فسخ ازدواج

فسخ ازدواج

فسخ ازدواج

بحث 1 : امروزه یكی از مشكلات میان زوج های جوان كه به واسطه ی آن كانون های خانوادگی در همان سال های اول از هم می پاشد، نبود صداقت و فریب خوردن یكی از طرفین یا اصطلاحا فریب در ازدواج است كه حجمی از پرونده های دادگاه خانواده را به خود اختصاص می دهد. طبق ماده ی ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی فریب در ازدواج جرم محسوب شده و فریب دهنده به مجازات خواهد رسید.

بحث 2 : با توجه به پرونده های موجود در دادگاه ها، بیشتر فریب هایی كه از جانب آقایان صورت گرفته، دروغ در بیان داشتن تحصیلات عالیه، شغل مناسب و یا حتی ادعای فرزندی یكی از خانواده های معروف بوده است و در مقابل فریب هایی كه از جانب خانم ها صورت گرفته اكثرا مبتنی بر پنهان كردن ازدواج در گذشته است كه با آشكار شدن این موارد، فریب خورده شكایت خود را تحت عنوان فریب در ازدواج به دادگاه ارائه می دهد.

بحث 3 : در مبحث نكاح با عنوانی به نام فریب در ازدواج یا تدلیس مواجهیم. بر مبنای ماده ۴۳۸ قانون مدنی تدلیس عبارت از عملیاتی است كه زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام داده و موجب فریب در امر ازدواج شود.

ایجاد حق فسخ برای فریب خورده :

بحث 4 : بر اساس ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی اگر برای یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد مشخص شود كه طرف مذكور فاقد وصف شده، بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذكور در عقد آمده باشد و یا عقد متقابلا بر آن بنا شده باشد.

اول اینكه صفت خاص شرط شده دارای نفع، فایده ای عقلایی و مشروع باشد. دوم اینكه باید صفتی باشد كه موجب ترغیب فرد شود یعنی فرد با اتكا به این صفت، با شخص ازدواج كند حال می تواند اوصاف ظاهری باشد و یا درباره ی شخصیت مادی و معنوی فرد صورت گیرد.

بحث 5 : در قانون مدنی مقرراتی داریم كه اگر كسی طرفش را در ازدواج فریب دهد موجب ایجاد حق فسخ برای فرد فریب خورده می شود. فسخ ازدواج با طلاق فرق می كند، در قانون مدنی حق طلاق با مرد است و قانونگذار برای اینكه این حق خیلی به صورت وسیع استفاده نشود و گاهی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد، حق فسخ را ایجاد كرده است؛ یكی از موارد فسخ، فریب در ازدواج است كه در صورت تدلیس طرف فریب خورده بدون این كه بخواهد به سراغ طلاق رود نكاح را فسخ می كند.

مجازات فریب در ازدواج :

بحث 6 : دو راهكار موجود است. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق كیفری شكایت كند كه در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین می شود یا می تواند اقدام حقوقی كرده تقاضای حق فسخ كند. فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده می تواند به راحتی طلاق را فسخ كند.

بحث 7 : دادگاه در صدور حكم مجازات مجاز است كه میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداكثر تعیین كند ولی همین دادگاه می تواند به لحاظ جهات مخففه یعنی با توجه به این كه فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست، جریمه را حتی تا میزان ۵۰ هزار تومان تخفیف دهد یعنی كاملا بستگی به دادگاه دارد كه میزان حبس و مجازات را به چه حدی تعیین كند.

بحث 8 : فریب شایع در خانم ها این است كه خانم سابقه ازدواج داشته اما كتمان می كند یا شناسنامه المثنی می گیرد یا به نوعی خود را ازدواج نكرده معرفی می كند. البته دادگاه به این مسائل توجه چندانی ندارد و مجازات آنها را بالا تعیین نمی كند، معمولا برای این گونه موارد حبس تعیین نكرده و فقط جریمه ی مالی برای آنها در نظر می گیرد.

بحث 9 : در درصد زیادی از ازدواج ها فریب صورت می گیرد اما تعداد كمی از آنها منجر به شكایت می شود. معمولا دختر ها و پسرها متوجه نیستند دروغی كه قبل از ازدواج گفته شده فریب در ازدواج است و می توانند طلاق بگیرند، علت آن هم نداشتن اطلاعات كافی است. در ارتباط با آمار و ارقام فریب در ازدواج نیز بیشتر پرونده های فریب در ازدواج را در تهران است و علت آن را هم زیاد بودن جمعیت و آشنایی های كمتر خواند . در شهرستان ها معمولا افراد، یكدیگر را می شناسند و به ندرت فریبی صورت می گیرد.

فسخ ازدواج بحث تناقضات قانونی :

بر اساس ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی فریب در ازدواج جرم محسوب شده و فریب دهنده به مجازات خواهد رسید .از طرف دیگر زمانی كه دختری قبل از عروسی و بعد از عقد اقدام به طلاق كند می تواند با گرفتن شناسنامه جدید ازدواج قبلی و اسم شوهر قبلی را از شناسنامه خود بصورت كامل پاك كند و این رویه معمول قضائی كشور است .

بحث 10 : حال سوال اینجاست كه پاك كردن اسم شوهر قبلی و ازدواج قبلی اصولاً برای چه منظوری صورت می گیرد . تصور كنید دختری عقد می كند و بعد از عقد مهریه خود را به اجرا می گذارد و دو سال در دادگاههای مختلف به دنبال گرفتن مهریه است و در نهایت شوهر خود را راهی زندان می كند و شوهر با دادن مهریه و یا قسط بندی آن حاضر به طلاق توافقی می شود .

حال شما به خواستگاری دختری می روید و در عین حال ممكن است بعد از مدتها آشنایی و رفت و آمد كم كم به شما بگویند دختر خواستگارهای زیادی داشته( وكیل و دكتر و مهندس ) و یكی از این خواستگارها مدتی هم نامزد كرده است و در نهایت بهم خورده است و شما با توجه به این موضوع و تصور اینكه بهر حال رابطه و زوجیت دائمی (و متعاقباً طلاق)بین طرفین نبوده حاضر به ازدواج می شوید و پای سفره عقد می نشینید .

بحث 11 : انحلال عقد نکاح از چند طریق امکان پذیر است، به نحوی که بعد از طرح این مسائل ، دیگر عقد ازدواج از رسمیت می افتد.

- به موجب ماده 1120 قانون مدنی ایران، عقد دایم به فسخ یا به طلاق و عقد منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می شود، و زن و مرد از یکدیگر جدا می شوند.

- در قانون مدنی ایران تفاوت هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد.

بحث 12 : در فسخ ازدواج شرایطی پیش می آید که به موجب آن می توان عقد را باطل کرد، یعنی زن یا مرد در شرایط معینی می توانند بدون رعایت مقررات و تشریفات خاص طلاق، عقد را فسخ کنند یا بر هم زنند، اگرچه برای اثبات آن شرایط باید به دادگاه مراجعه کنند، اما طلاق مستلزم رعایت مقررات ویژه ای است که انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می سازد.

- حق فسخ در تمام موارد فوری است، یعنی به محض اطلاع از وضعیتی که از موجبات فسخ است باید بلافاصله بدان مبادرت ورزید در غیر این صورت حق فسخ ساقط خواهد شد. تشخیص مدت امکان استفاده از اختیار فسخ با توجه به عرف و عادت است.

- هرگاه زن یا مرد موقع انعقاد عقد نکاح شرط کرده باشد که طرف مقابل باید ویژگی یا صفت خاصی داشته باشد و پس از عقد، آشکار شود که چنین ویژگی یا صفتی در او نیست، حق فسخ خواهد داشت.

- جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب فسخ است.

عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

1- خصاء

2- ناتوانی جنسی و وجود مشکل در دستگاه تناسلی . اگر ناتوانی جنسی پس از عقد نیز انجام شود باز هم زن می تواند فسخ نکاح را بخواهد.

3- جنون مرد که این مورد نیز حتی اگر پس از عقد بروز کند از موجبات فسخ خواهد بود.

در موارد زیر نیز، مرد حق فسخ نکاح را دارد.

1- قرن

2- جذام

3- برص

4- افضاء

5- زمین گیری

6- نابینایی از دو چشم

- اگر زن یا مرد پیش از عقد به معایب مورد اشاره آگاهی داشته باشد و با علم به آن مبادرت به عقد نکاح کند، حق فسخ او ساقط می شود.

- اگر زن بعد از عقد به یکی از معایبی دچار شود که در لحظه ی وقوع عقد به مرد حق فسخ می داد، حق فسخ برای مرد نخواهد بود.


نظر کاربران