بررسی قراردادهای حمل‌ونقل بین المللی کالا

بررسی قراردادهای حمل‌ونقل بین المللی کالا

حمل ونقل بین المللی کالا و قراردادهای مربوط به آن یکی از مهم ترین قراردادهای تجاری بین المللی محسوب می شود. به طور قطع، بعد از عقد بیع بین المللی کالا که یکی از اساسی ترین و مرکزی ترین قراردادهای تجاری بین المللی است، قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از رتبه دوم اهمیت برخوردار است زیرا اگر حمل و نقلی صورت نگیرد جریان تجارت بین الملل نیز مختل خواهد شد. بر پایه این اهمیت است که نه تنها در قوانین داخلی کشورها به مقوله حمل و نقل کالا پرداخته شده است، قوانین و مقررات بین المللی نیز به این ابزار تجارت بین المللی کالاها پرداخته اند. در این باره با دکتر بهزاد ساعدی بناب حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت وگو کرده ایم که می خوانید.

ساعدی بناب در این باره گفت: جابه جایی بین المللی کالاها بر اساس قراردادی صورت می گیرد که به آن قرارداد حمل گفته می شود. در این قرارداد چگونگی حمل کالا مشخص می شود و در مواردی که مسئولیت حمل بر عهده فروشنده است به وسیله فروشنده و براساس شرایط قرارداد فروش، قراردادی با حمل کننده منعقد می شود، مبنی بر اینکه کالا را در مقصد مشخصی به خریدار تحویل دهد.

شرایط انعقاد قرارداد حمل

وی افزود: انعقاد قرارداد حمل بستگی کامل به شرایط خرید دارد زیرا شرایط خرید مشخص می کند که حمل به عهده خریدار است یا فروشنده و به عبارت دیگر کدام یک باید قرارداد حمل را منعقد کنند؟ این استاد دانشگاه با بیان اینکه در قرارداد حمل معمولاً مواردی باید رعایت شود، در باره این موارد توضیح داد: در یک قرارداد حمل مواردی مانند مشخصات طرفین قرارداد؛ موضوع قرارداد که عبارت است از حمل کالا با ذکر مشخصات آن؛ تعهدات حمل کننده؛ تعهدات صاحب کالا؛ نعیین برنامه حمل شامل زمان بندی، مسیر حمل و نحوه پرداخت بهای قرارداد باید رعایت شود. وی در ادامه به دیگر شرایط اشاره کرد و ادامه داد: از دیگر شرایط این است که چگونگی حمل کالا معلوم شود و مشخص شود که آیا حمل به دفعات و حمل از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر مجاز است یا خیر؟ همچنین ضمانت اجرای قرارداد و ضمانت نامه های مورد لزوم، نوع بیمه و مبلغ آن، شرایطی مانند فورس ماژور، نحوه حل اختلاف و غیره و حتی مدت اجرای قرارداد نیز باید در نظر گرفته شود.

روش هایی برای حمل و نقل بین المللی کالاها

به گفته ساعدی بناب چند روش اساسی برای حمل و نقل بین المللی کالاها وجود دارد. وی در باره این روش ها توضیح داد: حمل و نقل کالا به ۶ دسته :

حمل و نقل هوایی حمل و نقل دریایی حمل ونقل جاده ای حمل ونقل ریلی حمل و نقل از طریق خط لوله و یک روش دیگر که حمل و نقل مرکب به معنی ترکیبی از شیوه های فوق است، تقسیم می شود.

وی با بیان اینکه هر یک از روش های فوق دارای ویژگی های خاص خود و نظام حقوقی حاکم بر خود است، تصریح کرد: به عبارت دیگر قوانین و مقررات بین المللی که بر حمل و نقل بین المللی کالا از طریق دریا وجود دارد با قوانین و مقررات حاکم بر حمل ونقل بین المللی کالا از طریق هوا یا جاده ای یا ریلی متفاوت است. مثلاً در مورد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق هوا می توان به قوانین و مقررات بین المللی نظیر کنوانسیون شیکاگو مصوب ۱۹۴۷، کنوانسیون ورشو و اصلاحات تکمیلی آن (پروتکل لاهه مصوب ۱۹۵۵، کنوانسیون گودالاخارا ۱۹۶۱، موافقت نامه مونترال ۱۹۶۶، پروتکل گواتمالا ۱۹۷۱، پروتکل مونترال ۱۹۷۵) اشاره کرد؛ یا در مورد حمل ونقل کالا از طریق جاده می توان به کنوانسون حمل ونقل بین المللی از طریق جاده موسوم به (سی ام آر) مصوب ۱۹۵۶ و کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها تحت عنوان کارنه تیر مصوب ۱۹۵۹ اشاره کرد.

قابل ذکراست که کنوانسیون سی ام آر در کلیه موارد حمل و نقل جاده ای به استثنای حمل های پستی، اثاثیه منزل و جنازه قابلیت اجرایی دارد و تفاوت عمده آن با کنوانسیون تیر در آن است که کنوانسیون تیر ناظر بر روابط بین حمل کننده، گمرک و موسسه ضامن است، در صورتی که کنوانسیون سی ام آر ناظر بر تنظیم روابط بین حمل کننده، فرستنده و گیرنده است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: همچنین در خصوص حمل و نقل دریایی می توان به کنوانسیون بروکسل، پروتکل لاهه (اصلاح کنوانسیون بروکسل)، کنوانسیون هامبورگ و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حمل و نقل مرکب بین المللی کالا موسوم به کنوانسیون ژنو و مقررات روتردام راجع به قرارداد حمل و نقل دریایی کالا اشاره کرد. قابل ذکر است که در خصوص حمل ونقل بین المللی کالا علاوه بر قوانین و مقررات بین المللی، قوانین داخلی کشورها، مقررات اصطلاحات بازرگانی بین المللی که انکوترمز نیز به آن ها گفته می شود باید به عنوان منابع تعیین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد حمل کالا مورد نظر قرار می گیرد.

مسئولیت متصدیان

وی در ادامه یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق حمل و نقل کالا مقوله مسئولیت متصدیان حمل و نقل کالاها دانست و درباره آن گفت: به نظر می رسد با تحولاتی که در قوانین و مقررات بین المللی شاهد آن هستیم مبانی آن در حال تغییر است و تلاش می شود یک رویکرد حمایت از صاحبان کالا در برابر متصدیان حمل و نقل اتخاذ شود.

وی افزود: به عبارت دیگر، نظر به اینکه در اغلب موارد در رابطه قراردادی بین صاحبان کالا و متصدیان حمل و نقل توازن قراردادی عمدتاً به نفع متصدیان حمل و نقل سنگینی می کند دولت ها مجبور به مداخله شده اند و از این پس متصدیان حمل و نقل جز در موارد استثنایی که به طور مضیق بر شمرده شده اند در رساندن کالا ملزم به تعهد به نتیجه هستند و باید کالا را سالم و بدون عیب و نقص به مقصد برسانند و گنجاندن شروط عدم مسئولیت یا محدود کردن مسئولیت در قراردادها از ناحیه متصدیان حمل و نقل پذیرفته نمی شود. در واقع، این نوع مداخلات از ناحیه دولت ها در روابط قراردادی بین اشخاص خصوصی در راستای حمایت از طرف ضعیف قرارداد است.

نظام حقوقی ایران

این حقوقدان با بیان اینکه در نظام حقوقی ایران مواد متعددی وجود دارد که به مقوله مسئولیت متصدیان حمل و نقل پرداخته است، گفت: به عنوان مثال ماده ۵۱۶ قانون مدنی مقرر می دارد: تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن ها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود. وی اظهار کرد: در حالی که در ماده ۳۸۶ قانون تجارت آمده است که: اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن مال است مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی که یکی از آنها داده اند یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند.

به گفته ساعدی بناب، در خصوص حمل و نقل دریایی ماده ۵۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ مقرر می دارد: کشتی و متصدی باربری هیچ کدام مسئول فقدان یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهد بود مگر آنکه از طرف آنها در آماده نمودن کشتی برای دریانوردی و تأمین احتیاجات آن از نظر کارکنان و تجهیزات و تدارکات کافی و مناسب کردن انبارها و سردخانه ها و کلیه قسمت های دیگرکشتی که کالا در آن حمل می شود و همچنین مواظبت حمل طبق بند یک ماده ۵۴ سعی و اهتمام کافی مبذول نشده باشند. هرگاه فقدان و یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد متصدی باربری یا اشخاص دیگری که به استناد این ماده ادعای معافیت ازمسئولیت می نمایند ملزم اند که اعمال سعی و مراقبت را از ناحیه خود ثابت کنند.


نظر کاربران