شرایط بخشودگی جرایم بدهکاران مالیاتی

شرایط بخشودگی جرایم بدهکاران مالیاتی

طی روزهای اخیر اخبار مرتبط با مالیات از جمله بررسی حساب های بانکی مشکوک درصدر اخبار رسانه ها قرارداشت

درهمین زمینه سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امورمالیاتی درنخستین نشست خبری خود به میان خبرنگاران آمد تا ضمن شفاف سازی درخصوص مسائل گفته شده چند خبرخوش نیز برای مؤدیان اصناف و تولیدکنندگان بدهد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره موضوع بررسی حساب های مشکوک اعلام کرد: کارگروه های ویژه مالیاتی فقط حساب های بانکی افرادی را کنترل می کنند که توسط دستگاه های ذی ربط، مشکوک اعلام شده باشد. سید کامل تقوی نژاد گفت: شفاف می گویم که سازمان مالیاتی چنین برنامه ای ندارد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: برای نمونه سال گذشته فقط در یک مورد بررسی یک حساب مشکوک ۶۳۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت به همراه داشت چراکه صاحب حساب مالیات نمی پرداخت. وی، رقم معوقات مالیاتی (مطالبات مالیاتی) را ۴۲۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اصل مالیات این معوقات ۱۷۸ هزار میلیارد ریال و جرایم آن ۲۴۳ هزار میلیارد ریال است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اظهارات اخیر اسدالله عسگراولادی عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مبنی بر اینکه سازمان مالیاتی وبال گردن مردم است، گفت: مالیات موضوعی ملی، حق مردم و عمومی است و هیچ عاقلی در دنیا نسبت به اخذ مالیات تردید ندارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره برخورد جدی با متواریان دانه درشت مالیاتی گفت: با دانه درشت های مالیاتی که فرار مالیاتی دارند، برخورد جدی صورت می گیرد. برای اجرای این برنامه از وزارت اطلاعات و قوه قضائیه کمک می گیریم و شعب ویژه ای برای رسیدگی به تخلفات مالیاتی با همکاری قوه قضائیه پیش بینی شده و قانون نیز اختیارات لازم را به ما داده است. هر فعال اقتصادی با داشتن هر سمت اجرایی یا مسئولیتی اگر از پرداخت مالیات فرار کند، سازمان مالیاتی به طور قطع مالیات حقه را از آنها خواهد گرفت.

بخشودگی کل جرایم مالیاتی با یک شرط

تقوی نژاد به مؤدیانی که بدهی مالیاتی دارند، خبری خوش داد و گفت: اگر مؤدیانی که بدهی مالیاتی دارند تا پایان شهریور ماه بدهی خود را پرداخت کنند جرایم مالیاتی آنها بخشوده خواهد شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی از فراخوان نصب صندوق فروش مکانیزه به ۳۰ صنف خبر داد و افزود: در لایحه جدیدی که در این زمینه به مجلس ارائه خواهیم کرد، مشوق هایی در نظر گرفته شده و هزینه خرید صندوق از مالیات مؤدی کسر می شود. در اصل سازمان، صندوق را خریداری می کند. تقوی نژاد درباره اخذ مالیات از سپرده های بانکی گفت: فعلاً تصمیمی برای اخذ مالیات از سپرده های بانکی اتخاذ نشده است.

رئیس سازمان مالیاتی اولویت اول سازمان را اجرای کامل طرح جامع مالیاتی دانست و گفت: بخش عمده طرح جامع مالیاتی تا بهمن سال ۹۵ به بهره برداری می رسد. به گفته معاون وزیر اقتصاد، درآمد مالیاتی بودجه سال ۹۵، ۸۶ هزار میلیارد تومان بوده که مجلس نیز با افزودن هزار میلیارد به آن به ۸۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی با اعلام این که در سال گذشته در مجموع حدود ۶۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از مالیات های مستقیم و وصول شده است، گفت: این رقم بیانگر تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای پیش بینی شده در بودجه است که ۱۶ درصد نسبت به وصولی سال ۱۳۹۳ رشد دارد. وی تأکید کرد: نمی خواهیم به تولید فشار وارد شود و با آنها مدارا می کنیم تا مالیات تقسیط و حداکثر بخشودگی جرایم برای فعالیت واحد اعمال شود. وی تأکید کرد: سال ۹۵ هیچ نرخ مالیاتی افزایش نمی یابد.v


نظر کاربران