تشکیل پرونده بیمه تامین اجتماعی

تشکیل پرونده بیمه تامین اجتماعی

تشکیل پرونده بیمه تامین اجتماعی :پس از ثبت این کارگاهها در اداره ثبت شرکتها، نماینده شرکت باید به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه نماید ومدارک زیر را جهت تشکیل پرونده به شعبه تحویل دهد.

تشکیل پرونده بیمه

نامه اعلام تاسیس شرکت روزنامه رسمی کشور که آگهی تاسیس شرکت درآن اعلام شده است اساسنامه شرکت تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تاسیس شرکت بر حسب مورد (مانند اظهارنامه ثبت وموافقت اصولی)

شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت مدارک وانجام مراحل اداری ضمن تشکیل پرونده و اختصاص شماره کارگاه مراتب رابه صورت کتبی به شرکت اعلام خواهد نمود.

پس از آن، کارفرما باید هرماه لیست کارگران خود را تنظیم و به شعبه تحویل نماید.به هنگام تحویل اولین لیست، باید اصل و تصویر شناسنامه تمام کارگران خود را به واحد نام نویسی شعبه ارایه نمایند و ضمن دریافت شماره بیمه، این شماره را در لیست های ماهیانه در مقابل نام افراد درج نماید تا بتوانند از خدمات بیمه استفاده نمایند.


نظر کاربران

علی مرادی
04 آبان 1400
با سلام شرکتی هست از سال خرداد 1391 ثبت شده ولی تاکنون چون فعالیت و پرسنلی نداشته کد بیمه نگرفته الان میشه اقدام نمود برای تشکیل پرونده بدون داشتن هیچ پرسنلی ممنون از پاسخ دهی شما