تغيير وكيل سرپرست

تغيير وكيل سرپرست

وكیل سرپرست

سرپرست كسی است كه سرپرستی می كند !

شاید این جمله در ابتدا عجیب به نظر برسد اما با توضیحاتی كه می دهیم مفهوم آن را روشن می كنیم. سرپرست كسی است مدیریت كارهای عملی و اجرایی را درجهت پیشبرد اهداف سازمان بر عهده دارد . به عبارت بهتر سرپرست ، پیشانی سازمان است .

مسئولیت های سرپرست :

1- برنامه ریزی عملیات اجرایی

2- تدوین گزارش های روزانه ، هفتگی و ماهانه از روند اجرایی كار

3- برنامه ریزی برنام های كاری كارمندان

4- تقسیم وظایف بین افراد

5- تحلیل و توضیح قواعد و مقررات برای كارمندان

6- به كار گیری تمام پتانسیل های در جهت دستیابی به اهداف سازمان

7- به كار گیری اصول ومقررات ایمنی و بهداشتی در محیط كار و نظارت برحسن اجرای آن

چكیده :

عنوان وكیل سرپرست بیشتر در مورد وكلایی به كار می رود كه كارآموزان وكالت نزد ایشان دوران حدود یك سال ونیم كار آموزی خود را می گذرانند.

یكی از وظایف كانون وكلا این است كه اشخاصی را كه در كانون پذیرش می كند و معمولا بسیار سخت هم این اتفاق می افتد تحت تعلیم و آموزش علمی و عملی قرار دهد و این وكلای آینده را قبل از ورود به بازار كار ، به طور آزمایشی درهمین محیط به كار گیرند البته با این تفاوت كه در این مرحله مسئولیت خاصی بر عهده ی آنان وارد نمی شود و ازهمین باب شرایط كاملاً هم واقعی نخواهد بود.

به هرحال اگرچه این دوره ی آموزشی باید سال ها قبل و در دوره ی دانشگاه صورت بپذیرد اما به هرحال امید است كه درآن همانند نكته سنجی و سخت گیری كه درآزمون ورودی دیده می شود التزامی هم برای وكلای سرپرست در نظر گرفته شود تاكمی هم احساس مسئولیت نسبت به كارآموزان خود پیدا كنند و برای آموزش آنها وقت بگذارند. البته منظور ما بعضی از وكلاست !

كلید واژه ها : كانون وكلای دادگستری ، وكیل سرپرست

بنیان نظری تحقیق :

تعریف وكیل سرپرست :

وكیل سرپرست وكیلی است كه ازكانون وكلای دادگستری ، یا مركز مشاوران پروانه وكالت دریافت نموده و نسبت به سایرین از تبحر و تجربه ی بیشتری برای آموزش دوران كارآموزی وكلای تازه ورود ، برخوردار است و پس ازپایان این مدت ، صحت و تكمیل بی عیب و نقص این دوره را تایید می كند.

وظایف كارآموز وكالت زیر نظر كانون وكلای دادگستری :

1- به عهده گرفتن وظایف ناشی از معاضدت قضایی

2- شركت كردن در كنفرانس ها و سخنرانی ها

3- شركت كردن در جسلسات حقوقی و جزایی حداقل چهاربار درماه

4- تهیه گزارش از پرونده های ارجاعی به او

5- كارآموز باید نزد یكی از وكلای متبحر و باتجربه ی دادگستری كار كند.

وكیل سرپرست علاوه براینكه وظیفه دارد بر حسن رفتارو كردار كارآموز خود نظارت نماید این تكلیف را نیز بردوش دارد كه اگر كارآموز دادخواست ویا شكوائیه ای ارائه می دهد بر آنها نیز نظارت كند و تایید یا رد آنها رانیز در دستور كار قراردهد.

رابطه ی كارآموز و وكیلی كه سرپرستی او رابه عهده دارد چیزی شبیه به ولایت قهری و رابطه پدر و فرزندی است . به این معنی كه نه تنها تربیت و آموزش كارآموز رابرعهده دارد بلكه آثار و تبعات اقدامات كارآموز متوجه وكیل سرپرست نیز خواهد بود و اورا نیز درگیر می نماید.

تخلفات انتظامی وكلای جدید یا كارآموزان قبل :

1- در فرضی كه تخلف از كارآموز به دلیل عدم توانایی و كفایت علمی باشد خب این مسولیت تاحدود زیادی به خود فرد كارآموز و كل كانون باز می گردد كه چگونه چنین شخصی را پذیرش نموده است اما به هرحال وكیل سرپرست وی نیز مسئول می باشد و وجهه وی در كانون تنزل می یابد

2- در صورتی كه تخلف كارآموز و یا رفتار وی حرفه ای باشد یعنی ناشی از سوء مدیریت ، آموزش و كم كاری وكیل سرپرست باشد این ازموجبات تخلف انتظامی خواهد بود و وكیل سرپرست تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

شاید این دیدگاه در جامعه وجود داشته باشد كه وكیل سرپرست مسئولیت چندانی در قبال كارآموز خود ندارد ولی باید به صراحت بگوییم كه امضای وكیل سرپرست در ذیل پروانه وكالت كارآموز به معنی نظارت وی برچگونگی دوران كار آموزی بوده است . پس از لحاظ قانونی نیز مسئولیت وی محرز است و وكیل را از قانون راه فراری نیست.

نتیجه گیری :

1- سرپرستی در معنای عام یعنی شخصی مدیریت اجرایی و نظارت برحسن انجام امور را به كار بگیرد به نحوی كه وظایف دیگران را نیز سامان بخشد.

2- سرپرستی بیشتر در مورد وكلایی به كار می رود كه كارآموزان وكالت نزد ایشان دوران حدود یك سال ونیم كار آموزی خود را می گذرانند.

3- وكیل سرپرست علاوه براینكه وظیفه دارد بر حسن رفتارو كردار كارآموز خود نظارت نماید این تكلیف را نیز بردوش دارد كه اگر كارآموز دادخواست ویا شكوائیه ای ارائه می دهد بر آنها نیز نظارت كند.

منظور ازوكیل سرپرست خوب

وكیلی است كه بتواند ازتوانایی های حقوقی مكتسبه ی خویش درجهت امری كه سرپرستی آن به وی واگذار می گردد به نحو مطلوب بهره گیرد.

هر خانواده ، می تواند صاحب یک وکیل سرپرست خوب شود :

هر خانواده یک وکیل سرپرست خوب ؛ اگر طرح وکیل خانواده اجرا شود، این اتفاق می افتد و هر خانواده ایرانی صاحب یک وکیل می شود تا تمام مسائل حقوقی اش را با مشورت او دنبال کند. قوه قضاییه پای کار ایستاده است، کانون وکلا هم همین طور، اما برای این که وکلا جایگاهی جدی در مسائل حقوقی افراد پیدا کنند و مردم بپذیرند و باور کنند که با داشتن یك وکیل سرپرست خوب ، کارهایشان بهتر انجام می شود به زمان نیاز است.

فرهنگ استفاده از وکیل در کشور ما ریشه دار نیست، همانطور که بیشتر مردم فکر می کنند بود و نبود وکیل تاثیری در سرنوشت پرونده شان ندارد، درست مثل این که باور همگانی این است که به کارگیری وکیل در مشکلات خانوادگی و حقوقی فقط پول هدر دادن است. این مسائل را جامعه وکلا خودشان خوب می دانند، حتی رئیس قوه قضاییه هم بر این مساله اذعان دارد تا جایی که چندی پیش در دیدار اعضای هیات مدیره کانون وکلا این جملات را بر زبان آورد که اقدامات برخی افراد سودجو وتعدادی از واسطه گرها چهره وکالت را مخدوش کرده است قوه قضاییه از برنامه های کانون وکلا در رفع این ذهنیت های منفی حمایت می کند، ولی با این وجود هنوز هم بسیاری از وکلا معتقدند دید منفی مردم به این صنف مانع تحقق طرح وکیل سرپرست خوب خانواده می شود.

استفاده از وکیل سرپرست خوب برای دریافت مشورت های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی، خانوادگی، حرفه ای و اجتماعی الزامی است چون این کار مانع ایجاد روابط مبهم و مشکل ساز شده و مراجعه به محاکم را به حداقل می رساند البته این مساله نیازمند آگاه کردن مردم است تا آنها بدانند از این طریق چه نتایج مثبتی عایدشان می شود.اما در جامعه وکلا دیدگاهی وجود دارد که بر حفظ حرمت وکلا در دادگاه ها نیز تاکید دارد؛

متاسفانه در برخی دادگاه ها حرمت وکیل حفظ نمی شود و در حضور موکل به وکیل توهین می شود. پس اگر در مورد جایگاه وکیل سرپرست خوب در محاکم فرهنگسازی شود، مردم هم به جایگاه واقعی وکیل سرپرست خوب پی می برند و در حالی که به آنها اعتماد دارند به وکلا مراجعه می کنند. در حال حاضر که عالی ترین مقام قضایی کشور به استفاده از وکیل سرپرست خوب خانواده فکر می کند باید بسترهای قانونی آن را هم فراهم کند و تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وکیل سرپرست خوب در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.

این همان چیزی است که نعمت احمدی دیگر عضو جامعه وکلا نیز به آن اشاره دارد. او معتقد است این تبصره وکیل وکیل سرپرست خوب را امین و معتمد نمی داند، در حالی که وقتی یک موضوع نزد قاضی یا افسر پرونده ای مطرح است دیگر نمی توان آن را محرمانه دانست و اگر وکیل هم از آن باخبر باشد، می تواند هم به موکلش و هم به کشف حقیقت کمک کند

از وکلای جوان بایداستفاده كرد یا با تجربه ؟

اینها موضوعاتی است که خود وکلا بهتر از دیگران آنها را لمس می کنند و می توانند از آن انتقاد کنند، ولی بخشی از این مباحث که می توان از آنها به عنوان موانع تحقق وکیل سرپرست خوب خانواده نام برد تا حدی به خود جامعه وکالت و عملکردش هم مربوط می شود. باید قبول کرد که گروهی از وکلا بویژه وکلای جوان تجربه کافی در به ثمر رساندن یک پرونده حقوقی ندارند، شاید برای همین است که بسیاری از مردم استفاده از وکیل را بی فایده می دانند.

در حال حاضر برخی که دوره های کارآموزی را دیده اند به علت این که وکلای سرپرست آنها یا به دلیل نداشتن وقت یا تجربه نمی توانند نظارت کافی را اعمال کنند، برخی وکلای جوان از وکالت اطلاعات کافی ندارند و نمی توانند خدمات مشورتی ارائه کنند. در این میان هزینه های وکالت نیز می تواند از موانع توسعه طرح وکیل سرپرست خوب خانواده به شمار برود چون هستند وکلایی که با دستمزدهای بالا فضایی را در جامعه حاکم می کنند که مردم را به این نتیجه می رساند گرفتن وکیل در دعاوی، گران است و باعث هزینه های اضافی می شود. البته اکثر قریب به اتفاق وکلا چنین چیزی را قبول ندارند، ولی چون افراد کم بضاعت جامعه توانایی پرداخت تعرفه های حتی قانونی وکالت را هم ندارند باید سازوکارهایی برای توسعه بیمه وکالت ایجاد شود، آن وقت می توان با قاطعیت گفت که هزینه های وکالت از موانع اصلی بر سر راه طرح وکیل سرپرست خوب خانواده است

طرحی که باید پخته شود :

با این حال این طرح با همکاری قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری در دست تدوین است ، هر چند که به اعتقاد ما این طرح هنوز نیاز به چکش کاری دارد. همان گونه که قرار است هر خانواده یک پزشک داشته باشد، خانواده ها باید از خدمات وکیل سرپرست خوب نیز استفاده کنند و در تمام امور مربوط به ازدواج، طلاق، معاملات و... از مشاوره آنها بهره مند شوند.

جامعه وکالت از نظر تعداد وکیل توان پوشش دهی به تمام افراد جامعه را دارد، ضعف دانش برخی وکلا را مانع اجرای این طرح نیست . اگر وکلا از مشکل خانواده ها سر درنیاوردند حتما از کسانی که راه حل را می دانند سوال می کنند و آن وقت خدماتشان را ارائه می دهند. البته این طرح، طرحی خام است ولی اگر خوب بررسی و تدوین شود، در کاهش ورودی پرونده ها به محاکم نقشی اساسی خواهد داشت.

این در حالی است که در مباحث مربوط به وکیل سرپرست خوب خانواده از رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نباید غافل شد؛ همان رایی که چندی پیش حضور وکیل در محاکم را از حالت اجبار درآورد و به آن ماهیتی اختیاری داد. برخی وکلا این رای وحدت رویه را مانع توسعه طرح وکیل سرپرست خوب خانواده می دانند چون به اعتقاد آنها با عزم قوه قضاییه در تضادی آشکار قرار دارد.

البته استناد به چنین آماری زمانی میسر است که قوه قضاییه نیز آن را تایید کند، ولی حتی بدون تایید این قوه هم می توان نتیجه گرفت که وجود وکیل سرپرست خوب در مسیر یک پرونده ضریب خطاها را بسیار کم می کند. برای همین به نظر می رسد حالا که دستگاه قضایی چنین طرحی را کلید زده است برای بهتر شدن وضعیت دادرسی در کشور باید موانع آن را نیز برطرف کند

نمونه ای طرح دعوا علیه وكیل در بحث وکیل سرپرست خوب :

رای دادگاه : در خصوص شکایت ، . . . . . . . . علیه آقای . . . . . . . مبنی بر عدم پیگیری پرونده مورد وکالت و اینکه هیچ گونه دفاعیاتی از ناحیه وکیل به عمل نیامده است ، نظر به اینکه محتویات پرونده و آراء صادره از دادگاه عمومی تهران و همچنین لوایحی که وکیل به دادگاه های مربوطه ارائه کرده است ( که فتوکپی آنها در پرونده موجود است ) حاکی از انجام وظیفة وکیل در دعاوی مطرحه می باشد بنابراین از این حیث تخلفی از ناحیه مشتکی عنه صورت نگرفته است و در خصوص ادعای دیگر شاکی مبنی بر دریافت مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان به وسیله وکیل با توجه به اینکه مبلغ مزبور حسب توافق به عمل آمده برای دو پرونده به وکیل پرداخت شده است لذا از این حیث نیز به نظر دادگاه تخلفی صورت نگرفته است و اما در خصوص مورد سوم از موارد اعلامی نظر به اینکه وکیل مشتکی عنه بدون موافقت وکیل سرپرست مبادرت به انجام امور وکالتی نموده است با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات غیرموجه مشتکی عنه و اینکه اظهارات وکیل سرپرست و بی شرح گواهی منعکسه ذیل تقاضای وی با عنایت به اینکه نفس اطلاع وکیل سرپرست ( با فرض صحت ) تنهایی نمی تواند رافع تکلیف کارآموز باشد ، بنابراین اقدام کارآموز بدون اخذ امضاء وکیل سرپرست به نظر این دادگاه تخلف محسوب و با انطباق مورد با ماده 77 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه 1334 آقای . . . . . . . . . . . را محکوم به توبیخ با درج در پرونده می نماید . رای صادره نسبت به محکومعلیه قطعی است لیکن در حدود ماده 75 آئیننامه قابل اعتراض خواهدبود.

شرایط وكیل سرپرست

فصل اول : کلیات و تعاریف قانون كارآموزان دربحث شرایط وكیل سرپرست :


شرایط وكیل سرپرست و ماده 1) در این شرح وظایف ، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است :

الف ) اتحادیه : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
ب) صندوق : صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ج) پروانه : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری
د)کانون یا کانون متبوع : کانون وکلای دادگستری صادر کننده پروانه
ه) آزمون : آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت
و) کارآموز: دارنده پروانه کارآموزی معتبر از کانون
ز) کمیسیون : کمیسیون کارآموزی کانون مربوط
ح) دوره یا کارآموزی : مدت زمان انجام تکالیف کارآموزی
ط) پروانه معتبر: پروانه ای که با شرایط قانونی صادر و در موعد مقرر تمدید اعتبار شده و از درجه اعتبار ساقط نشده باشد
ی) محل اشتغال : شهری که از سوی کانون برای اشتغال به وکالت تعیین می شود
ک) محل کارآموزی : شهری که از سوی کانون برای طی دوره کارآموزی، تعیین می شود
ل) وظایف یا تکالیف : کلیه تکالیفی که کارآموز باید در طی دوره انجام دهد
م) پایان یا ختم دوره : اتمام کلیه تکالیف،طبق شرح وظایف در مدت مقرر و اعلام کتبی به کمیسیون
ن) مدارک: آنچه که نشان دهنده انجام تکالیف است
س) اختبار: امتحانات کتبی و شفاهی پایان دوره

شرایط وكیل سرپرست و ماده2) کارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار می گیرد . لذا باید حق بیمه مقرر را در مهلت معین بپردازد وبه محض پایان دوره کارآموزی موظف است مراتب را جهت صدور فیش های مختص وکلای پایه یک به صندوق اعلام نماید .
ماده3) ملاک تعیین محل اشتغال ، نمره اکتسابی داوطلب در آزمون ، خواهد بود

فصل دوم : شروع کارآموزی و مدت آن :

شرایط وكیل سرپرست و ماده4) پذیرفته شده آزمون و متقاضی پروانه بعد از ثبت نام ، تکمیل پرونده و تصویب هیئت مدیره ، مدارک زیر را از دفتر کانون دریافت می کند :

الف) اصل پروانه کارآموزی و کارنامه ،

ب) سه برگ معرفی نامه (نسخه اول و دوم ، برای وکیل سرپرست و کارآموز و نسخه سوم مشتمل بر تایید وکیل سرپرست با قید تاریخ رویت و گواهی شروع دوره جهت ضبط در پرونده کانون) ،

ج) سه نسخه معرفی نامه ( نسخه اول به دادگستری کل محل کارآموزی جهت معرفی به محاکم که باید حداکثر ظرف مدت ده روز توسط کارآموز ارائه شود و نسخه دوم برای کارآموز و نسخه سوم برای ضبط در پرونده کانون) .

د) نسخه ای از شرح وظایف کارآموزی .

تبصره - کارآموز مکلف است بلا فاصله از تاریخ اخذ مدارک فوق از کانون در دفتر وکیل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفی نامه بند (ب) را پس از گواهی وکیل سرپرست ظرف مدت 5 روز به کانون اعاده نماید . تاریخ گواهی ، به منزله شروع دوره است مشروط بر اینکه ظرف مدت فوق ، تکالیف کارآموزی را شروع کند . همچنین کارآموز موظف است که نامه های دریافتی از کانون را جهت شروع دوره کارآموزی ظرف مهلت مقرر تحویل مراجع قضایی نموده وبه شروع دوره اقدام نماید و چنانچه در این خصوص مواجه با مشکلی گردد لازم است فورا مراتب را به کمیسیون کارآموزی بصورت کتبی اعلام نماید در غیر اینصورت چنانچه با وقفه مواجه گردد مشمول تمدید ویا تجدید دوره خواهد بود .

5) از تاریخ شروع دوره ، کارآموز موظف است هجده ماه تمام (به استثنای مواردی که در قانون مقررات مدت دیگری تعیین شده باشد) تکالیف کارآموزی را مستمراً انجام دهد.

تبصره - در صورتی که به عللی مانند بیماری ، زایمان، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول ، سفر حج واجب و تحصیل خارج از کشور و فرصت مطالعاتی ، وقفه ای در کارآموزی ایجاد شود ، کارآموز باید کتباً تقاضای مرخصی خود را با ذکر مدت برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارائه دهد.

6 ) در صورتی که کار آموز بدون اخذ مرخصی از انجام بلا انقطاع تکالیف خودداری نماید ، مدت زمان توقف به انضمام تمام یا قسمتی از کار آموزی قبل از آن ، قابل پذیرش نخواهد بود .

تبصره درصورت پذیرش مرخصی کارآموز باید کارنامه و دفترچه تمبر مالیاتی و نیز پروانه کارآموزی خود را تحویل دفتر کمیسیون دهد ونیز کلیه پرونده های جاری وکالتی خود را تعیین تکلیف نماید. بدیهی است بلا تکلیف قرار دادن پرونده ها موجب مسئولیت انتظامی و مدنی خواهد بود .

7) کارآموز مکلف است صرفاً در حوزه قضایی که توسط کانون جهت کارآموزی تعیین شده ، وظایف خود را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد و در دادگاههای همان حوزه قضایی شرکت نماید.

8) در صورتی که در اثنای دوره ، کانون متبوع کارآموز به طور قطع تغییر کند ، نظریه کمیسیون کانون اول در مورد مدت زمان کار آموزی قبلی به کانون دوم ارسال می شود .پذیرش تمام یا قسمتی از مدت مذکور با کمیسیون کانون دوم خواهد بود.

9) در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در آئین نامه نقل و انتقال ، کارآموز می تواند دوره خود را به صورت میهمان در غیر از کانون متبوع خود طی کند .کانون ها( متبوع و میزبان ) در رد یا قبول درخواست انتقال مختارند .

10) در صورت پذیرش انتقال ، کارآموزی ، تحت نظر کانون متبوع و میزبان به ترتیب زیر انجام می شود :

شرایط وكیل سرپرست - الف) امور تحت نظر کانون متبوع :

1- صدور و تمدید پروانه ،

2- موافقت ابتدایی با معرفی کارآموز به کانون میزبان،

3- بررسی نهایی مدارک و عنداللزوم اعطای مجوز شرکت در اختبار،

4- برگزاری اختبار ، اعلام نتیجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت یا تجدید دوره ،

5- هرگونه تصمیم گیری در خصوص کارآموز به استثنای مواردی که در بند ب خواهد آمد.

شرایط وكیل سرپرست - ب) امور تحت نظر کانون میزبان :

1- موافقت با انتقال دوره به به کانون میزبان ،

2- تعیین وکیل سرپرست و معرفی کارآموز به وی.

3- صدور کارنامه

4- معرفی به دادگستری کل محل کارآموزی.

5- تعیین نحوه حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی

6- تعیین عنوان کار تحقیقی، دریافت ، بررسی، تایید یا رد آن چنانچه کانون متبوع در این خصوص اقدام نکند.

7- اتخاذ تصمیم در مورد موضوع ماده 6.

8- بررسی ابتدایی مدارک و اعلام نتیجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل توسط کارآموز.

9- تشخیص و اعلام هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق کارآموز و سایر تخلفات انتظامی کارآموز، مخالفت قطعی با ادامه کارآموزی و معرفی کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصمیم گیری از جمله در خصوص اعمال تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.

تبصره 1- انتقال محل کارآموزی ) به صورت میهمان ( به کانون میزبان برای یک دوره کامل است. در صورت تجدید یا تمدید دوره ، انتقال مجدد منوط به موافقت کانون های متبوع و میزبان است.
تبصره 2 - پرونده اداری کارآموز در کانون متبوع نگهداری و بدل مفید آن به کانون میزبان ارسال می گردد.

ماده11) (چنانچه در اثناء دوره ، انتقال ) به صورت میهمان ( تحقق یابد ، کانون متبوع باقیمانده مدت کار ماده

12) چنانچه کارآموز در اثناء کارآموزی انجام تکالیف را بدون عذر موجه متوقف نماید ، اتخاذ تصمیم در مورد باقیمانده کارآموزی یا تجدید یا تمدید دوره با کانون متبوع است.

وظایف وكیل سرپرست

وظایف وكیل سرپرست و تجدید دوره و انتفاء کارآموز :

1- تجدید دوره به این معنا است که کارآموز باید یک دوره دیگر تمام تکالیف را انجام دهد.به استثناء کار تحقیقی مشروط بر آنکه قبلا انجام داده باشد .

تبصره - تجدید دوره تحت هر شرایطی فقط برای یک دوره امکان پذیر است و مدت آن برای مردودین علمی (موضوع بند ز ماده 27) یک سال و در سایر موارد هجده ماه خواهد بود.

2- موارد تجدید دوره به قرار زیر است:

الف - مورد پیش بینی شده در تبصره 2 بند 4-13
ب - ایجاد وقفه در طی دوره به مدت یک سال متوالی و یا دو سال متناوب
ج - کارآموزی که در اولین دوره ، اعلام ختم دوره نکرده و در مواعد مقرر ، مدارک را تسلیم نکند
د - کارآموزی که بدون عذر موجه در اختبار مقرر شرکت نکند
ه - کارآموزی که علیرغم شرکت در جلسات کتبی اختبار ، بدون عذر موجه از شرکت در جلسات شفاهی خودداری کند
ز - کارآموزی که دراولین مرتبه اختبار مردود شود.
ح - کارآموزی که به تشخیص کمیسیون ، تکالیف خود را به نحو کامل انجام نداده و امکان رفع نقص از آن نیز وجود نداشته باشد و یادر صورت امکان رفع نقص ، در موعد مقرر اقدام به رفع نقص نکند.
ط - کارآموز مشمول ماده 18 که در اختبار مقرر شرکت نکند.

3- انتفاء کارآموزی به این معنا است که با نظر کمیسیون و تصویب هیئت مدیره ، پروانه کارآموزی کان لم یکن و ابطال می شود و پذیرش مجدد منوط به قبولی در آزمون ورودی خواهد بود.

تبصره- پس از ابلاغ نظریه کمیسیون مبنی بر انتفاء ، کارآموز می تواند ظرف یک هفته اعتراض خود را به هیئت مدیره تقدیم نماید .هیئت مدیره در اولین جلسه به موضوع رسیدگی خواهد نمود.

4- موارد انتفاء کارآموزی عبارت است از :
الف - اصرار بر عدم رعایت شئون وکالت یا اخلاق حرفه ای یا تکرار تخلف از شرح وظایف به نحوی که استمرار کارآموزی به مصلحت نباشد،
ب - عدم شروع دوره و یا وقفه غیر موجه در انجام تکالیف به مدت بیش از یک سال متوالی و یا بیش از دو سال متناوب از تاریخ صدور پروانه یا تجدید ویا تمدید دوره ،
ج - کارآموزی که در پایان دوره تجدیدی ، از حضور در اختبار خودداری کرده و مشمول ماده 18نباشد یا در صورت شرکت در اختبار ، مردود علمی شود.

تبصره 1- در موارد انتفاء کارآموزی کمیسیون تصمیم مصوب شده خود را به کارآموز اعلام و برای وکیل سرپرست وی ، ریاست کل دادگستری استان و اتحادیه ارسال می کند. پس از ابلاغ به کارآموز استفاده از پروانه و عنوان کارآموزی ممنوع و از مصادیق تظاهر به وکالت موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است.

تبصره 2 کمیسیون می تواند قبل از تصمیم به انتفاء دوره مراتب را به وکیل سرپرست کارآموز ابلاغ و یا از وی اخذ توضیح نماید .

5- از جمله مصادیق بند الف ماده 29 عبارتند از :

الف - نقض قوانین و نظامات ،
ب - رفتار و گفتار برخلاف شرافت وکالت و قضاوت ،
ج - بی حرمتی به مقامات قضایی ، اداری ، وکلا و کارآموزان ،
د - بی حرمتی و عدم رعایت ادب و نزاکت نسبت به اعضای کانون، مسئولین و ارگان های آن ،
ه - تعامل غیرمتعارف با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور وکالت ،
و - تشکیل پرونده های متعدد انتظامی علیه کارآموز در طی دوره ،
ز - عدم توجه و بی اعتنایی به دعوت نامه ها و اخطاریه های کانون و ارگان های آن .

تبصره- تشخیص اصرار بر موارد فوق با هیئت مدیره است .

وکیل :

6- پذیرفته شدگان کارآموزی برای سرپرستی دوره ، موافقت کتبی دو وکیل واجد شرایط را اخذ و تسلیم می کنند.

1- وکیل سرپرست در مرکز استان باید پنج سال سابقه وکالت یا دو سال سابقه وکالت باضافه چهار سال سابقه قضاوت داشته باشد و در شهر های غیر مرکز استان سه سال سابقه وکالت یا دو سال وکالت باضافه دو سال قضاوت لازم است.
2- ملاک سابقه وکالت ، تاریخ صدور پروانه وکالت پایه یک میباشد.
3- وکیل سرپرست نباید محکومیت انتظامی داشته باشد.
4- وکلای سرپرست نمی توانند همزمان بیش از 5 کارآموز داشته باشند .این حد نصاب شامل کارآموزانی که در انتظار اختبار یا برگزاری مراسم تحلیف می باشند ، نیست.
5- چنانچه وکیل سرپرست حائز شرایط بدون عذر موجه از پذیرش کارآموز خودداری کند ، تخلف از نظامات محسوب میشود .

- امور زیر از جمله وظایف وکیل سرپرست است :

الف - ظارت مستمر بر عملکرد وکالتی کارآموز و راهنمایی وی در کلیه مراحل ، شامل تنظیم قرارداد وکالت با موکل ، نحوه طرح دعوا و شکایت ، تنظیم دادخواست و شکواییه ، امور مربوطه به حق الزحمه و پرداخت هزینه های قانونی توسط کارآموز ، تدارک دفاع ، تنظیم لوایح دفاعیه و ...

ب -آموزش مستمر کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل دادگستری ، فن دفاع ، اخلاق حرفه ای ، نحوه تعامل با همکاران ، قضات ، کارمندان اداری ، موکل و ...

ج - نظارت و بررسی دقیق انجام تکالیف

د - همکاری مستمر با کمیسیون جهت اجرای برنامه های آموزشی

ه - نظارت بر تهیه گزارش های سه ماهه موضوع تبصره ۴ بند 3 ماده 13 واعلام نظر به کمیسیون

و - اعلام تخلف احتمالی یا نداشتن حسن اخلاق و رفتار کارآموز به کمیسیون

ز -اعلام شروع به کارآموزی و اظهار نظر پیرامون نحوه انجام تکالیف در پایان دوره

ح - در صورت تأیید ، امضای وکالتنامه تنظیمی بین کارآموز و موکلین وی ، با توجه به صلاحیت علمی ، عملی و قانونی کارآموز

ط - ارائه مشاوره به کارآموز در خصوص سوالات و موارد ابهام وی

ی - اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز حداقل ٢ روز در هفته در دفتر، به نحوی که کلیه امور وکالتی تحت نظارت وکیل سرپرست انجام شود.

سابقه وكیل سرپرست

كارآموز وكالت تكالیفی دارد كه در دوران كارآموزی باید بگذراند وانجام این وظایف زیرنظر وكیل سرپرست صورت می پذیرد درنتیجه توانایی یا عدم توانایی كارآموز مسلما درسابقه وكیل سرپرست بی تاثیر نخواهد بود. ازاین رو ما درذیل این مطلب به بررسی تكالیف دوره كارآموزی می پردازیم :

تکالیف دوره کارآموزی :

1 - تكالیف كارآموز وتاثیرآن در سابقه وكیل سرپرست:

کارآموز موظف است وظایف زیر را در دوره کارآموزی تحت نظر کانون انجام دهد.

1-1 انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می شود،مانند کار در دادسرا ، دادگاه ، شعبه معاضدت و غیره.

2-1 طی دوره آموزش رایانه به تشخیص کانون ویا ارائه گواهی مراکز آموزشی مورد تایید کانون.

3-1 مطالعه قوانین و متون حقوقی ، انجام کارها و پیگیری پرونده های مرتبط با کارآموزی ، تحت نظر و راهنمایی های وکیل سرپرست و تسلیم گزارش به وی . نتیجه اقدامات مذکور در کارنامه کارآموز درج و توسط وکیل سرپرست گواهی میشود.

تبصره 1- کار آموز باید کلیه امور وکالتی را که خود قبول می کند یا توسط وکیل سرپرست ارجاع می شود ، مانند تنظیم وکالتنامه ، دادخواست ، شکواییه ، لایحه و . . . با نظارت وکیل سرپرست انجام دهد ، به گونه ای که در هر مورد رسیدگی به امور وکالتی کارآموز به وسیله وکیل سرپرست و مقامات کانون به سهولت امکان پذیر باشد . بدیهی است قبول پرونده متفقا یا منفردا با کارآموزان ووکلای دیگردر حدود صلاحیت با موافقت وکیل سرپرست بلا مانع می باشد .

تبصره 2 - کارآموز از تاسیس هر گونه دفتر یا موسسه منفردا یا متفقا با کار آموزان ویا وکلا دیگر ممنوع بوده و مکلّف است در دفتر وکیل سرپرست حاضر شود تخطّی از این امر تخلف انتظامی محسوب می شود.

تبصره 3- نشانی کارآموز منحصرا نشانی وکیل سرپرست است که باید جهت ابلاغ هر گونه اوراق ارسالی از کانون یا اوراق قضایی ، در وکالتنامه ، سربرگ ، کارت ویزیت و مکاتبات قید نماید . کارآموز موظف است نشانی و تلفن منزل خود را به کانون ووکیل سرپرست اعلام نماید تا در صورت لزوم مکاتبات به همان آدرس ارسال گردد وچنانچه تلفن وآدرس وی تغییر کرده باشدفورا موظف به اعلام نشانی جدید به وکیل سرپرست وکانون می باشد درغیر اینصورت ارسال اوراق به نشانی قبلی دارای اعتبار است وهیچ عذری از کارآموز پذیرفته نخواهد شد .

تبصره 4- کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسات دادگاه ، سخنرانی و کارگاه آموزشی است ، در پایان هر سه ماه ، به وکیل سرپرست ارائه دهد. وکیل سرپرست نیز باید پس از ملاحظه گزارش مذکور، حداکثر ظرف یک هفته ، نظر خود را در کارنامه کارآموز منعکس نماید.

2 - تكالیف كارآموز وتاثیرآن در سابقه وكیل سرپرست:

شرکت در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی که از طرف کانون برگزار می شود.

1 - ( تبصره) - عدم حضور کارآموز در بیش از یک پنجم مجموع جلسات سخنرانی یا کارگاه های آموزشی ، نقصان محسوب و برابر ماده هیجده عمل می شود.

2 - ( تبصره) -عدم حضور در بیش از یک دوم جلسات ، موجب تجدید دوره خواهد شد.

3 - ( تبصره) -جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی باید با ذکر دقیق تاریخ ، موضوع و نام سخنران به طور متوالی در کارنامه درج و به مهر و امضای نماینده کمیسیون برسد.

4 - ( تبصره) - همراه نداشتن کارنامه ، تأخیر بیش از پانزده دقیقه یا ترک جلسه پیش از اتمام به منزله غیبت خواهد بود.

3 -ایراد سخنرانی با توجه به تصمیم کمیسیون و امکانات کانون

4 - تهیه و ارائه کار تحقیقی ،

( تبصره ) 1 - کارآموز باید حداکثر ظرف سه ماه از شروع دوره ، هفت عنوان کار تحقیقی به کمیسیون پیشنهاد کند. موضوع کار تحقیقی با تصمیم کمیسیون از بین عناوین پیشنهادی یا خارج از آن تعیین و ابلاغ می شود. کارآموز موظف است حد اکثر ظرف یکماه پس از ارائه عناوین کار تحقیقی ، به کمیسیون مراجعه تا موضوع تصویب شده توسط کمیسیون به وی ابلاغ شود .

( تبصره ) 2 - چنانچه ازکار آموز در مجلات حقوقی معتبرمانند مجلات علمی پژوهشی یا علمی ترویجی در حین کارآموزی ، ترجمه و یامقاله ای چاپ شود ، بنا به تصمیم کمیسیون از انجام کار تحقیقی معاف میگردد و درج مقالات حقوقی از کارآموزان در سایت کانون البرز به تشخیص کمیسیون کارآموزی موجب اعطای امتیاز مثبت می باشد.

( تبصره ) 3 - کار تحقیقی باید تحت نظر وکیل سرپرست ، حداقل در چهل صفحه تهیه و به همراه لوح فشرده نهایتاً سه ماه قبل از پایان دوره به کمیسیون ارائه شود.

( تبصره ) 4 - کار تحقیقی باید حاصل مطالعات شخصی کارآموز ، با توجه به مباحث مطروحه و آموزش های کاربردی بوده ، با رعایت دقیق اصول نگارش و ذکر منابع استنادی ، تهیه شود . فرمت تایپ ونگارش کار تحقیقی به موجب دستورالعمل جداگانه ای در اختیار کار آموز قرار می گیرد .

( تبصره ) 5 - عدم ارائه عناوین و اصل کار تحقیقی به صورت کتبی به کمیسیون موجب تجدید دوره و عدم تایید نهایی آن توسط کمیسیون ، موجب تمدید دوره به مدت شش ماه با انجام کلیه تکالیف است .چنانچه معلوم گردد که کار تحقیقی حاصل کار دیگری یا اقتباس از آثار دیگران بدون ذکر منبع باشد ، مشمول تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 خواهد بود.

5 -شرکت در جلسات دادرسی محاکم و تهیه گزارش از پرونده های مذکور حداقل 2 مرتبه در هر ماه در دادگاههای مختلف

تبصره 1 - حضور در جلسات محاکم ، بدین منظور است که کارآموز با روش استناد وکلا و طرفین دعوا به قوانین موضوعه ، نحوه برخورد قضات محاکم با موضوع پرونده و دلایل رد یا قبول استدلال ها و مستندات طرفین آشنا شود . برای آموزش بهتر ، کارآموز باید حتی الامکان در جلسات محاکم با موضوعات متنوع شرکت کرده ، از تهیه گزارش با موضوعات تکراری و مشابه خودداری کند .

تبصره 2 - در محاکمات کیفری کارآموز باید در جلسه دادرسی حضور داشته و گزارش جامعی از پرونده ، شامل شکواییه ، تحقیقات مقدماتی ، قرار اخذ تأمین کیفری ، قرار مجرمیت ، کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه اعم از کیفیت ابلاغ و احضار، نوع اتهام، اظهارات طرفین و وکلای آن ها و رأی یا تصمیم دادگاه تهیه کند.

تبصره 3 - شرکت در محاکمات حقوقی در صورتی قابل قبول است که جلسه رسیدگی تشکیل و دادرسی انجام شود ، اعم از اینکه منجر به ختم آن بشود یا خیر . لذا حضور در جلسه دادگاهی که بدون محاکمه تجدید شود ، دلیل انجام وظایف نیست . از پرونده ای که در جلسه مورد نظر رسیدگی شده ، باید گزارش کاملی شامل متن دادخواست ، ادله و مستندات آن ، کیفیت ابلاغ ، جریان دادرسی ، اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان و رأی یا تصمیم کامل دادگاه تهیه شود. .

تبصره 4 - تهیه گزارش از موضوعاتی که مستلزم تشکیل جلسه دادرسی نیست ، مانند برخی از مسائل امور حسبی ، دستور موقت ، تامین خواسته ، تأمین دلیل و پرونده های اجرایی ، همچنین تهیه گزارش از روند تحقیقات مقدماتی دادسرا در پرونده های کیفری انجام تکلیف مقرر محسوب نمی شود.

تبصره 5 - گزارش ها باید حد اکثر ظرف دو هفته از تاریخ جلسه دادگاه ، به صورت منظم جمع آوری، تایپ یا پاک نویس شده ، در مواعد اعلامی، تسلیم کمیسیون شود. شماره گذاری صفحات و تنظیم فهرست و کد گذاری برای گزارش ها ضروری است. منظور از کد گذاری عبارت از اختصاص شماره به گزارشها ولزوم مراعات هماهنگی ورعایت ترتیب تاریخ گزارش ها ست .

تبصره 6 - کارآموز باید در پایان هر یک از گزارش ها ، نظر استنباطی خود را نسبت به موضوع پرونده ، گردش کار ، اظهارات طرفین و تصمیم محاکم ، به صورت مستدل بیان کند. گزارش ها و اظهار نظر کارآموز ، توسط اعضای کمیسیون ارزیابی می شود.

تبصره 7- حضور کارآموز ، ماهیانه در دو جلسه دادرسی دادگاه ها ، حداقل تکلیف است . لذا کسری حضور در جلسات دادگاه در هر ماه را نمی توان از طریق شرکت اضافی در ماه های دیگر جبران کرد .

تبصره 8 - در صورت لزوم و به تشخیص کمیسیون ، به تعداد شرکت در جلسات دادگاه اضافه خواهد شد.

تبصره 9 - کارآموز باید در هر نیمه از ماه در یک جلسه دادگاه شرکت کند. در ماه های فروردین واسفند ، شرکت در دو جلسه در یک نیمه از ماه بلامانع است.

تبصره 10 - کارنامه باید از حیث حضور در جلسات دادگاه ها ، منظم و از نظرردیف و تقدم وتاخر تاریخ ، متوالی و بدون هر گونه خط خوردگی و لاک گرفتگی باشد . کارنامه هایی که این ترتیب در آن ها رعایت نشود ، از نظر کمیسیون قابل پذیرش نیست.

تبصره 11 - کلیه ردیف ها و قسمت های مربوط به حضور در جلسات محاکم ، باید در روزجلسه دادرسی تنظیم و توسط دادگاه گواهی شود. ردیف ها و قسمت های فاقد این شرایط ، توسط کمیسیون ابطال می شود.

تبصره 12 - تهیه گزارش از پرونده هایی که کارآموز در آن وکالت دارد ، قابل پذیرش نیست.

تبصره 13 - کارنامه و گزارش های تهیه شده ، دلیل عمده و ملاک انجام تکالیف است ، لذا باید درحفظ و نگهداری کارنامه و گزارش ها کمال دقت و مواظبت به عمل آید.

تبصره 14 - صفحات کارنامه در دو نسخه تهیه می شود. کارآموز پس از تکمیل هر صفحه باید نسخه دوم را جدا کرده و در بایگانی خود نگه دارد.در صورت فقدان یا از بین رفتن کارنامه ، نسخه دوم جایگزین آن می شود. عدم ارائه نسخ دوم در موعد اعلامی ، به منزله عدم انجام تکالیف تلقی می گردد و کمیسیون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

6 - تكالیف كارآموز وتاثیرآن در سابقه وكیل سرپرست:

حضور در دایره معاضدت قضایی و آموزش لازم با توجه به امکانات کانون و تصمیم کمیسیون ، و ارائه گواهی دایره مذکور در پایان دوره

تغییر وكیل سرپرست

تاآخرین مراحل برای صدور پروانه وكالت وكیل سرپرست همراه كارآموز خواهد بود .البته بنابر شرایطی خاص مثل فوت وكیل سرپرست / بطلان پروانه وكالت او یامنع قانونی وی ازوكالت ممكن بحث تغییر وكیل سرپرست نیز پیش بیاید.البته این مورد بسیار نادر است.

تغییر وکیل سرپرست در طی دوره ، فقط برای یک بار امکان پذیر و منوط است به درخواست کتبی کارآموز با ذکر دلایل موجه ، ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست وقت و وکیل سرپرست مورد نظر بعدی ، موافقت کمیسیون و تأیید رئیس کانون .

تبصره 1- در مورد کارآموزانی که در اثناء دوره به کانون دیگر منتقل می شوند ، تغییر وکیل سرپرست کلا دوبار در طول دوره مجاز است .

تبصره 2 - در صورت تجدید دوره ، موافقت وکیل سرپرست قبلی جهت ادامه سرپرستی ضروری است . در صورت عدم موافقت یا هرگونه مانع دیگر باید وکیل سرپرست جدید تعیین شود .

در صورت فوت ، ممنوع شدن از شغل وکالت ، تعلیق یا تودیع پروانه وکالت و انتقال محل اشتغال وکیل سرپرست و یا انصراف وی از سرپرستی با ارائه دلایل موجه ، کارآموز باید یک وکیل واجد شرایط دیگر به کانون معرفی کند.
تبصره - در صورتی که بنا به معاذیری مانند بیماری یا مسافرت ، وقفه ای در امور سرپرستی ایجاد شود ، سرپرستی موقت کارآموز با ریاست کانون و یا وکیلی که از طرف وی تعیین می شود، خواهد بود. در اینصورت کارآموز موظف است پس از رفع معاذیر مراتب را به کمیسیون اعلام و یا در صورت تعذّر ادامه سرپرستی ، وکیل سرپرست جدید خود را به کمیسیون معرفی کند

پایان دوره و اختبار:

1) تغییر وكیل سرپرست و پایان دوره و اختبار: کارآموز مکلف است حداکثر ظرف بیست روزپس از پایان دوره کارآموزی، ختم دوره خودرا به صورت کتبی اعلام ومدارک انجام تکالیف را به شرح ذیل تسلیم کمیسیون کند :

الف - کارنامه کارآموزی
ب - گزارش ها
ج - گواهی تسلیم کار تحقیقی
د - گواهی انجام دوره آموزش در دایره معاضدت قضایی و گواهی انجام امور محوله ارجاع شده از سوی سایر نهادهای کانون .

2) کمیسیون بعد از بررسی و اظهار نظر در خصوص مدارک و تکالیف کارآموزان متقاضی شرکت در اختبار ، اسامی واجدین شرایط را حداقل دو هفته قبل از اختبار در تابلو اعلانات و سایت کانون ، اعلام می کند و اعلامات مذکوربه منزله ابلاغ محسوب می گردد.

3)کمیسیون درباره کارآموزانی که در موعد مقرر ، کارآموزی را شروع ننموده و یابطور کلی مواعد رامراعات نکرده ویا اعلام ختم دوره نکرده ، یا مدارک خودرا کلا یا جزئا تسلیم ننموده ، یا مدارک ایشان قابل قبول نباشد ، تصمیم مقتضی اتخاذخواهد کرد بدیهی است عدم انجام صحیح تکالیف مذکور موجب کسر امتیاز از کارآموز خواهد شد .

4) کمیسیون در ارزیابی وممیزی تکالیف کارآموزان واجد شرایط شرکت در اختبار ، درجات زیر را اعمال می کند:

الف - قابل قبول
ب - خوب
ج - بسیار خوب
د - عالی

برای درجات خوب ، بسیار خوب و عالی به ترتیب نمرات یک ، دو ، سه منظور می شود. این نمره با مجموع نمرات نهایی اکتسابی کارآموز در اختبار جمع و سپس معدل کل تعیین می شود.

تبصره - درصورت وجود نقص یا ایراد در تکالیف کارآموزی ، نمره منفی تعیین می شود و در صورتی که جمع نمرات منفی از منهای 20 نمره بیشتر شود کارآموز نمی تواند در اختبار شرکت کند . بارم نمرات منفی به شرح ذیل تعیین می شود :

الف کسری گزارشهای ماهانه (کسر هر گزارش 3 نمره )
ب کامل نبودن هر گزارش 1 نمره
ج نداشتن نظریه کارآموز ذیل گزارش 2 نمره
د کامل نبودن نظریه کارآموز 1 نمره
هـ - کسر شرکت در هر جلسه دادگاه و یا تاریخ مخدوش 1 نمره
و عدم رعایت دستورالعمل نگارش کار تحقیقی 5 نمره ز- غیبت در هر جلسه سخنرانی 3 نمره
ح تأخیر در حضور یا تعجیل در ترک جلسه سخنرانی 2 نمره
ط عدم رعایت سایر مقررات به تشخیص کمیسیون حداکثر تا 5 نمره

5)چنانچه در انجام تکالیف ، بدون عذر موجه نقصانی وجود داشته باشد که از موارد تجدید دوره محسوب نشود ، دوره ، با انجام تمام یا بعضی از تکالیف به مدتی که از یک سال بیشتر نباشد ، توسط کمیسیون تمدید می شود. در صورت وجود عذر موجه ، کارآموز موظف به تکمیل دوره و رفع نقص از تكالیف ، طبق نظر کمیسیون خواهد بود.

تبصره - چنانچه کارآموز به تصمیم کمیسیون مبنی بر تمدید دوره معترض باشد ، می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را به کمیسیون تقدیم نماید . مرجع رسیدگی به این اعتراض هیئت مدیره خواهد بود که باید ظرف یک هفته نظر خود را اعلام نماید .

6) کارآموزی که برای عدم شرکت درجلسه اختبار عذر موجه داشته باشد ، باید قبل از آن ودر مورد حوادث غیر مترقبه حداکثر ظرف 10 روز بعد از جلسه ، موضوع راکتبا توسط خود ویا نماینده قانونی خود با ارائه دلایل به کمیسیون اعلام کند . در صورت تشخیص موجه بودن عذر، کارآموز موظف به شرکت در کلیه مراحل و مواد درسی اختبار بعدی خواهد بود و از انجام تکالیف به استثنای وظایف محوله از سوی کانون و وکیل سرپرست معاف است .

تبصره (1) تغییر وكیل سرپرست و عذر موجه كارآموز: بیماری با گواهی پزشک متخصص ، زایمان ، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول ازطبقه اول و سفر حج واجب از جمله معاذیر موجه محسوب میشوند و تشخیص موجه بودن سایر معاذیر با نظر کمیسیون می باشد .

تبصره (2) تغییر وكیل سرپرست و عذر موجه كارآموز: استفاده از حکم این ماده در هر شرایطی بیش از دو بار امکان پذیر نیست.

7) کمیسیون حداقل دوبار در سال اختبار برگزار می کند آگهی اختبار متضمن زمان و مکان برگزاری در محل کانون الصاق و در سایت کانون به آدرسwww.alborzbar.ir منعکس می شود و این اعلام به منزله ابلاغ به تمامی کارآموزان واجد شرایط برای اختبار است.

تبصره (1) پس از آگهی مذکور هیچ کارآموزی نمی تواند مدعی عدم اطلاع از زمان و مکان برگزاری اختبار باشد.

تبصره (2) مواد اختبار عبارتند از : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق تجارت ، آیین دادرسی مدنی و قوانین و مقررات وکالت ، آیین دادرسی کیفری ، حقوق ثبت و امور حسبی.

تبصره (3) نوشتن اسم و مشخصات کارآموز در سربرگ امتحانی لازم است . نوشتن اسم و مشخصات یا امضاء کردن و یا گذاردن هرگونه علامت و نوشتن یادداشت اضافی در خود برگه امتحان ممنوع است و در صورت مشاهده موارد فوق ، نمره درس مزبور صفر محسوب می گردد .

تبصره (4) حضور در جلسات برگزاری اختبار اعم از کتبی یا شفاهی بدون اذن رئیس کانون، برای افراد غیر از مسئولین کمیسیون کارآموزی و هیئت مدیره ممنوع است .

8) حداقل نمره قبولی در اختبار معدل ده از بیست است . چنانچه معدل کل بین ده تا دوازده باشد ، یک نمره کمتر از هفت و در صورتی که بالاتر از دوازده باشد ، دو نمره کمتر ازهفت قابل پذیرش است.

تبصره 1- در معدل گیری هر درس ضریب نمره اختبار کتبی ٣ و شفاهی یک خواهد بود.

تبصره 2 - کمیسیون می تواند تا 10 درصد نمره کل کارآموز را به مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی یا علمی ترویجی و یا سخنرانی کارآموز در جلسه ماهیانه کارآموزان اختصاص دهد .

9) پس از اتمام اختبار نتیجه اولیه توسط کمیسیون جهت تصویب در هیئت مدیره و انجام تحلیف و صدور پروانه به ریاست کانون گزارش میشود و سپس در محل کانون و سایت اینترنتی کانون البرز اعلان می شود.

10) مردودین می توانند از تاریخ اعلان ، حداکثر ظرف سه روز اعتراض خود را کتبا با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام کنند ، کمیسیون مکلف است ظرف یکماه نسبت به موضوع رسیدگی نماید و ظرف یک هفته پس از پایان رسیدگی به اعتراض ، نتیجه نهایی را جهت تصویب هیئت مدیره به ریاست کانون گزارش دهد.

11)کانون می تواند حسب مقتضیات خود برای نفرات اول تا ســـــوم اختبار هر دوره حق انتخاب محل اشتغال را در نظر بگیرد.

12) کارآموز در صورت شرکت در اختبار تا اعلام قبولی و انجام مراسم تحلیف ، مکلف است امور وکالتی را کماکان تحت نظارت وکیل سرپرست انجام دهد.

قرابت ناشی از اطفال بی سرپرست

قرابت ناشی از سرپرستی اطفال بدون سرپرست

بحث مقدماتی : اولین اجتماعی كه انسان در آن پامی گذارد خانواده است.خانواده یك گروه ویك اجتماع طبیعی است كه قدمت آن به قدمت تاریخ بشر بر می گردد.خانواده دربین تمام ملتها ازاهمیت زیادی برخورداربوده است.این اهمیت ازجهات مختلف قابل بررسی وارزیابی است.

اولا : خانواده به عنوان اولین وكوچكترین هسته اجتماعی نقش فراوانی درتربیت ویادگیری آداب وسنن اجتماعی وملی یك جامعه دارد.درخانواده است كه كودك با مفاهیمی چون تعاون وهمكاری ، ازخودگذشتگی وفداكاری آشنا می شود.درخانواده است كه كودك از نظر عواطف واحساسات رشد می كند.

ثانیا : خانواده در حمایت از كودكان نقش مهمی دارد. كودكان نیازمند حمایت وپشتیبانی هستند ونهاد خانواده بهتر از هرنهاد دیگری می تواند ازكودكان حمایت كند.كودكانی كه فاقد خانواده بوده یا خانواده آن از هم پاشیده است واز حمایت خانواده برخوردار نیستند دارای كمبودهای عاطفی واخلاقی فراوانی هستند ودائما درمعرض آسیبهای اجتماعی بوده وبسیاری ازآنان به فساد وارتكاب جرم آلوده می شوند مثال روشن این دسته،كودكان خیابانی هستند.

ثالثا : نهادخانواده درحفظ وگسترش اقتدار ملی هركشوری نیز بسیار مؤثراست كشوری كه خانواده های ازهم گسیخته ای دارد نمی تواند از نظر ملی مقتدر قلمداد گردد زیرا سستی بیان خانواده انحطاط ملی را به دنبال دارد.وجود ملازمه بین این دوامر سبب شده است كه دولتها برای حفظ وتقویت انسجام واقتدار ملی خود با وضع قوانین واندیشیدن راهكارهایی در صدد تقویت نظام خانواده برآیند نهادی كه درطی قرن اخیر به مقدار فراوانی دچار آسیب شده واین نهاد كوچك اجتماعی مبتلا به سستی بنیان گردیده است.

بحث قرابت ناشی ازفرزند خواندگی :

در اسلام فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است ودر قرآن كریم نیز خداوند در ایات 4و5سوره احزاب به صراحت خویشاوندی ناشی ازفرزند خواندگی را نفی كرده است آنجا كه می فرماید : خداوند فرزندخواندگان شمارا فرزندانتان قرارنداده است این گفتار شما به زبانهایتان است وخداوندبه حق سخن می گوید وبه راه راست هدایت می كند پسرخوانده هارا به پدرانشان نسبت دهید كه نزد خدا به عدالت نزدیكتر است. بنابراین ازنظر اسلام اثری برقرابت ناشی از سرپرستی مترتب نمی شود كسانی كه طفلی را به فرزندخواندگی می پذیرند نه بین آنها رابطه توارث برقراراست ونه منع نكاح نسبت به طفل تحت سرپرستی.

قانونگذاردر 29اسفند1353قانونی تحت عنوان قانونحمایت ازكودكان بدون سرپرست تصویب نمود كه براساس ماده1 این قانون هرزن وشوهر مقیم ایران می توانند با توافق یكدیگر طفلی را باتصویب دادگاه وطبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.

شرایط سرپرستی براساس قانون مذكور عبارت است از :

اول : زن وشوهر متقاضی مشتركا تقاضا نامه را تسلیم دادگاه نمایند ودر امرسرپرستی طفل توافق داشته باشند. بنابراین زن فاقد شوهر یا مرد فاقد زن نمی تواند تقاضای سرپرستی طفل بدون سرپرست را بنماید.

دوم : پنج سال تمام از ازدواج آنان گذشته باشد واز این ازدواج صاحب فرزندی نشده باشند.

سوم : سن یكی اززوجین حداقل سی سال تمام باشد.

اگرزوجین به دلایل پزشكی نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه می تواند آنان را از شرایط بند2و3 معاف كند.

چهارم : هیچیك اززوجین دارای محكومیت جزائی مؤثربه علت ارتكاب جرادم عمدی نباشند.

پنجم : زوجین دارای اهلیت قانونی باشند ومحجور نباشند.

ششم : زوجین صلاحیت اخلاقی جهت سرپرستی طفل بدون سرپرست داشته باشند.

هفتم : زوجین یا یكی ازآنان تمكن مالی كافی برای سرپرستی وتأمین هزینه های نگهداری از طفل تحت سرپرستی راداشته باشند.

هشتم : زوجین مبتلا به بیماری های واگیردارومسری صعب العلاج نباشند.

نهم : زوجین معتاد به الكل یا موادمخدریا سایر اعتیادات مضرنباشند.

شرایط طفلی كه به سرپرستی واگذارمی شود :

قانوگذاردرماده 6قانون مذكور شرایط سرپرستی اطفالی راكه به سرپرستی واگذارمی شود برشمرده است :

1 : سن طفل كمتر از12سال باشد. دلیل این امر واضح است زیرا طفل خردسال آمادگی بیشتری برای قبول سرپرستان به عنوان خانواده خود داردو بهتر می تواند خانواده جدیدرا بپذیرد ورابطه عاطفی با سرپرستان خودبرقرارنماید.

2 : هیچیك از پدر یاجد پدری یامادرطفل شناخته نشده ویا درقیدحیات نباشند ویا كودكانی باشند كه به مؤسسه عام المنفعه سپرده شده وسه سال تمام پدر یا مادر یا جدپدری او مراجعه نكرده باشند.

بحث آثارقرابت ناشی ازسرپرستی :

هرچند در حقوق اسلام قرابت ناشی از فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است و بنابراین ازنظر اسلام اثری برآن مترتب نیست. لكن در ماده11 قانون حمایت ازكودكان بدون سرپرست وتبصره ذیل آن آثاری را برقرابت ناشی از فرزندخواندگی مقرر داشته است. ماده مذكور مقرر می دارد : وظایف وتكالیف سرپرست وطفل تحت سرپرستی ازلحاظ نگهداری وتربیت ونفقه واحترام نظیر حقوق وتكالیف اولاد وپدر ومادر است.تبصره : اداره اموال ونمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود مگر اینكه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.

بنابراین برقرابت ناشی از سرپرستی آثاری ازجمله :

1- الزام به انفاق
2- حضانت ونگهداری
3- نمایندگی قانونی مترتب می شود.


نظر کاربران