بیمه عمر و پس انداز انفرادی بیمه ایران

بیمه عمر و پس انداز انفرادی بیمه ایران

همانطور که مطلع می باشند مبلغ بازخرید در واقع همان ذخایر ریاضی می باشد. منظور از ذخیره ریاضی بخشی از حق بیمه دریافتی است که کارمزد نماینده و یا کارگزار بیمه و هم چنین حق بیمه خطر فوت و سایر حق بیمه های تکمیلی از آن کسر شده و در طول مدت بیمه براساس نرخ بهره فنی که در حال حاضر ماهانه 25/1 درصد در نظر گرفته شده است می باشد.
در حال حاضر با توجه به اینکه بیمه نامه های عمر و پس انداز طرح جدید مکانیزه شده قالباً مبلغ بازخرید بوسیله رایانه محاسبه می گردد. لیکن منظور افزایش اطلاعات همکاران و ضرورت اجرای آن بصورت دستی مراتب به استحضار می رسد.

عموماً بازخرید بیمه نامه های عمر انفرادی چه طرحهای قدیم و یا جدید به دو حالت بشرح زیر صورت می گیرد.

حالت اول: بیمه گذار کلیه حق بیمه را تا زمان درخواست بازخرید طبق مقررات پرداخت کرده است.

حالت دوم: بیمه گذار قسط یا اقساط حق بیمه را تا زمان تقاضای بازخرید پرداخت نکرده است که در نتیجه بیمه نامه مخفف شده است.

بدیهی است که در حالت اول فرایند عادی بازخرید به شرحی که متعاقباً به استحضار می رسد طی شده و مبلغ بازخرید وفق مقررات تادیه می گردد. و در حالت دوم پس از اینکه بیمه نامه مخفف شده با سرمایه مخفف شده بیمه نامه بازخرید میگردد، که در این صورت مبلغ بازخرید سرمایه مخفف با توجه به مدت زمان سپری شده از قطع پرداخت حق بیمه تا زمان بازخرید از طرف واحد صدور محاسبه و اعلام می گردد

این بیمه نامه از طریق جمع آوری پس اندازهای کوچک مردم سرمایه های بزرگ برای آنها تشکیل می دهد. به این بیمه عنوان بازنشستگی هم اطلاق می شود.

اهم پرداختهایی که از محل قراردادهای بیمه عمر و پس انداز انفرادی تادیه می گردد، بشرح زیر می باشد.

بازخرید بیمه های عمر و پس انداز
پرداخت سرمایه بیمه عمرو پس انداز بشرط فوت
پرداخت سرمایه بیمه عمرو پس انداز بشرط حیات
پرداخت وام از محل ذخیره بیمه نامه

بنابراین پس از بررسی کامل پرونده صدور بیمه نامه و مشخص شدن سرمایه بیمه نحوه باز خرید بشرح زیر انجام می گردد.

مرحله اول: مدارک مورد نیاز:
درخواست بیمه گذار. اصل بیمه نامه و اوراق الحاقی اصل قبض رسید حق بیمه تاییدیه حسابداری در خصوص دریافت حق بیمه فتوکپی شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر اخذ پرونده از اداره صدور
مرحله دوم: هدف از اخذ مدارک و ضرورت آن.
اطمینان به اینکه از صدور بیمه نامه دو سال تمام گذشته باشد. بیمه گذار متقاضی بازخرید باشد. نحوه پرداخت حق بیمه کنترل شود. الحاقی های صادره طبق مقررات صادره شده باشد. کنترل اوراق مشارکت در منافع. کنترل تایید حسابداری در مورد دریافت حق بیمه های مقرر. کنترل تاریخ تولد بیمه شده که در موقع انعقاد قرارداد ملاک محاسبه حق بیمه قرار گرفته است. کنترل بیمه نامه با توجه به سرمایه و ضرورت معاینات پزشکی انجام شده.

مرحله سوم: نحوه محاسبه بازخرید
نحوه محاسبه بازخرید بیمه نامه های طرح قدیم
چنانچه بابت بیمه نامه ای دو سال تمام حق بیمه پرداخت شده باشد. قابل بازخرید می گردد. و بدین منظور توسط محاسب فنی شرکت(اکتوور) جدول بازخرید جهت انواع بیمه نامه های عمر انفرادی دارای ذخیره ریاضی که قابلیت بازخرید دارند تهیه و در اختیار واحدهای شرکت که به امر صدور و تسویه خسارت بیمه های عمر انفرادی اشتغال دارند.


نظر کاربران

شراره پیوندی تبریزی
22 مهر 1401
سلام پدرم این بیمه عمروپس انداز رو ده سال پیش برام بازکرده دوسال پیش فوت شدن ماهانه تاالان پرداخت کردم ولی اصلا نمیدونم چی هست