عقد قرارداد وکالت

عقد قرارداد وکالت

قرار است درباره وکالت صحبت کنیم؛ اما برای شروع باید با معانی لغوی و اصطلاحی همین کلمه آشنا شویم. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می دهد. معنای لغوی وکالت اعمّ است؛ زیرا در معنای لغوی، واگذار کردن هر کاری به دیگری است اما معنای اصطلاحی اخصّ است؛ زیرا هر کاری را نمی توان به دیگری واگذار کرد. به عنوان مثال انسان زنده نمی تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، تفاوت هایی وجود دارد: در ادامه بیشتر این موضوع را بررسی می کنیم.

وکالت یک نوع عقد از عقود است که بین موکل و وکیل بسته می شود و وکیل به جای موکل کار مورد وکالت را انجام می دهد؛ مثلاً محمد، امیر را وکیل می کند به اینکه زمینی برای او بخرد. در این رابطه محمد موکل است و امیر وکیل او؛ یعنی امیر به نیابت از محمد کار را انجام می دهد. در این میان نکته ای وجود دارد و این است که موکل محدوده ای را که برای وکیل مشخص می کند و وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. به عنوان مثال موکل گفته است این خانه مرا بفروش به دویست تومان ؛ وکیل حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد.

وکیل کیست

وکیل کسی است که با داشتن پروانه وکالت و عضویت در یکی از کانون های وکلای دادگستری از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی (دولتی یا غیردولتی) دفاع از حقوق موکل و پاسخ به ادعاها و دلایل و ارائه آنها را در دادسراها و دادگاه ها و اداره های ثبت اسناد و املاک قبول می کند. بنابراین فقط وکیل دادگستری یا نماینده حقوقی سازمان های دولتی یا مدیر شرکت در چارچوب اختیارات قانونی از سوی شرکت یا موسسه مربوطه می توانند در مراجع قضایی، ثبتی و اداری، از طرف موکل یا شرکت یا موسسه یا مرکزی که نمایندگی داده است،حاضر شود.

اقسام وکالت

برای وکالت در قانون اقسامی در نظر گرفته شده است و آن را به دو قسمت کرده اند؛ اول وکالت خاص و دیگری وکالت عام. در تعریف این دو باید گفت که اگر موکل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی فقط در فروش این خانه، این وکالت خاص است؛ نکته ای که درباره وکالت خاص وجود دارد مطلق یا مقید بودن آن است. در وکالت خاص مطلق موکل معین نمی کند که همان خانه نقدی فروخته شود یا نسیه، به ثمن رایج بفروشد یا غیر ثمن رایج. اگر همه این موارد معین شود مقید خواهد بود. درباره وکالت عام هم باید گفت که در این مورد موکل به وکیل می گوید تو وکیل من هستی در همه چیز در این صورت شخص در بیع، هبه، رهن، اجاره، قرض و نکاح، وکیل شخص است و وکیل می تواند در این نوع وکالت، خودش وکیل دیگری بگیرد.

حق الوکاله

حق الوکاله یا دستمزد وکیل نیز باید براساس قواعدی دریافت شود. در قرارداد وکالت باید به طور کامل موردی که به وکیل سپرده می شود درج شود و البته اگر در جریان کار، لازم باشد که شکایت دیگری طرح یا شخص ثالثی جلب یا شخص ثالثی وارد دعوی شود باید هزینه های آن نیز به طور جداگانه پرداخت شود.

این رقم یا بر اساس تعرفه مندرج در آیین نامه تعرفه وکالت تعیین و پرداخت می شود یا وکیل و موکل میزان مشخص دیگری را تعیین و توافق می کنند. حق الوکاله مورد توافق می تواند در همان فرم چاپی وکالت نامه یا برگه های جداگانه ای نوشته شود و به امضای طرفین برسد و محدودیتی برای تعیین حق الوکاله و چگونگی دریافت آن وجود ندارد. براساس آیین نامه، میزان حق الوکاله نیز باید به طور کامل در قرارداد ذکر شود که البته اساس و مبنای مشخصی دارد. به این ترتیب که ۶۰ درصد از مبلغی که درج می شود همزمان با امضا و مبادله قرارداد وکالت توسط موکل به وکیل پرداخت می شود. ۴۰درصد باقیمانده نیز بعد از صدور حکم بدوی یا انجام کار به وکیل پرداخت می شود.

در این میان موکل متعهد می شود در صورت صدور حکم قطعی و همچنین در صورتی که در جریان کار موضوع خاتمه یا منجر به سازش شود باز هم باید ۴۰ درصد باقیمانده را به وکیل بپردازد. در این میان اگر پس از اعلام وکالت توسط وکیل در پرونده موضوع قرارداد، موکل در هر یک از مراحل رسیدگی وی را عزل کند، وکیل استحقاق دریافت حق الوکاله آن مرحله را دارد. البته اگر خود وکیل در موضوع وکالت استعفا بدهد، چنانچه این اقدام به خاطر تخلف موکل باشد، وکیل دستمزد آن مرحله را می گیرد و اگر وکیل خودش تصمیم به استعفا بگیرد، حق دریافت حق الوکاله آن مرحله را ندارد.

شرایط فسخ قرارداد وکالت

قرارداد وکالت در دو صورت:

عزل وکیل توسط موکل استعفا وکیل قابل فسخ است؛

یعنی چون قرار داد وکالت، قرار دادی است جایز، طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل و برکنار کند و از طرفی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان که خواست از سمت وکالت استعفا دهد. به عبارتی عواملی که سبب فسخ عقد وکالت می شوند، فوت وکیل یا موکل، جنون وکیل یا موکل، سفاهت وکیل یا موکل، از بین رفتن مورد یا موضوع وکالت، انجام عملی منافی با وکالت توسط موکل و پایان مدت وکالت است.

فرق وکالت با اذن

اذن ایقاع است یعنی فقط با اراده یک نفر انجام می شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. به این ترتیب اذن یک طرفه است و نیاز به قبول کردن طرف دیگر ندارد اما وکالت عقد یا قرارداد است که نیازمند قبول طرف دیگر است. همچنین وکالت عقد جایز است یعنی هر یک از طرفین در هر وقت بخواهند، می توانند آن را فسخ کنند. به این ترتیب وکیل اگر وکالت را فسخ کند حق تصرف در کار مورد وکالت را ندارد اما اگر موکل فسخ کند و برای عزل وکیل هم شاهد داشته باشد تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسد وکالت فسخ نشده و تصرف وکیل هم صحیح است.

شرایط صحت وکالت

برای وکالت شرایطی وجود دارد و این است که هر یک از وکیل و موکل بالغ و عاقل باشند و موکل کاری را که به وکالت می دهد از نظر شرعی ممنوع نباشد. کار مورد وکالت باید در ملکیت موکل بوده و قابلیت نیابت را داشته باشد؛ بنابراین موکل نمی تواند چیزی را که در آینده می خواهد بخرد و هنوز صاحب و مالک آن نیست وکالت دهد به این ترتیب وکالت زمانی صحیح است که به طور منجز باشد یعنی تحقق آن وابسته به تحقق امر دیگری نباشد در غیر این صورت وکالت صحیح نیست. بر این اساس اگر شخصی در ضمن یک عقد لازم، مثل عقد بیع به عنوان وکیل انتخاب شده باشد یا به صورت توافقی در وکالت نامه اشاره به وقوع عقد لازمی شود و عبارت ضمن عقد خارج لازم درج شود، طرف مقابل یعنی موکل، حق عزل وکیل را ندارد. نمونه بارز این امر وکالت در طلاق زنان است؛ یعنی اگر زن وکالت طلاق خود را در ضمن یک قرار داد لازم یعنی ازدواج یا یکی از عقود لازم دیگر مثل عقد بیع به دست آورده باشد، شوهرش نمی تواند وی را عزل کند. در اصطلاح به این نوع از وکالت، وکالت بلا عزل گفته می شود.


نظر کاربران