مجازات های جرم اغفال دختر

مجازات های جرم اغفال دختر

یکی از جرایمی که در سال های اخیر در کشورمان دارای رشد صعودی بوده است. جرم اغفال دختران و سوء استفاده های مالی و جنسی از آن ها می باشد. دختران به دلیل ماهیت اخلاقی و مسائل شخصیتی مختص به جنس شان، دارای روحیه ای عاطفی و احساسی می باشند که این روحیه احساسی و ظرافت مندانه، نوعی موهبت الهی می باشد که از جانب خداوند منان در سرشت و ذات دختران نهادینه شده است.

جرم اغفال دختران و مجازات های آن

همین موهبت الهی فضایی برای سوء استفاده و اغفال دختران از جانب کلاهبرداران و سودجویان با هدف تعرض، تجاوز و کلاهبرداری های مالی و را فراهم نموده است.

این کلاه برداران و سودجویان با تمرکز بر روی احساسات و دیگر خاصیت های دخترانه زمینه های لازم را برای اغفال دختران فراهم نموده و گام های مهمی جهت اهداف شوم خود برمی دارند. بنابراین بسیار مهم است که دختران محترم در خصوص این کلاه برداران و سودجویان اطلاع و توجه لازم را لحاظ نمایند تا خدای نکرده در اثر اعتماد و احساسات پاک شان مورد سودجویی قرار نگیرند.

قطعاً اغفال دختران علاوه بر خسارت های مربوط به مسائل مادی، موجبات شکل گیری آسیب های روحی و روانی را نیز برای دختران و خانواده های شان به بار می آورد.

از این رو قانونگذار با توجه و اهمیت ویژه ای در خصوص جرم اغفال دختران و جرایمی که متعاقب آن صورت می پذیرد تعیین و تکلیف کرده است. بیشترین جرایمی که در حوزه اغفال دختران صورت می گیرد عبارتند از؛ فریب، سودجویی، تجاوز، تعرض، اخاذی و

مجازات اغفال دختران در قانون مجازات اسلامی

همانطور که بیان شد قانونگذار با حساسیت زیادی پیرامون جرم اغفال دختران وارد عمل شده است و قوانین مختلفی را در قانون مجازات اسلامی برای مجرمان در نظر گرفته است. به طور کلی در خصوص جرم اغفال دختران، نکته ای که حائز اهمیت در مجازات تعیین شده می باشد این نکته است که اساسا چه جرمی و به چه میزانی در قبال اغفال دختران به وقوع پیوسته است. همانطور که می دانید با اغفال دختران جرایمی همچون تجاوز، تعرض کلاهبرداری، اخاذی و غیره صورت می گیرد، که هر کدام بنابر مدارک و مستندات موجود و همچنین با توجه به سابقه مجرم، دارای مجازات مختص به خود می باشد.

بنابراین برای اینکه موضوع اغفال دختران از لحاظ حقوقی بررسی شده و مجازات های تعیین شده برای آن عنوان شود، بایستی در مرحله اول به جرم به وقوع پیوسته توجه نماییم.

به طور کلی شدید ترین مجازاتی که پیرامون جرم اغفال دختران تعیین شده است. در رابطه با جرم تجاوز می باشد که مجازات حد اعدام برای مجرم مرتکب جرم تجاوز صادر می شود.

تحقق جرم تجاوز خود نیاز به شرایط و موارد مختص به خود می باشد که از لحاظ جرم شناسی توسط قاضی پرونده مورد توجه قرار می گیرد و در صورتی که ادله و اسناد و مدارک موجود دال بر تجاوز مجرم باشد حد اعدام جاری می شود.

بر اساس ماده قانون مجازات اسلامی: حد زنا در موارد زیر اعدام است

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره :

مجازات زانیه در بندهای(ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است. هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

در بند ۲ تبصره ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص شرایط و موارد تجاوز پیرامون اغفال دختران صحبت شده است که مبین می سازد در صورت تحقق شرایط مذکور، اشد مجازات ( اعدام) برای مجرم از طرف قاضی صادر می شود.

در این خصوص محاکم قضائی جمهوری اسلامی ایران سخت گیری و توجه ویژه ای را اختصاص می دهند که جای تقدیر و تشکر دارد.

نکته مهمی که در خصوص جرم تجاوز ناشی از اغفال دختران حائز اهمیت است این موضوع می باشد که شرط اساسی برای تحقق جرم تجاوز عدم رضایت دختر می باشد و مواردی همچون ساده لوحی، فریب خوردن، کم خردی و نمی تواند مصداق عدم رضایت در باب تحقق جرم تجاوز محسوب شود و قانونگذار مجازات مقرر شده برای جرم تجاوز را برای مجرم تعیین نمی کند.

اغفال دختران به بهانه ازدواج و وعده و وعیدهای پوشالی

در بسیاری از موارد اغفال دختران با استفاده از فریب دختران با وعده ازدواج و از این موارد توسط کلاه برداران و سودجویان محقق می شود. در بسیاری از موارد دختران با وعده ازدواج و پیوند مشترک توسط پسران اغفال شده و تن به خواسته های جنسی و مالی طرف خود می دهند و بعد از چندی متوجه فریب و اغفالی که صورت گرفته می شوند.

این دختران علاوه بر خسارت های مالی، دچار خسارت های روحی و روانی همچون افسردگی، ناامیدی، بی اعتمادی به جنس مخالف و سایر موارد می شوند که متاسفانه خیلی تلخ و نگران کننده محسوب می شود.

بر اساس قانون اغفال دختران با استفاده از وعده هایی همچون ازدواج و سوء استفاده مالی، برای مجرمان مجازات سنگینی به همراه دارد. این مجازات ها به دو قسمت تقسیم شده که در قسمت اول مجازات هایی همچون حبس و جزای نقدی تعیین شده و به منظور مجازات های تکمیلی و تامینی، محرومیت های اجتماعی همچون محرومیت از استخدام برای مجرم در نظر گرفته می شود.

بر اساس قانون مجازات اصلی تعیین شده برای این شیوه از اغفال دختران، یک تا هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که از دختر اخذ شده، می باشد و مجازات تبعی و تکمیلی برای شخص اغفال کننده برای این نوع از اغفال دختران، محرومیت از استخدام در دستگاه های دولتی و تعداد دیگری از محرومیت های اجتماعی خواهد بود که بر اساس تشخیص قاضی در خصوص پرونده پیش رو صادر می شود.

دختران بایستی مواظب اغفال سودجویان و کلاه برداران باشند

بدون شک مجازات هایی که برای اغفال دختران و جرم های صورت گرفته در قانون پیش بینی شده است، نمی تواند جنبه های معنوی و آسیب هایی که به علت مورد سوء استفاده قرار گرفتن در دختر ایجاد شده است را جبران نماید. بنابراین توصیه کارشناسان حقوقی گروه وکلای یاسا این می باشد که دختران محترم، تا حد امکان در مقابل سودجویی و کلاه برداری شیادان و سود جویان توجه لازم را داشته باشند و در روابط عاطفی و احساسی خود رعایت چارچوب اخلاقی و شرعی را مورد توجه قرار دهند تا خدای نکرده به دلیل احساسات پاک و ارزشمند شان متحمل خسارت های مالی و معنوی نشوند.

بحث در خصوص اغفال دختران و چرایی رشد این موضوع زشت و خطرناک در جامعه ایرانی، نیاز به تحلیل و بررسی همه جانبه از سوی مسئولان ذی ربط و کارشناسان حوزه روابط اجتماعی دختران و پسران دارد تا بتوانند آمارهای نگران کننده مربوط به موارد سوء استفاده قرار گرفتن دختران را تا حدودی کاهش داده و با تلاش های بیشتر، این مسئله را ریشه کن نمایند.


نظر کاربران