه کمتر باشد. ولی در چند مورد این قاعده اجرا نمی شود.
البته موارد استثنائی باید به طور موردی و مصداقی در قانون تعیین و تصریح شود. در موارد بازنشستگی فوق الذکر از بند اول تا بند ۷ این قانون، قاعده یاد شده جاری است ولی برای بندهای ۸ و ۹ مبنای محاسبه مستمری و پرداخت آن، میزان سنوات پرداخت حق بیمه یا اصطلاحا مستمری استحقاقی است. در این صورت ماده ۱۱۱ اجرا نمی شود و در صورتی که حقوق استحقاقی از حداقل حقوق کمتر باشد تا حداقل ارتقاء نخواهد یافت.
در تمامی موارد ذکر شده فقط بیمه شده می تواند به سازمان تامین اجتماعی درخواست بازنشستگی دهد و کارفرما نمی تواند بازنشستگی کارگر خود را تقاضا کند. صرفا در یک مورد کارفرما می تواند خواستار بازنشستگی کارگر خود شود و آن هم در موردی است که سن کارگر بیمه شده حداقل ۵ سال از زمان قانونی بازنشستگی گذشته باشد که این موضوع برای بانوان ۶۰ سالگی است. یعنی کارفرما می تواند از سازمان بخواهد که کارگر زن خود را که به ۶۰ سالگی رسیده بازنشسته کند.
سن بازنشستگی، بر اساس بند ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود. در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقاء خواهد یافت. همچنین باید گفت که شرایط بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان اعم از بیمه شدگان اجباری، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد یکسان است.

بازنشستگی با سابقه پرداخت ۳۵ سال بیمه

آن چیزی که باید پیش از سایر موارد در رابطه با سنوات خدمت پرداخت بیمه به آن توجه کرد این است که سازمان تامین اجتماعی کشور حداکثر برای ۳۵ سال سنوات، مستمری در نظر می گیرد و بیش از این مقدار در شرایط حقوقی تاثیری نخواهد داشت. افرادی که دارای ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند، می توانند بدون شرط سنی تقاضای بازنشستگی کنند.

بازنشستگی برای شاغلان کارهای سخت و زیان آور

بر طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی کشور، هر سال بیمه شاغلان کارهای سخت و زیانبار ۱٫۵ سال محاسبه می شود.
بر اساس قانون بازنشستگی کشور، افرادی که سابقه ۲۰ سال فعالیت متوالی و یا ۲۵ سال فعالیت متناوب در کارهای سخت و زیان آور دارند، می توانند بدون تکیه بر شرط سنی تقاضای بازنشستگی کنند. زیرا کارهای سخت و زیان آور موجب لطمه جدی به سلامت روح و جسم اشخاص می شود.

شرایط و انواع بازنشستگی مردان

۱- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر بازنشسته شود.
۲- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سال های پرداخت حق بیمه بازنشسته می شود.
۳- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه
* در شرایطی که فرد زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می تواند سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل کرده و با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شود.
۴- فرد تحت پوشش با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل بازنشسته می شود.
۵-فرد تحت پوشش بدون شرط سنی با ۳۵ سال سابقه خدمت می تواند بازنشسته شود.
* حداکثر سابقه برای پذیرش و محاسبه در تعیین مستمری ۳۵ سال است.

داشتن سنوات خدمت پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در قانون تامین اجتماعی

سنوات بیمه با توجه به سالهایی که کارفرما برای کار کردن یک کارگر و یا شخص بیمه شده به شعب مختلف سازمان تامین اجتماعی حقوق بیمه پرداخت کرده باشد، محاسبه می شود. متاسفانه بسیاری از افراد سال های زیادی در عرصه کار فعالیت دارند، اما حق بیمه آنها از سوی کارفرما پرداخت نمی شود. در این صورت سنواتی برای شخص در تامین اجتماعی رد نخواهد شد.
برای جلوگیری از بروز این گونه از مشکلات، به بیمه شوندگان توصیه می شود در بازه های زمانی مختلف به منظور بررسی وضعیت بیمه و سنوات خود به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند و یا وضعیت خود را در سایت این سازمان پیگیری کنند.
سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حداقل و حداکثر میزان مستمری هم قانونی را در نظر گرفته است. بر طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مستمری فرد نباید از حداقل میزان حقوق دریافتی در سال کمتر باشد و در حالت حداکثری نیز نباید از ۷ برابر حداقل حقوق بیشتر باشد.


نظر کاربران