جرم مزاحمت و تهدید دختران در فضای مجازی

جرم مزاحمت و تهدید دختران در فضای مجازی

متاسفانه طبق آمار به دست آمده جرم مزاحمت در فضای مجازی بیشتر از مزاحمت در معابرعمومی رو به افزایش است. جرم مزاحمت و تهدید دختران در فضای مجازی ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق است. اذیت و آزار خانم ها در فضای مجازی از مشکلاتی است که بیشتر خانم ها از آن شکایت دارند.

جرم مزاحمت

هرفردی به کمک چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر قدرت نمایی کند یا توسط آن به مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید آن ها بپردازد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد جرم مزاحمت او حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد شد.

در حال حاضر امکان حذف فضای مجازی از زندگی وجود ندارد چه برسد به جوانان و دختران جوان. دختران بیش از پسران به سمت دنیای مجازی روی می آورند درنتیجه باید به دختران آموزش های صحیح در زمینه استفاده از فضای مجازی داده شود.

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵

هرکسی در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود و با الفاظ مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند جرم مزاحمت به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق است.

همانطور که می دانیم آسیب پذیری اطفال و بانوان بسیار بیشتر از سایر افراد در جامعه است، استفاده از نام lrm های مستعار در فضای مجازی یک تزویر است که باعث افزایش آزار خانم ها می شود.

مزاحمت تلفنی

برای کاربران سوال پیش می آید که مزاحمت تلفنی به چه معناست؟ یعنی شخصی به کمک تلفن یا وسایل دیگر مخابراتی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر شود.

طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵

هرفردی به کمک تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص سبب سلب آسایش شود علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، حبس از ۱ تا ۶ ماه در انتظار اوست. در ضمن مزاحمت با شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک، وایبر، تلگرام مزاحمت محسوب می شود و مجازات ذکر شده برای افراد در نظر گرفته شده است.

در واقع قبل از این که دولت برای استفاده از این فضاهای مجازی قانون وضع کند، باید خود فرد با استفاده از وجدانش قانون های شخصی شان را بسازند.

قانون برای ارسال محتویات مستهجن نیز جرائمی در نظر گرفته است. محتویات مستهجن شامل تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متونی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای

اگر محتویات مستهجن، افراد را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا گول زننده باشد یا شیوه دسترسی به آن ها را آسان کرده یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم است. انجام این جرم مزاحمت در خصوص محتویات مبتذل جزای نقدی از ۲ میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال را برای افراد رقم می زند.

اگر محتویات مستهجن، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را آسان کرده یا آموزش دهد، انجام جرم مزاحمت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای

هرفردی به کمک سامانه های کامپیوتری یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع کند یا به قصد داد و ستد یا افساد تولید یا ذخیره کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دوی مجازات محکوم می شود. انجام اعمال ذکر شده درخصوص محتویات مبتذل (محتویات دارای صحنه و صور قبیحه) باعث محکومیت به حداقل یکی از مجازات ها می شود.

اگر محتویات محتویات دارای صحنه و صور قبیحه به کمتر از ۱۰ نفر فرستاده شود، جرم مزاحمت این عمل ۱میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی است. اما اگر این کار حرفه فرد و به صورت گسترده انجام شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم است.

کودک آزاری و همسرآزاری

یکی از دلایل اینگونه اعمال ناشایسته و غیر انسانی نبود اشتغال مناسب و فشار اقتصادی است یا این امکان وجود دارد که ریشه در گذشته افراد و افسردگی در آنها باشد. مسئولان باید به دنبال ایجاد اشتغال باشند هنگام ارائه گواهی نامه باید گواهی سلامت و روان افراد را نیز تحت الشعاع قرار داده شود تا اگر مشکلی وجود داشت به منظور پیشگیری از جرایم اقدام شود.

کودک آزاری یکی از مشکلاتی است که در جامعه به چشم می خورد و باید به صورت ویژه ای به جرایم علیه اطفال و بانوان رسیدگی شود و دادگاهی تخصصی جرائم را دنبال کند. در واقع باید مرجعی تخصصی به مزاحمت ها برای اطفال و بانوان تشکیل شود تا حمایت های گسترده تری در نظر گرفته شود. در این زمینه باید نظارت ها به صورت جدی تر و کارسازتر پیگیری شود و با فرهنگ سازی در جهت کاهش این جرائم گام برداریم.


نظر کاربران