راهنمای ارسال لیست اینترنتی و نصب نرم افزار ارسال حق بیمه

راهنمای ارسال لیست اینترنتی و نصب نرم افزار ارسال حق بیمه

۱- پرکردن فرم تقاضا نامه ارسال لیست اینترنتی و دریافت رمز ورود به سایت از واحد درآمد.

۲- دریافت و نصب نرم افزار ارسال لیست حق بیمه از سایت tamin.ir یا از واحد فرابری داده های تامین اجتماعی (در صورتی که سیستم حقوق و دستمزد شما امکان تهیه فایل حق بیمه را دارد نیازی به این نرم افزار نمی باشد)

۳- تکمیل اطلاعات در نرم افزار از روی لیست نمونه و تهیه دو فایل dskkar00.dbf و dskwor00.dbf.

در انتخاب کد مشاغل حتی الامکان کدهایی را انتخاب نمایید که عددی هستند و مشاغلی که با حروف شروع می شوند را انتخاب نکنید. ردیف پیمان صرفا مخصوص پیمانکاریهاست و برای بقیه کارگاهها ۰۰۰ را وارد نمایید یا چیزی وارد نکنید. نرخ حق بیمه را صفر وارد کنید. در وارد کردن شماره بیمه صرفا ۸ رقم سمت چپ کد بیمه تامین اجتماعی را وارد نموده و رقم نهم را وارد نکنید. شماره کارگاه یک عدد ده رقمی است. شماره پرسنلی را یک عدد فرضی یا همان کد بیمه تامین اجتماعی وارد نمایید. اطلاعات تکمیلی در مشخصات پرسنل الزامی نمی باشد. سریال شناسنامه در مشخصات پرسنل الزامی نمی باشد. در منوی لیست ماهانه جمع لیست را وارد نماییدمثلا جمع روزهای کارکرد همه پرسنل وجمع دستمزد روزانه و غیره ترک کاررا درقسمت ریزکارکرد پرسنل وارد نمایید. ثبت شروع کارکرد الزامی نمی باشد. جهت کارگاه های کمک دولت زیر ۵ نفرسهم کارفرما را صفر وارد کنید. سهم کارفرمای بیمه شدگان ماده ۸۰، در سال ۹۴ ده درصد می باشد. سهم بیمه بیکاری کارگاههای صرفا خانوادگی ( پدر- فرزندی، همسر) صفر می باشد. جهت دریافت فایل مسیر فایل راز درایو A به درایو C یا D تغییر دهید. درقسمت دریافت فایل گزینه تهیه فایل xml را اجرا نکنید.

۴- ورود به سامانه ارسال لیست اینترنتی از طریق سایت www.tamin.ir قسمت ارسال لیست یا مستقیما از طریق آدرس www.samt.tamin.ir با کد ملی کارفرما و رمز داخل برگه (دقت کنید رمز داخل برگه با حرف بزرگ می باشد.)

۵- ارسال لیست از طریق بارگزاری upload دو فایل ایجاد شده در مرحله ۳٫

۶- صدور برگه پرداخت بعد از تایید نهایی شدن وضعیت لیست ارسالی (درصورت عدم تایید نهایی وضعیت خطاها را بررسی نمایید)

۷- پرداخت اینترنتی برگه از طریق یکی از بانک های عامل سازمان که امکان پرداخت اینترنتی دارند یا چاپ برگه و پرداخت دستی در بانک های عامل پرداخت برگه به یکی از روش های زیر امکان پذیر است:

چاپ برگه و پرداخت از طریق بانک های عامل پرداخت از طریق اینترنت بانک ملت و رفاه پرداخت با دستگاه POS بانک رفاه پرداخت از طریق دستگاه خودپرداز(َATM) بانک رفاه یا ملی تلفن بانک رفاه به شماره ۰۲۱۸۳۰۷ شماره گیری ستاره ۷۲۴ ستاره ۷۱۳ مربع از طریق موبایل


نظر کاربران

معصومه اللهیاری
17 خرداد 1399
واریزماهانه
رضا پنبه زن
17 مرداد 1400
لیست پرداخت بیمه تامین اجتماعی
غلامرضا حاجلو
10 دی 1400
درخواست کدپرسنلی