خریداران بیمه عمر در مورد ورشکستگی شرکت های بیمه

خریداران بیمه عمر در مورد ورشکستگی شرکت های بیمه

اگر شرکت بیمه ورشکست شود تکلیف بیمه های عمر چه می شود؟

اگر چند سال بعد از عقد قرارداد، شرکت بیمه ورشکست شد، تکلیف پول هایی که واریز کردیم چه می شود؟ تضمین بازگشت سرمایه در هر شرایطی، از مهم ترین دغدغه تمام کسانی است که قصد خرید بیمه عمر دارند. شاید بتوان گفت اصلی ترین عاملی که باعث می شود از خرید بیمه عمر منصرف شویم، نگرانی بابت انحلال شرکت بیمه و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه در بلندمدت است.
در این مقاله قصد داریم توضیح دهیم که طبق قانون چه راهکارهایی برای وقوع این شرایط پیش بینی شده است.

نظارت سازمان بیمه مرکزی در رابطه با عملکرد شرکت های بیمه

مهم ترین ضمانت در خصوص عملکرد شرکت های بیمه و محفوظ بودن سرمایه های خریداران بیمه عمر؛ نظارت قانونی و رسمی سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر ساز و کار تاسیس و فعالیت شرکت های بیمه می باشد.
به طور کلی ثبت شرکت های بیمه در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و اخذ مجوز فعالیت شرکت های بیمه؛ تحت نظارت و صلاحدید سازمان بیمه مرکزی صورت می پذیرد. همچنین کلیه تغییرات شرکت بیمه اعم از؛ تغییر سرمایه، تغییر اساسنامه، تغییر نام و نشانی شرکت بیمه و نیازمند اخذ مجوزهای لازم و موافقت سازمان بیمه مرکزی می باشد.
به تعبیری؛ سازمان بیمه مرکزی نماینده و وجه اطمینان خاطر کلیه خریداران بیمه عمر در رابطه با حفظ و امنیت سرمایه شان می باشد.
ماده ۳۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری: ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می شود خواهد بود همچنین ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه ای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران می باشد.

بررسی قانونی بیمه عمر

طبق ماده ۳۷ قانون بیمه مرکزی ایران، ثبت هر شرکت بیمه ای در کشور، منوط به دریافت پروانه تأسیس از طرف بیمه مرکزی است. پس از تأسیس هم، هر نوع تغییری در اساسنامه و حتی میزان سرمایه شرکت نیز باید با موافقت و مجوز رسمی بیمه مرکزی صورت بگیرد. پس تمامی شرکت های بیمه ای که در حال حاضر فعالیت می کنند، دارای مجوز رسمی از بیمه مرکزی بوده و تحت نظارت آن فعالیت می کنند.

در جدول ذیل به فهرستی از شرکت های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی اشاره می نماییم:

حق تقدم با بیمه عمر است
طبق ماده ۶۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی، در صورت انحلال و یا ورشکستگی یک شرکت بیمه، بیمه گذاران و بیمه شدگان نسبت به ماباقی بستانکاران حق تقدم دارند و حتی در میان رشته های مختلف نیز حق تقدم با بیمه عمر است. این قانون به این معنی است که در صورت منحل شدن شرکت بیمه و یا ورشکستگی، حقوق بیمه گذاران عمر در اولویت و رأس تمامی بدهکاری های آن شرکت بیمه قرار می گیرد. شرکت بیمه ورشکسته باید قبل از هرگونه بدهی، حتی بدهی به دولت و بانک ها، بدهی بیمه گذاران را پرداخت کند و این نشان از اهمیت بیمه عمر در قانون دارد.

میزان ۵۰ درصد از حق بیمه عمر خریداران؛ در نزد سازمان بیمه مرکزی قرار دارد

یکی دیگر از دلایلی که نگرانی های خریداران بیمه عمر را در رابطه با ورشکستگی و انحلال شرکت های بیمه بی مورد می نماید؛ بحث قانونی سپرده گذاری ۵۰ درصد از حق بیمه عمر از جانب شرکت های بیمه در نزد سازمان بیمه مرکزی می باشد. در واقع کلیه شرکت های بیمه ای که تحت نظارت سازمان بیمه مرکزی فعالیت می نمایند؛ مکلفند که به میزان ۵۰ درصد از حق بیمه عمر و به میزان ۲۵ درصد از سرمایه سایر حوزه های بیمه ای را نزد سازمان بیمه مرکزی بیمه اتکایی نمایند.
از سوی دیگر؛ بیمه مرکزی به منظور جلوگیری از ورشکستگی و انحلال شرکت های بیمه در رابطه با ضرر و زیان احتمالی، به صورت بیمه اتکایی عمل نموده و از شرکت های بیمه حمایت می نماید.
ماده ۷۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری: کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می نمایند باید ۵۰ درصد در رشته بیمه های زندگی و ۲۵ درصد در سایر رشته ها از معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران مکلف است با توجه به ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمه ای که در ایران کار می کنند تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را درصورت تساوی شرایط به آنها واگذار نماید.
تبصره : آنچه مؤسسات بیمه به عنوان اتکایی قبول می کنند از شمول این ماده خارج است.

۵۰% حق بیمه های عمر نزد بیمه مرکزی

طبق ماده ۷۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، تمامی شرکت های بیمه ای که در ایران فعالیت می کنند، باید ۵۰% حق بیمه های عمر و ۲۵% حق بیمه در سایر رشته های بیمه ای را نزد بیمه مرکزی، به عنوان بیمه اتکایی ذخیره کنند. به معنای واضح تر یعنی ۵۰% حق بیمه عمر و سرمایه گذاری که از بیمه گذاران دریافت می شود، به حساب بیمه مرکزی واریز می شود. بیمه مرکزی هم در قبال دریافت این ۵۰% در صورت متضرر شدن شرکت بیمه، به صورت اتکایی عمل می کند و مسئولیت این جبران را می پذیرد. در شرایطی که به طور کلی شرکت بیمه دچار انحلال شود، بیمه مرکزی مسئول حفظ حقوق بیمه شدگان خواهد بود. این صورت، کلیه سوابق و اسناد مربوط به تعهدات و حقوق آن به یک یا چند شرکت دیگر به صلاحدید بیمه مرکزی، جهت ادامه قرارداد یا تسویه بدهی ها منتقل خواهد شد.
در صورت ورشکستگی و انحلال شرکت بیمه؛ حق تقدم پرداخت دیون و تعهدات شرکت، با بیمه عمر است

حال تصور کنید که به هر دلیلی شرکت بیمه دچار مشکلات بزرگ مالی شده و اعلام ورشکستگی می نماید؛ تکلیف سرمایه گذاری خریداران بیمه عمر چه می شود؟

قانون به صراحت از حق و حقوق سرمایه گذاران بیمه عمر دفاع نموده و در صورت انحلال و ورشکستگی شرکت بیمه؛ تکلیف کرده که اولویت پرداخت دیون، بدهی ها و تعهدات شرکت بیمه ای با حق سرمایه گذاران بیمه عمر می باشد. به تعبیر دیگر، در صورتی که شرکت بیمه ورشکست شده دارای بدهی و دیون در مقابل رشته های دیگر بیمه ای، دولت، بیمه عمر، بانک و باشد؛ اولویت رسیدگی به این دیون و پرداخت آن با موضوع بیمه عمر است و پس از اینکه؛ کلیه مطالبات و حق و حقوق سرمایه گذاران بیمه عمر به صورت تمام و کمال پرداخت شد، شرکت بیمه می تواند دیون خود را نسبت به بخش های دیگر پرداخت نماید. این موضوع نشان دهنده اهمیت قانونگذار در خصوص حفظ و حراست از سرمایه و حق بیمه گذاران عمر می باشد که در جنبه های مختلف لحاظ شده است.


نظر کاربران

پروانه
23 آبان 1401
عالی....مرسی