قتل

قتل

تعریف قتل:

قتل اصطلاحا به عملی گفته می شود که زندگی و حق حیات را از انسانی سلب می کند.
به طور کلی قتل به دو دسته عمد و غیرعمد (خطایی) تقسیم می شود که البته در کشور ما نوع سومی که به آن قتل شبه عمد گفته می شود نیز وجود دارد.
اگر بخواهیم تفاوت قتل عمد و غیرعمد را بگوییم در قتل عمد قاتل با هدف قبلی قصد کشتن مقتول (فردی که کشته شده است) را دارد اما در قتل غیر عمد، قاتل هدف قبلی برای کشتن ندارد و بر اساس سهل انگاری موجب از بین رفتن انسانی می شود.

قتل عمدی به چه صورتی انجام میشود؟


قتل عمدی یعنی عملی که در مورد مقتول انجام می گیرد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.
اگر فردی با ذهنیت قبلی، با رفتاری فیزیکی همراه با اراده و علم، ضربه ای به کسی وارد کند که منجر به مرگ او شود و به نتیجه کاری که کرده است آگاه باشد، این عمل به طور قطع قتل عمد است به دلیل اینکه از قبل برای قتل فرد برنامه ریزی کرده است.
مثلا اگر فردی از کنار شخصی در خیابان بگذرد و ناخودآگاه با دستش ضربه ای به او وارد کند که باعث فوتش شود، با توجه به اینکه این عمل غیرارادی بوده است، او مرتکب جرم قتل عمد نشده است؛ اما اگر فردی با ذهنیت قبلی، با رفتاری فیزیکی همراه با اراده و علم، ضربه ای به کسی وارد کند که منجر به مرگ او شود و به نتیجه کاری که کرده است آگاه باشد، این عمل به طور قطع قتل عمد است.

شکایت قتل اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟


مدت زمان اثبات جرم قتل کمتر میباشد.

نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.

در صورت متواری بودن قاتل میتواند سریعا او را جلب کند.

در صورت رضایت اولیای دم وکیل میتواند از طرف شاکی دیه را به آنها پرداخت کند.

وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

سوالات قتل (گلچین پرسش های مردمی در طی ۸ سال)

width=500

قتل شبه عمد چه ویژگی هایی دارد؟

در قتل شبه عمد قاتل قصد رفتاری را نسبت به فرد دارد ولی قصد کشتن او را ندارد و کار قاتل نیز کشنده نیست ولی به طور اتفاقی باعث مرگ وی می شود. مثل این که شخص سالم و با جثه نسبتا خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.

اگر والدین به قصد تنبیه فرزند خود او را بزنند و موجب مرگ او شود قتل عمدی میباشد؟

در این عمل والدین قصد کشتن فرزندشان را ندارند اما با تنبیه نادرست خود، اتفاقی باعث مرگ او می شوند. لذا به دلیل نداشتن قصد، قتل شبه عمد میباشد.

قتل خطای محض چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

در این نوع قتل، قاتل نه قصد انجام کاری نسبت به فرد را دارد و نه قصد کشتن او دارد ولی به طور اتفاقی موجب قتل می شود. در واقع شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول است در واقع مقتول را اتفاقا هدف می گیرد و در نتیجه به قتل می رساند.

اگر مادری در زمان شیر دادن به بچه موجب خفه شدن او شود چه نوع قتلی میباشد؟

مادری که در خواب و ناخواسته باعث خفه شدن نوزاد شیرخواره خود می شود، این عمل او بدون هدف بوده است و در واقع مادر نه قصد کشتن فرزندش را داشته نه حتی به آن فکر کرده است، بلکه بی اختیار کودک خود را به قتل رسانیده و مرتکب خطای محض شده است.

آیا کشتن حیوانات موجب اجرای مجازات جرم قتل خواهد شد؟

موضوع جرم قتل انسان زنده است بنابراین اگر سر مرده ای بریده شود جنایت بر مرده است و قتل محسوب نمی شود. همچنین کشتن حیوانات نیز قتل محسوب نخواهد شد.

اگر سگی انسان زنده ای را بکشد مرتکب جرم قتل شده است؟

قاتل باید انسان باشد یعنی اگر سگی او را بکشد قتل نبوده و یا اگر خود فرد خودش را بکشد خودکشی است.

اگر فرد بوسیه چاقو و یا اسلحه به قتل برسد تفاوتی در مجازات قاتل دارد؟

در قتل نتیجه عمل مهم است که منجر به کشته شدن فرد شود و وسیله اهمیتی ندارد.

قتل عمدی چه ویژگی باید داشته باشد؟

اگر فردی با ذهنیت قبلی، با رفتاری فیزیکی همراه با اراده و علم، ضربه ای به کسی وارد کند که منجر به مرگ او شود و به نتیجه کاری که کرده است آگاه باشد، این عمل به طور قطع قتل عمد است به دلیل اینکه از قبل برای قتل فرد برنامه ریزی کرده است.

مراحل طرح شکایت قتل توسط وکیل

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)

پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.

در این مرحله وکیل مراحل قانونی اثبات جرم قتل و یا دفاع از متهم را پیگیری می کند.

مدارک لازم برای شکایت قتل توسط وکیل

مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

ارائه مدارک و مستندات و شهود برای اثبات جرم قتل


نظر کاربران