قولنامه خرید خانه برای خریدار و فروشنده

قولنامه خرید خانه برای خریدار و فروشنده

خریدار و فروشنده خانه می توانند براساس مفاد موجود در قولنامه خرید خانه، از یکدیگر مطالباتی داشته باشند، فروشنده می تواند مبالغ دریافت نشده خود را طلب کند و خریدار نیز می تواند نسبت به دریافت سند رسمی خانه، از فروشنده توضیح بخواهد.

موارد لازم و ضروری برای قولنامه خرید خانه

 خریدار باید نسبت به استعلام مجوز مشاور املاک حساسیت داشته باشد. لازم است که در قرارداد خانه، کمیسیون مشاور املاک و سایر مدارک لازم قید شوند.

 رهن بودن خانه را استعلام کنید. شما می توانید با کد رهگیری مطمئن شوید که خریدار فقط شما هستید و فرد دیگری در این بین نیست. تطبیق جزئیات با ملک کاری ضروری است و از نصب تاسیساتی مانند برق، آب و گاز و مواردی مانند انباری و پارکینگ اطمینان حاصل کنید که بنام شما در سند قید شده باشد.

 اگر خریدار هستید باید از قانونی بودن وکیل یا نماینده مالک اطمینان حاصل کنید. شما به عنوان خریدار باید نسبت به حق امضای وکیل یا نماینده او اطمینان حاصل کنید تا ضررهای بعدی را متحمل نشوید.

 شما به عنوان خریدار ملزم به مشاهده مدارک مربوط به انحصار وراثت و تسویه حساب مالیات بر ارث ملک موروثی هستید که قصد دارید تا آن را خریداری کنید.

 خریداران ملک باید اشخاص ممنوع المعامله را استعلام کنند، اشخاص ممنوع المعامله حق انتقال سند رسمی را به خریدار ندارند.

 همزمان با دریافت سند رسمی خانه، مبلغ خود را به فروشنده پرداخت کنید.

 در صورتی که مستاجری در ملک خریداری شده، ساکن است، زمان و شرایط تخلیه ساختمان را از موجر جویا شوید.

 اگر ملکی چندین مالک دارد، وجود همه مالکان در هنگام عقد قرارداد لازم و ضروری است و باید همگی قولنامه خرید خانه را امضاء کنند. اگر وکیلی را به همین منظور انتخاب کرده باشند، امضای وکیل می تواند سندی برای فروش خانه از طرف مالکان قلمداد شود.

 درج اسامی خریدار در قولنامه خرید خانه لازم و ضروری است بدین ترتیب از بروز مشکلات احتمالی نسبت به مالکیت ملک جلوگیری خواهد شد.

 شاهدان عقد قرارداد باید قولنامه خرید خانه را امضا کنند. امضای دو نفر شاهد علاوه بر امضای خریدار و فروشنده بر قانونی بودن قولنامه خرید خانه صحه می گذارد. درج تاریخ خرید خانه و آدرس و مشخصات دفترخانه تنظیم کننده سند خانه لازم و ضروری است و می تواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.

 با توجه به برهم زدن معامله توسط فروشنده، باید در قولنامه، اسقاط کافه اختیارات درج شود. بدین ترتیب شمای خریدار از خرید ملک اطمینان حاصل خواهید کرد.

 قولنامه خرید خانه را به صورت دستی تنظیم نکنید،سندیت قولنامه های تایپ شده و چاپی بیشتر است. قولنامه باید در سه نسخه اولی برای خریدار، دومی برای فروشنده و سومی برای مشاور املاک تنظیم شود و نزد هر یک از باقی بماند.

موارد لازم و ضروری برای فروشنده خانه

 دریافت چک برای مبلغ خانه می تواند راهی برای فسخ قرارداد خانه تلقی شود. بخاطر این که با چک برگشتی شما می توانید قرارداد خرید خانه را باطل کرده یا از خریدار درخواست کنید تا مبلغ را پرداخت کند.

 وجود خریدار به همراه با پول در دفترخانه لازم و ضروری است، در غیر این صورت معامله به خودی خود باطل است.

 فروشنده می تواند بدون حضور خریدار با مبلغ در دفترخانه، خانه را به نفر دیگری بفروشد، و این قضیه باید در قولنامه خرید خانه ذکر شود تا شک و شبهه ای باقی نماند.


نظر کاربران