سیستم مالیاتی ترکیه چگونه کار می کند و دارای چه قوانینی است

سیستم مالیاتی ترکیه چگونه کار می کند و دارای چه قوانینی است

سرمایه گذاران و شهروندان خارجی که به ترکیه می آیند، سیستم مالیاتی را یکی از دلایل اصلی تاسیس شرکت و انجام کسب و کار، و در نتیجه زندگی و کار می دانند. ترکیه انگیزه زیادی به سرمایه گذاران خارجی می دهد؛ با این حال، کارمندان شرکت های ترکیه دارای مزایای مالیاتی متعددی هستند. در ادامه موسسه تاسیس شرکت ما در ترکیه، خلاصه ای از سیستم مالیاتی این کشور را تهیه کرده است.

سیستم مالیاتی

این اولین چیزی است که باید هنگام تاسیس یک شرکت در ترکیه و یا نقل مکان به اینجا بدانید. افراد، اتباع، دارندگان مجوز اقامت و کسانی که بیش از ۶ ماه در ترکیه زندگی می کنند، به عنوان شهروندان ترکیه در نظر گرفته می شوند و از درآمدشان از سراسر جهان سیستم مالیاتی خواهند پرداخت در حالی که، کسانی که ساکن و شهروند ترکیه نیستند فقط از درآمدهایی که در ترکیه بدست می آورند، مالیات می پردازند. ضوابط مشابهی برای سود شرکت های ترکی اعمال می شود. شرکت های خارجی که در ترکیه شعبه دارند نیز مشمول پرداخت مالیات می شوند.

اصلی ترین منابع مالیاتی در ترکیه

سه منبع مالیاتی در ترکیه وجود دارد:
سیستم مالیاتی بر درآمد؛ سیستم مالیاتی غیر مستقیم؛ سیستم مالیات بر ثروت.
این مالیات ها با در نظر گرفتن تمام درآمدها از همه منابع موجود، محاسبه می شود. مالیات یک بار در سال و بر ارزش کل درآمدها اعمال خواهد شد.

سیستم مالیاتی در ترکیه

۷ دسته بزرگ درآمد وجود دارد که در ترکیه مشمول سیستم مالیاتی می شوند:

حقوق و دستمزد؛ سود کسب و کار؛ درآمد بازرگانان؛ درآمد کشاورزی؛ درآمد حاصل از اموال غیر منقول؛ درآمد حاصل از سرمایه گذاری؛ سایر منابع درآمد، مانند سود سرمایه، بهره، پرداخت سود سهام؛
مشاوران ثبت شرکت ما در ترکیه می توانند چگونگی پرداخت مالیات و سیستم مالیاتی در این کشور را به شما توضیح دهند. همچنین سرمایه گذاران می توانند از خدمات حسابداری ما بهره مند شوند.
حداقل نرخ مالیات بر درآمد ۱۵% است که برای درآمد ۱۳۰۰۰ TRY و حداکثر ۳۵٪ برای درآمد بالای ۱۱۰.۰۰۱ TRY اعمال می شود. نرخ مالیات سود کسب و کار ۲۰٪ می باشد.


نظر کاربران