بیمه زنان خانه دار

بیمه زنان خانه دار

بازنشستگی زنان خانه دار با ۱۰ سال سابقه (تامین اجتماعی)

زنان خانه دار هم می توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند!
بیمه زنان خانه دار از تاریخ ٢٣/٩/٨٧ ، با رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، در زمره مشمولین این نوع پوشش بیمه ای قرار گرفته و در صورت تمایل می توانند با مراجعه به یکی از شعب تامین اجتماعی با عنوان ((خانه دار)) نسبت به تکمیل فرم خود اظهاری و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی متعلقه برخوردار شوند.

بیمه زنان خانه دار

تامین آینده و پس اندازِ قابل اتکا برای زنان خانه داری که شاغل نیستند، از مهم ترین دغدغه هاست. در راستای رفع این دغدغه، سازمان تامین اجتماعی بیمه زنان خانه دار را برای این افراد ارائه کرده است. تمامی زنان خانه دار ۱۸ تا ۵۰ سال، چه متاهل باشند و چه مجرد، می توانند با مراجعه به یکی از شعب بیمه تامین اجتماعی، ارائه مدارک لازم و عقد قرارداد، تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند.
لازم به ذکر است، شرایط سن و سابقه، حمایت ها و نرخ های پرداخت حق بیمه برای این گروه از متقاضیان همانند سایر متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد می باشد.
بیمه زنان خانه دار که دارای شرایط قانونی هستند از تاریخ ۱۷ آذرماه سال ۸۷ می توانند از خدمات سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند.
سیروس نصیری مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با اعلام این خبر گفت:
از نظر مقررات تامین اجتماعی بیمه زنان خانه دار برای استفاده از خدمات این سازمان در زمره مشمولین بیمه صاحبان حرفه ها و مشاغل آزاد قرار هستند و در صورت تمایل می توانند با مراجعه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی به صورت خود اظهاری با عنوان خانه دار و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی این سازمان بهره مند شوند.
وی افزود: بر این اساس بیمه زنان خانه دار می توانند خود را بیمه صاحبان حرفه ها و مشاغل آزاد نمایند و حق بیمه را نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

بیمه زنان خانه دار مناسب چه کسانی است؟

زنانی که شاغل بوده یا فاقد رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. زنانی مدتی مشغول به کار بوده و سابقه پرداخت حق بیمه دارند اما آن را ادامه نداده اند، می توانید از بیمه زنان خانه دار و مزایای آن بهره مند شوند. اگر مدتی را جایی شاغل بودید و چند سالی سابقه پرداخت حق بیمه دارید، اما این سابقه را ادامه ندادید تا بتوانید بازنشست شوید، می توانید به راحتی با بیمه زنان خانه دار سابقه تان را ادامه دهید.
نصیری با بیان اینکه حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قرارداد ۴۵ سال است که در غیر این صورت متقاضی می بایست ۲ برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، تصریح کرد: چنانچه متقاضی در زمان درخواست دارای حداقل ۱۰سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، از اعمال شرط سنی معاف خواهد بود و به عبارت دیگر با هر سنی این گروه از متقاضیان میی توانند بیمه شوند.
مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در صورتی که متقاضیان بیمه زنان خانه دار ، سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی را نداشته باشند، می توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب نمایند. چنانچه متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به مدت ۳۶۰ روز و یا بیشتر نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، میانگین مبنای پرداخت حق بیمه وی در آخرین ۳۶۰ روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه، ملاک عمل قرار می گیرد.

شرایط بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار :

۱- زنان خانه داری که کمتر از ۵۰ و بیشتر از ۱۸ سال سن دارند می توانند نسبت به انعقاد قرارداد بیمه زنان خانه دار اقدام نمایند. در صورتی که سن متقاضی هنگام انعقاد قرارداد بیش از سن ۵٠ سال باشد، در صورتی درخواست وی پذیرفته می شود که به معادل هر سال سن مازاد بر ۵٠ سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی باشد.به طور مثال در صورتی که متقاضی ۵۴ سال سن در زمان درخواست قرارداد بیمه داشته باشد بایستی دارای ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی باشد.

۲- در صورتی که قبل از انعقاد قرارداد بیمه زنان خانه دار سابقه بیمه داشته باشید؛ کلیه سوابق قبلی نیز هنگام بازنشستگی مورد محاسبه قرار می گیرد.


۳- به این گروه از بیمه شدگان تعهدات کوتاه مدت مانند کمک هزینه ازدواج ، هزینه ایام بیماری و بارداری تعلق نمی گیرد. اما سایر امتیازهای سازمان تامین اجتماعی از جمله از کار افتادگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی در صورت تعیین آن در قرارداد ، پرداخت حقوق بازنشستگی و بهره مندی از امتیازهای دفترچه درمانی در صورت واریز حق سرانه درمان( حق سرانه درمان برای هر نفر در سال ۹۷، ۴۴ هزار تومان است) به این گروه تعلق می گیرد.

۴- در این نوع از بیمه افراد واجد شرایط در این نوع از بیمه می توانند با داشتن ۵۵ سال سن تمام و ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه از بازنشستگی و دریافت مستمری سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.

۵- متقاضی بیمه زنان خانه دار در صورتی که پدر خانواده فاقد پوشش بیمه ای باشد، می تواند با پرداخت حق سرانه درمان فرزندان خود را بیمه درمانی نماید.

۶- در این نوع از بیمه فرانشیز بیمه برای خدمات درمانی بستری ۱۰ درصد و برای خدمات پزشکی سرپایی ۳۰ درصد است.

نصیری گفت: مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی حسب مورد با معرفی از سوی مراجع مذکور در صورتی که کمتر از ۵۰ سال سن داشته باشند، در اجرای بند ب ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی ماده ۷ قانون هدفمند سازی یارانه ها و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به گروههای خاص جامعه از تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ با معافیت از پرداخت حق بیمه به میزان ده بیست و هفتم حق بیمه کامل(با نرخ ۲۷ درصد) بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار که حق بیمه آن از محل منابع حاصله از هدفمند سازی یارانه ها تأمین می شود، مشمول تعهدات قانونی مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی قرار گیرند.


نظر کاربران

توران احمدیان
28 دی 1401
من بیمه کمیته امداد بودم ولی قطع شدچند دفعه رفتم جوابمو ندادن چکار کنم
زهره اعتمادی
27 اسفند 1401
من بیمه ی زنان خانه دار هستم میتونم مادرمو بیمه کنم ممنون اگه راهنمایی کنید