بخشنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

بخشنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

خشنامه شماره۸۱۴۱/۷۴/۴ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۷ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

موضوع: لزوم کنترل بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه عمومی در حین صدور بارنامه و صورت وضعیت

احتراما، بر اساس گزارش های واصله مشاهده گردیده است که بعضا نظارت لازم توسط شرکت ها و موسسات حمل و نقل در خصوص ارائه بیمه نامه شخص ثالث از طرف دارندگان وسایل نقلیه عمومی در حین صدور بارنامه با صورت وضعیت صورت نمی گیرد.

با توجه به آن که از یک سو طبق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث .

دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر،از سوی شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع شده است و از ادامه فعالیت شرکت های مختلف علاوه بر معرفی به مراجع ذیصلاح تا زمان صدور رای جلوگیری به عمل خواهد آمد و از سوی دیگر مطابق ماده ۳ آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات حمل و نقل جاده ای یکی از مدارکی که راننده باید در حین تحویل گرفتن مسافر یا بار و صدور صورت وضعیت یا بار و صدور صورت وضعیت یا بارنامه ارائه نماید، گواهی بیمه نامه شخص ثالث می باشد، خواهشمند است موضوع اعمال نظارت موثر بر ارائه مدارک لازم از سوی دارندگان وسایل نقلیه عمومی بالاخص بیمه نامه شخص ثالث، به شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای منعکس گردد.

بدیهی است در صورت بروز هر گونه تخلف در این زمینه، موضوع علاوه بر اجرای تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در جلسات کمیسیون ماده ۱۲ آیین نامه حمل و نقل بار و مسافر و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای مطرح و تصمیم متناسب با آن اتخاذ خواهد شد.


نظر کاربران