بیمه تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

بیمه تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

بیمه تامین اجتماعی رانندگان به چه صورت است؟ کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر بین شهری طبق قانون مربوطه مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون را راسا بر مبنای دستمزد مقطوع به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند.

بیمه تامین اجتماعی رانندگان

به راننده ای اطلاق میگردد که دارای گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با وسیله نقلیه عمومی بین شهری بوده و دفترچه کار رانندگی وی توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور صادر شده باشد.
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را رأساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده (35) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354.4.3 تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند. در صورت عدم پرداخت حق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه راننده و متفرعات آن را طبق ماده (50) قانون مذکور وصول می نماید.

دستمزد مقطوع

دستمزد مقطوع مبنای وصول حق بیمه ماهانه مشمولین بیمه رانندگان مینی بوس و سواری معادل ١/١ برابر حداقل دستمزد و سایر رانندگان معادل ٣/١ برابر حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار میباشد.

تبصره 1 ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه، مزایای مندرج در قانون تأمین اجتماعی را طبق قانون مذکور به آنان ارائه نماید.

تبصره 2 ـ تردد رانندگان در جاده ها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور می باشد. صدور، تمدید و تجدید دفترچه کار راننده مستلزم ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط وی خواهد بود.

تبصره 3 ـ کلیه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به راننده ای که فاقد دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور می باشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکتها و مؤسسات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهت رانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایند برای بار اول مکلف به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازاء هر بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر و در صورت تکرار مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به سازمان تأمین اجتماعی می باشند. سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه مذکور را طبق ماده (50) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354.4.3 از شرکتها و مؤسسات صادر کننده بارنامه مطالبه و وصول می نماید.

تبصره 4 ـ نیروی انتظامی و پلیس راه مکلف است به هنگام تردد وسایط نقلیه باربری و مسافربری دفترچه کار رانندگان را کنترل و در صورت عدم ارائه دفترچه کار معتبر طبق ماده (7) قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری مصوب 1368.2.31 برخورد نماید.

تبصره 5 ـ صدور و تمدید دفترچه کار رانندگی منوط به احراز صلاحیت های قید شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره 6 ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط سازمان تأمین اجتماعی ، وزارت راه و ترابری و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

حق بیمه راننده

عبارت است از ٢٧% دستمزد مقطوع که شخص راننده می تواند از طریق شرکتهای تعاونی کارگزار یا با مراجعه به شعبه ذیربط نسبت به پرداخت ٢٧/١٧ حق بیمه متعلقه خود اقدام نماید و از ٢٧/١٠ کمک دولت برخوردار شود.

حمایتهای بیمه رانندگان

رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی با پرداخت حق بیمه و احراز شرایط مقرر در قانون مانند سایر بیمه شدگان از مزایای مندرج در قانون تامین اجتماعی (به جز بیمه بیکاری) برخوردار خواهند شد.


نظر کاربران

امیرحسین اعظمی پور
31 مرداد 1399
شناسه و شماره برگ پرداخت
حمیدرضافرجی
21 دی 1399
۱۰۱۰۵۲۵۳۶۷۴۹ تمدید دفترچه بیمه
مسیح الاه بلاری
29 مرداد 1400
تاریخ آخرین اعتبار دفترچه بیمه
مهران حسینی
07 شهریور 1400
دفترچه بیمه تمدید
داریوش روحانی
26 شهریور 1400
تمدید دفترچه بیمه
مجید قربانی دهشیخی
25 اردیبهشت 1401
تمدید دفترچه بیمه
مهدی علی محمدی
30 تیر 1401
سلام خسته نباشید الان حدود یک سال و نیم هست که من دفترچه کار گرفتم ولی هم برای ثبت نام هزینه کردم ومن در شهرداری بومهن اقدام کردم الان هر وقت میرم میگن ما سهمیه نداریم ببخشید الان من باید چیکار کنم لطفاً راهنمایی کنید