شرایط گرفتن وکیل تسخیری

شرایط گرفتن وکیل تسخیری

1 - شرایط گرفتن وکیل تسخیری : حق داشتن وكیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعه ای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و حق داشتن وكیل به منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است.

2 - شرایط گرفتن وکیل تسخیری : فلسفه حضور وكیل در محاكم و در پرونده های حقوقی و كیفری، احقاق حقوق اصحاب دعوی و قراردادن پرونده ها در مسیر صحیح قانونی است، زیرا افرادی كه به مقررات قانونی آشنایی ندارند با طرح شكایت یا دعوی به شكل ناصحیح آن موجب اتلاف وقت دادگاه می شوند و پرونده در مجرای صحیح سیر نمی كند و اینجاست كه حضور وكیل كمك شایانی به حسن جریان امور و روشن شدن نكات مجهول پرونده در نزد قاضی می كند.

3 - شرایط گرفتن وکیل تسخیری : قانونگذار حق داشتن وكیل تسخیری برای دفاع از متهم در برخی جرائم و اتهامات كیفری كه مجازات قانونی آنها سنگین و مهم پیش بینی شده است را لازم و حضور وكیل را دفاع از متهم و اجباری می داند.

4 - شرایط گرفتن وکیل تسخیری : در جریان یك پرونده دادرسی یك طرف آن دادستان با تمامی امكانات دادسرا اعم از بازپرسان، ضابطان دادگستری و امكانات مادی فراوانی كه در اختیار مدعی العموم است قرار دارد و طرف مقابل یك شخص حقیقی تنها با حداقل امكانات و توانایی هاست كه اختیارات كافی نیز ندارد. پس به منظور برابر كردن موقعیت متهم در مقام تعقیب و برای این كه نتیجه دعوی كیفری نتیجه ای عادلانه باشد، این افراد باید با سلاح های برابر به نبرد بپردازند. یعنی متهم باید حق داشتن وكیل را در دعوی داشته باشد و بتواند از حضور شخصی آگاه به قوانین و مقررات بهره مند باشد.

هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون الزامی بودن حضور وكیل تسخیری را جمع آوری ادله متقن و قانونی توسط وكلای دلسوز در راستای دفاع از متهم و احقاق حقوق آن می باشد.

5 - شرایط گرفتن وکیل تسخیری : در طبقات و اقشار ضعیف جامعه به لحاظ مالی و فرهنگی چون افراد با موارد و موازین قانونی آشنایی كافی ندارند، با طرح دعوی به شكل نادرست سبب مشكلات عدیده ای در این خصوص می شوند و همان گونه كه در سیستم های پیشرفته حقوقی دنیا متداول و مرسوم است حضور وكیل در روشن شدن نكات مبهم پرونده كمك شایانی می كند.

6 - شرایط گرفتن وکیل تسخیری : با جمع آوری ادله كافی قاضی را در كشف حقیقت و رسیدن به نتیجه صحیح هدایت می كنند و چه بسیار پرونده هایی كه به علت عدم آشنایی اصحاب دعوا و طرفین شكایت به موارد قانونی و به علت عدم استفاده از وكیل در پرونده ها نتیجه و ثمره قانونی موثری حاصل نمی شود.

7 - شرایط گرفتن وکیل تسخیری : وظیفه وكیل این است كه پیش از جلسه رسیدگی و قبل از دفاع از موكل خود با مطالعه پرونده و گفتگو با متهم پرونده ضمن اطلاع كامل از موضوع اتهامات و نیز آشنایی كامل با متهم با توفیق در صحت و سقم اظهارات موكل بتواند به نحو شایسته ای از موكل خویش دفاع كند.

شرایط گرفتن وکیل تسخیری در جرائم سنگین :

1 - شرایط گرفتن وکیل تسخیری: در جرائم مهمی كه مجازات آنها قصاص نفس، اعدام رجم و حبس ابد است حضور وكیل در جلسه های دادرسی الزامی می باشد چون نتیجه دادرسی، اعمال مجازات مهم و سنگین است. قانونگذار در تبصره یك ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی كیفری جرائمی را كه می بایست متهم با وكیل تسخیری در دادگاه حاضر شود را برشمرده و درخصوص این جرائم متهم می بایست با وكیل در دادگاه حاضر شود.

2 - شرایط گرفتن وکیل تسخیری: به لحاظ مقررات وكیل تسخیری با وكیل تعیینی (وكیلی كه خود متهم انتخاب می كند) هیچ تفاوتی ندارد و تمامی اختیارات وكیل تعیینی را دارد و تنها تفاوت آن در منشأ تعیین است و وكیل تسخیری نیز تمام توان و تلاش خود را در جهت احقاق حقوق متهم مصروف می كند.

3- شرایط گرفتن وکیل تسخیری: درخصوص حق الزحمه این وكیل متهم تكلیفی ندارد و در این گونه موارد دادگاه مبلغی را از دریف های مربوط به بودجه دادگستری پرداخت می كند.
تنها در امور كیفری وكیل تسخیری استفاده می شود و در امور حقوقی از وكیل معاضدتی استفاده می شود.

شرایط گرفتن وکیل تسخیری و شرایط تعیین آن :

1 - شرایط گرفتن وکیل تسخیری : در جایی كه خواهان توان مالی ندارد، طبق دادخواست و دعوای حقوقی مهم آن درخواست وكیل معاضدتی می دهد و دادگاه شرایط مالی فرد را بررسی كرده و اگر واقعا شخص توانایی پرداخت نداشت، آن را به كانون وكلا معرفی می كند. این روال، خاص امور مدنی، دادخواست ها و مطالبه وجه است در حالی كه در امور مهم كیفری دادگاه الزاما برای متهم چه وكیل بخواهد چه نخواهد وكیل تسخیری برای او مشخص می كند و از میان فهرست كانون وكلا یا ماده ۱۸۷ یك وكیل را با توجه به سابقه كاری و تخصصی حرفه ای به عنوان وكیل تسخیری معرفی می كند.

2 - شرایط گرفتن وکیل تسخیری : عرفا هر كدام از وكلا موظف هستند سالانه ۳ مورد وكالت تسخیری را بپذیرند و این وظیفه و تكلیف هر وكیل است و وكلای تسخیری موظف اند در مقابل مسوولیت و تكلیف شان متعهد باشند.

شرایط گرفتن وکیل تسخیری و وظایف آنها :

1 - شرایط گرفتن وکیل تسخیری: پیش از جلسه رسیدگی یا به عبارت بهتر پیش از شروع به دفاع از موكل خویش با مطالعه پرونده و نیز گفتگو با متهم پرونده ای كه وی به عنوان وكیل او انتخاب شده است ضمن اطلاع كامل از موضوع پرونده و اتهام یا اتهامات مطرح شده در آن و نیز آشنایی كامل با متهم وتدقیق در صحت و سقم اظهارات موكل بتواند به نحو شایسته تری از موكل خویش دفاع كند.

2 - شرایط گرفتن وکیل تسخیری: پس از مطلع شدن از موضوع اتهام نسبت به جمع آوری ادله متقن و كافی همچنان كه در سایر پرونده ها اقدام نموده و متعصبانه برخورد می نماید، اقدام كند.

3 - شرایط گرفتن وکیل تسخیری: وكلا باید بدانند همان مرجعی كه (به معنای عام) به آنها اجازه وكالت داده است (قانونگذار) و چنین حقی را برای ایشان قائل شده، همان مرجع نیز وظیفه دفاع از این گونه متهمان را به طور رایگان به عهده آنها قرار داده است.
پس بر آنان است صرفنظر از وقوع یا عدم وقوع جرم از ناحیه موكل به وی به چشم یك انسان نگاه كرده و از هیچ تلاشی در جهت دفاع از او دریغ نكنند. بدیهی است وكلای محترم تسخیری در چنین پرونده هایی با فراغ بال و خیالی راحت تر می توانند به دفاع از موكلین خویش همت گمارند، چرا كه دیگر شائبه خوردن این برچسب كه وكلای دادگستری با گرفتن حق الوكاله از گناهكاران و متهمان دفاع می كنند و به اصطلاح درصدد ناحق كردن حق هستند را ندارند و از این اتهام نیز مبرا می شوند.

4 - شرایط گرفتن وکیل تسخیری: وكلا باید بدانند كه نقش و عملكرد آنان در اقناع وجدان دادگاه و در نهایت صدور رای اهمیت بسیاری دارد چه بسا كه شخصی به اتهامی واهی دستگیر و محاكمه شده و از آنجا كه توانایی دفاع از خود را نداشته و از طرفی هم ناخواسته وارد گردابی شده كه صرفا به جهت درگیر كردن وی ایجاد شده، پرونده وی تا بدین حد پیشروی كرده و مشارالیه در حال حاضر در مظان اتهام قرار گرفته است.
. لكن این كار جز با دلسوزی و دقت نظر و بررسی همه جانبه از ناحیه وكلای محترم امكان پذیر نیست


نظر کاربران

لاله بدرزه
02 آبان 1400
96م باید اجرت المثل بپردازم .که قاضی حکم داده .1/5را نقد مابقی قسطی ماهی 20ریال متوجه نمیشم حقوق من یک ونهصد تومن چطور دو ملیون قسط بدم .تشکر