همه چیز درباره ی بیمه تامین اجتماعی

همه چیز درباره ی بیمه تامین اجتماعی

جرایم حق بیمه تامین اجتماعی و قوانین مربوط به جرائم تاخیر ارسال لیست

مهلت قانونی جهت تحویل لیست جرایم حق بیمه تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد است.

جرایم حق بیمه تامین اجتماعی

برای کارفرمایان کارگاههای مشمول معافیت سهم کارفرما تا میزان ٥ نفر این مهلت تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود.
در صورت تاخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه مربوط به هرماه در مهلت تعیین شده کارفرما بر حسب قانون جرایم در هر مورد ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود.
جریمه تاخیر ارسال لیست با توجه به میزان حق بیمه متعلقه و براساس قانون جرائم مصوب ٩/٥/٧٣ مجلس شورای اسلامی محاسبه و جریمه تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه، به میزان ٢% حق بیمه ماهیانه برای هر ماه تاخیر پرداخت و براساس قانون نوسازی صنایع مصوب ٢٦/٥/٨٢، محاسبه و مطالبه خواهد شد.
اگر کارفرما به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن (همچنین تاخیر یا عدم ارسال لیست) مشمول جریمه شود واصل حق بیمه و بیمه بیکاری را قبل از صدور برگ لازم الاجرا کلاً پرداخت نماید.
ازپرداخت ٣٠% جریمه های مربوطه معاف خواهد بود.
با صدور برگ لازم الاجرا، معافیت ٣٠% جریمه های متعلقه لغو و علاوه بر آن یک بیستم بدهی به عنوان نیم عشر اجرایی به کارگاه تعلق خواهد گرفت.

پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق تلفن بانک رفاه با هدف صرفه جویی

پرداخت فیش حق بیمه از طریق تلفنبانک رفاه
پرداخت فیش تلفن بانک رفاه با هدف صرفه جویی در وقت ،هزینه و نیز ارائه خدمات مکانیزه طراحی شده است. شما می توانید با شماره ۸۴۰۴۳۰۰۰-۰۲۱ تماس گرفته و از خدمات زیر بهره مند شوید:

اطلاع از آخرین موجودی پرداخت قبوض پرداخت قبوض خاص (حق بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی) یکی دیگر از روشهای پرداخت حق بیمه، تلفنبانک رفاه است. البته رمز دوم کارت می بایست فعال باشد.
پیمانکاران، کارفرمایان وبیمه شدگان اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، قالیبافی، رانندگان، کارگران ساختمانی و برای پرداخت فیش سازمان تامین اجتماعی می توانند از روش زیر نیز اقدام نمایند:
توجه: به منظور جلوگیری از مغایرت، از رند کردن مبلغ جداً خودداری فرمایید.

مراحل انجام پرداخت حق بیمه با تلفنبانک رفاه
با شماره ۸۴۰۴۳۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید. (سامانه بصورت گویا شما را راهنمایی خواهد کرد) برای پرداخت قبوض عدد ۳ را انتخاب نمایید. برای پرداخت قبض تامین اجتماعی عدد ۲ را انتخاب نمایید. شماره کارت (۱۶ رقم) را وارد نمایید و پس از آن علامت ستاره * را وارد نمایید. شناسه برگ پرداخت را وارد نمایید و پس از آن علامت ستاره * را وارد نمایید. مبلغ حق بیمه را طبق فیش وارد نمایید و پس از آن علامت ستاره * را وارد نمایید. سامانه شناسه پرداخت و مبلغ را برای شما اعلام می کند. اگر صحیح بود عدد ۱ را وارد نمایید. رمز دوم کارت را وارد نمایید

دریافت برگه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی بیمه شدگان مشاغل آزاد

بیمه شدگان بیمه تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری می توانند با مراجعه به شعبه سازمان تامین اجتماعی مربوطه و با ارائه درخواست رمز اینترنتی، نسبت به دریافت فیش حق بیمه و پرداخت آن بصورت غیرحضوری (اینترنتی) اقدام نمایند که از مزایای آن می توان به صرفه جویی در وقت، هزینه های ایاب ذهاب و همچنین دسترسی آسان بیمه شدگان فارغ از زمان و مکان جهت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی اشاره کرد

بیمه تامین اجتماعی و نحوه تنظیم و ارسال آن چگونه است؟بیمه تامین اجتماعی و نحوه تنظیم و ارسال آن چگونه است؟بیمه تامین اجتماعی و نحوه تنظیم و ارسال آن چگونه است؟

تعریف بیمه شده

براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی هر کارگری که برای کارفرمایی کار می کند و از او حقوق یا دستمزد (نقدی یا غیرنقدی) دریافت می کند. اگر مشمول سایر قوانین بیمه ای کشور نباشد، مشمول قانون تامین اجتماعی است و از زمانی که تحت پوشش قرار گیرد بیمه شده محسوب می شود. بنابراین حقوق بیمه تامین اجتماعی به کسی اطلاق می شود که رأسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

حقوق بیمه تامین اجتماعی

حقوق بیمه تامین اجتماعی ناشی از تکالیف و تعهداتی است که بر پایه قانون و مقررات تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است برخی از این حقوق به شرح زیر است:
هر کارگری (که مشمول قانون تامین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرد و می تواند از سازمان تامین اجتماعی احقاق این حق را در چارچوب اختیارات قانونی سازمان درخواست نماید.
حقوق بیمه تامین اجتماعی حق دارند به قوانین و مقررات و دستورالعمل هایی که حقوق و تکالیف آنان را نسبت به سازمان تامین اجتماعی بیان می کند دسترسی داشته باشند در این زمینه سازمان تامین اجتماعی باید ضمن ارائه اطلاعات مناسب ابهامات موجود در آنها را نیز برطرف نماید.

بیمه شدگان حق دارند در ازای ایام اشتغال و پرداخت حق بیمه از مزایای مقرر در قانون (تعهدات سازمان ) مانند بیمه حوادث . بیماریها . بارداری . غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و برخوردار شوند. بنابراین سازمان مکلف است با تشکیل پرونده انفرادی برای هر یک از بیمه شدگان در گرد آوری و نگهداری سوابق آنان تلاش لازم را بعمل آورد.

بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان حق دارند متناسب با نیاز خود از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی برخوردار شوند. این خدمات صرفاً تابع نیاز آنها است و سازمان نمیتواند خدمات درمانی قابل ارائه به هر بیمه شده را با میزان حق بیمه پرداختی او مرتبط نماید.
تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال هر بیمه شده مشروط به تداوم اشتغال او در کارگاه مشمول قانون است اما اگر برای بیمه شده ای که تحت پوشش قرار گرفته برای مدتی از طرف کارفرما حق بیمه پرداخت نشود سازمان تامین اجتماعی نمی تواند تعهدات خود و حقوق بیمه شده را نادیده بگیرد . (در این موارد سازمان ضمن انجام تعهدات خود به بیمه شده حق بیمه یاد شده را از کارفرما وصول می نماید)

حقوق بیمه تامین اجتماعی در صورتی که برخی از تصمیمات مصوبات یا عملکرد سازمان تامین اجتماعی موجب تضییع حقوق قانونی آنان شود. ابطال آن و احقاق حق خود را از دیوان عدالت اداری بخواهند.
بیمه شدگان حق دارند به هنگام تغییر شغل یا جابجایی محل اشتغال آنان از شعبه تامین اجتماعی بخواهند که سوابق بیمه ای آنان را به طور یکجا در شعب واقع در آخرین محل اشتغال گرد آوری و نگهداری نماید. سازمان تامین اجتماعی مکلف به پذیرش این درخواست ها بوده و در صورتی که در این جابجایی ها به سوابق بیمه شده لطمه ای وارد شود مسئول می باشد.
بیمه شدگان حق دارند در صورتی که سوابق آنان نزد سازمان تامین اجتماعی منجر به ایجاد مزایای قانونی نزد سایر سازمانها و موسسات (مانند بانک ها) یا احقاق حقوق از دست رفته آنان می شود گواهی این سوابق را از شعب تامین اجتماعی تقاضا نمایند.

تقسیط بدهی های بیمه تامین اجتماعی و تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه

تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و یا عدم پرداخت آن، موجب می شود که جرایمی به بدهی های معوقه تعلق گیرد و بطور ناخواسته هزینه های سنگینی را به کارفرمایان محترم تحمیل نماید. با وجود این، کارفرمایانی که توان پرداخت بدهی های قانونی خود را نداشته باشند، می توانند از تسهیلات قانونی و تقسیط بدهی به شرح زیر استفاده کنند:

کارفرمایان می توانند برای پرداخت بدهیهای خود به سازمان تامین اجتماعی درخواست تقسیط نمایند دراین صورت با توجه به مفاد ماده ٤٦ قانون تامین اجتماعی بدهی آنان حداکثر تا ٣٦ قسط قابل تقسیط خواهد بود تقسیط بدهی بیمه بیش از ٣٦ قسط در موارد استثنایی و با انجام تحقیقات از سوی شعبه مبنی بر عدم امکان پرداخت بدهی در ٣٦ قسط با مجوز هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی امکان پذیر است در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط تعیین شده را به موقع پرداخت ننماید بقیه اقساط تبدیل به دین حال می شود از طریق اجراییه قابل وصول خواهد بود.
در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط تعیین شده را به موقع پرداخت ننماید، بقیه اقساط تبدیل به دین حال می شود و علاوه بر تعلق جرائم به مانده بدهی تبدیل به حال شده (به روز شدن) از طریق اجرائیه قابل وصول خواهد بود.

بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی به همراه ماده و تبصره های مربوطه

مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ١٣٨٦ و اصلاح بعدی آن مصوب ١٣٨٧ می توانند با ارائه مدارک ذیل نسبت به بیمه نمودن خود اقدام نمایند مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم شماره یک(پیوست بخشنامه شماره ٧ بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی) اصل کارت مهارت فنی صنعت ساختمان اصل و تصاویر مربوط به شناسنامه و کارت ملی تایید اصالت کارت مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای تاییدیه انجمن های صنفی کارگران ساختمانی مبنی بر اشتغال در حرفه صنعت ساختمانی انجام معاینات پزشکی (کمیسیون پزشکی)


ماده یک:
کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در قانون نزد سازمان در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد.
تبصره یک:
کارگران شاغل در کارهای ساختمانی موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها و موسسات عام المنفعه و بانکها اعم از اینکه کار به پیمانکار واگذار یا راساً توسط موسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه های اجتماعی درباره آنها اجرا شده و میشود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
تبصره دو:
منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده حادثه ای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق می افتد.
ماده دو:
کارفرمایانی که کارگران مشمول این قانون را به کار میگمارند یا نمایندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشی از کار فوراً کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی سازمان اعزام نمایند و در صورت عدم دسترسی به واحد درمانی سازمان کارفرما یا نماینده او مکلف است کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظیم برگ گزارش حادثه حداکثر ظرف سه روز به اطلاع شعب سازمان برساند.
ماده سه:
کارگران مشمول این قانون در صورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار آسیب ببینند از کمکهای مندرج در قانون بهره مند خواهند شد.
کمک هزینه ازدواج و شرایط لازم برای دریافت آن از بیمه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کنند و دارای شرایط قانونی لازم می باشند، مبلغی به عنوان کمک هزینه ازدواج پرداخت می کند.

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج

بیمه شده باید ظرف ٥ سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل ٧٢٠ روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشد در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد ازدواج اول باشد عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر اسناد رسمی ازدواج ثبت شده باشد

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج

اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقد نامه اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه بیمه شده و همسر وی تعهد کتبی بیمه شده مبنی بر اینکه برای اولین بار ازدواج کرده است دفترچه درمانی بیمه شده

کمک هزینه ازدواج سازمان تامین اجتماعی

میزان کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی، برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است. یعنی جمع دریافتی مشمول کسر حق بیمه در آخرین دوسال قبل از ازدواج تقسیم بر ٢٤ .
درصورتیکه عدد حاصل کمتر از حداقل دستمزد کارگر عادی در تاریخ عقد باشد مبلغ مذکور تا حداقل دستمزد زمان عقد تعدیل می گردد.
نکته : اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط فوق باشند کمک هزینه یاد شده از سوی سازمان تامین اجتماعی به هر دو نفر پرداخت می شود.

مدارک مورد نیاز نامنویسی اولیه ثبت نام بیمه تامین اجتماعی و تخصیص شماره بیمه چیست؟

واحد مربوطه جهت دریافت حمایت یا خدمت : نامنویسی و حسابهای انفرادی

افرادی که به تازگی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرند می بایست اطلاعات هویتی و بیمه ای آنان در پایگاه اطلاعات شعبه مورد نظر ثبت نام گردد از اینرو جهت شناسائی، انجام امور بیمه ای و طبقه بندی مستندات آنان یک شماره بیمه منحصر بفرد به آنان اختصاص داده می شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام بیمه تامین اجتماعی

پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه و نحوه ی فعالسازی رمز

نحوه فعال کردن رمز دوم کارت بانکی

ذر این مقاله به شرح پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه و نحوه فعالسازی رمز دوم کارت بانکی می پردازیم. با فعال کردن رمز دوم کارت بانکی می توانید از مزایای خرید آنلاین و اینترنتی، پرداخت اینترنتی، پرداخت تلفنی، پرداخت همراه و هرگونه پرداخت الکترونیکی و غیرحضوری که موجب صرفه جویی در وقت و هزینه شما می شود، بهره مند شوید

برای فعال کردن رمز دوم می بایست به یکی از دستگاه های عابر بانکی مراجعه نمایید که کارت شما متعلق به آن بانک است.
کارت خود را وارد نمایید. رمز کارت را وارد نمایید. (رمز اول) گزینه تغییر رمز را انتخاب نمایید. گزینه تخصیص رمز دوم (رمز دوم یا رمز اینترنتی) را انتخاب نمایید. رمز دوم که حداقل ۴ یا ۵ رقم و حداکثر ۱۲ رقم می باشد را به دلخواه وارد نمایید. (در بانکها متفاوت است) مجددا همان رمز را وارد نمایید. اگر مراحل را درست انجام داده باشید، دستگاه پیغام موفقیت آمیز بودن عملیات را می دهد و cvv2 و تاریخ انقضا را نمایش می دهد و برای شما رسید صادر می کند. رمز دوم را بخاطر بسپارید و کارت خود را بردارید.
خیلی مهم: مراقب سوء استفاده های احتمالی باشید. اگر شخصی شماره کارت و رمز دوم شما را داشته باشد می تواند از حساب شما برداشت نماید، پس در حفظ آن نهایت دقت و احتیاط را بعمل آورید.

پرداخت فیش حق بیمه از طریق تلفن همراه

تذکر مهم: بهترین موعد ارسال اینترنتی لیست بیمه و یا درخواست برگ پرداخت، اول لغایت بیست و پنجم هر ماه می باشد. پس از وضعیت تایید نهایی و دریافت برگ پرداخت، در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه بیمه تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه، قبل از مهلت مقرر شده در برگ پرداخت (حداقل ۷۲ ساعت)، نسبت به پرداخت وجه آن اقدام نمایید. با توجه به سیاست های بانک مرکزی و اجرای طرح شاپرک، به بیمه شدگان و کارفرمایان محترمم توصیه می شود به منظور دریافت خدمات به هنگام، حداقل ۷۲ ساعت قبل از مهلت مندرج در برگ پرداخت نسبت به واریز حق بیمه اقدام و سپس برای تمدید و صدور دفترچه درمان به دفاتر کارگزاری و شعب ذیربط مراجعه کنند.

پیمانکاران، کارفرمایان وبیمه شدگان اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، قالیبافی، رانندگان، کارگران ساختمانی و می توانند برای پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه سازمان تامین اجتماعی از روش زیر اقدام نمایند:
با وارد کردن کد # ۷۱۳*۷۲۴* بر روی گوشی تلفن همراه، وارد منوی پرداخت قبض سازمان تامین اجتماعی شده و با ثبت اطلاعات شناسه قبض، مبلغ قبض، شماره کارت و رمز دوم کارت، قبض مربوطه را با هر یک از کارت های عضو شتاب پرداخت کنند.
کارت شما مربوط به هر بانکی که باشد می توانید فیش حق بیمه را از این طریق پرداخت نمایید فقط توجه داشته باشید که رمز دوم کارت باید فعال باشد.
توجه: به منظور جلوگیری از مغایرت، از رند کردن مبلغ جداً خودداری فرمایید.

مراحل انجام پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه

# ۷۱۳*۷۲۴* را شماره گیری نمایید. در صفحه نمایش داده شده، شناسه برگ پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه را وارد نمایید و ارسال کنید. مبلغ فیش حق بیمه را عینا وارد نمایید و ارسال کنید. اگر شناسه و مبلغ را صحیح وارد نموده اید عدد ۱ را ارسال کنید. شماره کارت که ۱۶ رقم می باشد را وارد نموده و ارسال کنید. رمز دوم کارت را وارد کرده و ارسال نمایید.
مبلغ فیش از حساب شما کسر می شود و حق بیمه پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه می گردد و شماره رهگیری داده می شود. شماره رهگیری و تاریخ پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه و نام بانک را می توانید بر روی فیش یادداشت نموده تا در صورت لزوم بتوانید پیگیری نمایید.
توجه: اگر پس از انجام مرحله ۱ (شماره گیری) صفحه نمایش داده شده به زبان فارسی نبود، آن را Cancel کرده و مراحل زیر را انجام دهید:
# ۷۲۴* را شماره گیری نمایید. عدد ۴ (setting) را وارد کرده و send نمایید. عدد ۳ (Change Language) را وارد کرده و send نمایید. عدد ۱ (Persian) را وارد کرده و send نمایید. صفحه نمایش داده شده بصورت فارسی خواهد بود. حال Cancel را بزنید و # ۷۱۳*۷۲۴* را شماره گیری نمایید.


پرداخت فیش حق بیمه از طریق عابر بانک
تذکر مهم: بهترین موعد ارسال اینترنتی لیست بیمه و یا درخواست برگ پرداخت، اول لغایت بیست و پنجم هر ماه می باشد. پس از وضعیت تایید نهایی و دریافت برگ پرداخت، در صورت تمایل به پرداخت تلفنی حق بیمه، قبل از مهلت مقرر شده در برگ پرداخت (حداقل ۷۲ ساعت)، نسبت به پرداخت وجه آن اقدام نمایید. با توجه به سیاست های بانک مرکزی و اجرای طرح شاپرک، به بیمه شدگان و کارفرمایان محترم توصیه می شود به منظور دریافت خدمات به هنگام، حداقل ۷۲ ساعت قبل از مهلت مندرج در برگ پرداخت نسبت به واریز حق بیمه اقدام و سپس برای تمدید و صدور دفترچه درمان به دفاتر کارگزاری و شعب ذیربط مراجعه کنند.

تعرفه خدمات بیمارستانی در بیمه تامین اجتماعی در سال۱۳۹۵

در جدول زیر تعرفه خدمات بیمارستانی در بیمه تامین اجتماعی در سال ۹۵ را مشاهده می نمایید. در یک ستون نام خدمات و در ستون دیگر تعرفه خدمات بیمارستانی قابل مشاهده می باشد.

نام تعرفه خدمات بیمارستانی

قیمت دولتی تعرفه خدمات بیمارستانی
سی تی اسکن اوربیت (هر جهت- با تزریق)
۴۲۴۱۱۶
سی تی اسکن اوربیت (هر جهت- با و بدون تزریق)
۶۵۶۰۴۰
سی تی اسکن اوربیت (هر جهت- با و بدون تزریق)
۶۵۶۰۴۰
سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون تزریق
۴۴۸۱۴۰
سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون تزریق
۴۴۸۱۴۰
سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق
۶۵۶۰۴۰
سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق
۶۵۶۰۴۰
سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا داخلی خارجی یا میانی باو بدون تزریق گوش
۸۸۵۱۹۲
سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا داخلی خارجی یا میانی باو بدون تزریق گوش
۸۸۵۱۹۲
سی تی اسکن اوربیت (دو جهت بدون تزریق)
۵۲۹۴۵۲
سی تی اسکن اوربیت (دو جهت بدون تزریق)
۵۲۹۴۵۲
سی تی اسکن اوربیت (دو جهت- با تزریق)
۵۴۰۵۴۰
سی تی اسکن اوربیت (دو جهت- با تزریق)
۵۴۰۵۴۰
سی تی اسکن اوربیت دو جهت با و بدون تزریق
۸۳۸۰۶۸
سی تی اسکن اوربیت دو جهت با و بدون تزریق
۸۳۸۰۶۸
سی تی اسکن گوش داخلی- یک جهت و بدون تزریق (استخوان پتروس)
۳۳۷۲۶۰
سی تی اسکن گوش داخلی- یک جهت و بدون تزریق (استخوان پتروس)
۳۳۷۲۶۰
سی تی اسکن گوش- یک جهت با تزریق
۳۱۰۴۶۴
سی تی اسکن گوش- یک جهت با تزریق
۳۱۰۴۶۴
سی تی اسکن گوش- یک جهت با و بدون تزریق
۴۷۴۹۳۶
سی تی اسکن گوش- یک جهت با و بدون تزریق
۴۷۴۹۳۶
سی تی اسکن گوش داخلی کرونال و آگزیال (استخوان پتروس)
۵۶۱۷۹۲
سی تی اسکن گوش داخلی کرونال و آگزیال (استخوان پتروس)
۵۶۱۷۹۲
سی تی اسکن گوش داخلی پوستریور فوسا (در دو جهت)
۵۶۱۷۹۲
سی تی اسکن گوش داخلی پوستریور فوسا (در دو جهت)
۵۶۱۷۹۲
سی تی اسکن گوش- دو جهت با تزریق
۵۱۵۵۹۲
سی تی اسکن گوش- دو جهت با تزریق
۵۱۵۵۹۲
سی تی اسکن گوش- دو جهت با و بدون تزریق
۷۸۸۱۷۲
سی تی اسکن گوش- دو جهت با و بدون تزریق
۷۸۸۱۷۲

سیسترنوگرافی مغز-در یک جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد)
۴۸۹۷۲۰
سیسترنوگرافی مغز-در یک جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد)
۴۸۹۷۲۰
سیسترنوگرافی مغز- در دو جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد)
۶۰۰۶۰۰
سیسترنوگرافی مغز- در دو جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد)
۶۰۰۶۰۰
گازمه آتو سیسترنوگرافی دو طرفه برای گوش داخلی
۵۴۰۵۴۰
گازمه آتو سیسترنوگرافی دو طرفه برای گوش داخلی
۵۴۰۵۴۰
سی تی اسکن فک پایین یا بالا برای ایمپلنت دندان، اگزیال با بازسازی ساژیتال و کرونال
۶۲۱۸۵۲
سی تی اسکن فک پایین یا بالا برای ایمپلنت دندان، اگزیال با بازسازی ساژیتال و کرونال
۶۲۱۸۵۲
سی تی اسکن سری کامل TMJ اگزیال و کرونال و ساژیتال
۷۹۹۲۶۰
سی تی اسکن سری کامل TMJ اگزیال و کرونال و ساژیتال
۷۹۹۲۶۰
سی تی اسکن سری گوش برای پیوند کوکلئه با فیلمهای زوم
۶۶۷۱۲۸
سی تی اسکن سری گوش برای پیوند کوکلئه با فیلمهای زوم
۶۶۷۱۲۸
سی تی اسکن گردن- بدون تزریق
۴۶۱۰۷۶
سی تی اسکن گردن- بدون تزریق
۴۶۱۰۷۶
سی تی اسکن گردن- با تزریق
۵۰۵۴۲۸
سی تی اسکن گردن- با تزریق
۵۰۵۴۲۸
سی تی اسکن گردن- با و بدون تزریق
۷۷۳۳۸۸
سی تی اسکن گردن- با و بدون تزریق
۷۷۳۳۸۸
سی تی اسکن دینامیک گردن
۵۰۵۴۲۸
سی تی اسکن دینامیک گردن
۵۰۵۴۲۸
سی تی اسکن حنجره- یک جهت ۲ میلی متری و بدون تزریق
۳۳۷۲۶۰
سی تی اسکن حنجره- یک جهت ۲ میلی متری و بدون تزریق
۳۳۷۲۶۰
سی تی اسکن حنجره یک جهت ۲ میلی متری و با تزریق
۴۰۰۰۹۲
سی تی اسکن حنجره یک جهت ۲ میلی متری و با تزریق
۴۰۰۰۹۲
سی تی اسکن حنجره یک جهت ۲ میلی متری و با و بدون تزریق
۵۹۴۱۳۲
سی تی اسکن حنجره یک جهت ۲ میلی متری و با و بدون تزریق
۵۹۴۱۳۲
سی تی اسکن حنجره دو جهت
۵۰۵۴۲۸
سی تی اسکن حنجره دو جهت
۵۰۵۴۲۸
سی تی اسکن ریه و مدیاستن- بدون تزریق
۴۵۰۹۱۲
سی تی اسکن ریه و مدیاستن- بدون تزریق
۴۵۰۹۱۲
سی تی اسکن ریه و مدیاستن- با تزریق
۵۲۲۰۶۰
سی تی اسکن ریه و مدیاستن- با تزریق
۵۲۲۰۶۰
سی تی اسکن ریه و مدیاستن- با و بدون تزریق
۷۷۶۱۶۰
سی تی اسکن ریه و مدیاستن- با و بدون تزریق
۷۷۶۱۶۰
سی تی اسکن مدیاستن یا ریه- با تزریق دینامیک
۵۲۹۴۵۲
سی تی اسکن مدیاستن یا ریه- با تزریق دینامیک
۵۲۹۴۵۲
سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العاده (UHRCT)- بدون تزریق
۵۱۵۵۹۲
سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- بدون تزریق
۵۱۵۵۹۲
سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT ) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- با تزریق
۵۸۶۷۴۰
سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT ) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- با تزریق
۵۸۶۷۴۰
سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- با و بدون تزریق
۸۸۲۴۲۰
سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- با و بدون تزریق
۸۸۲۴۲۰
سی تی اسکن سه بعدی هر قسمت از بدن و صورت
۱۰۹۱۲۴۴
سی تی اسکن سه بعدی هر قسمت از بدن و صورت
۱۰۹۱۲۴۴
سی تی اسکن شکم- بدون تزریق
۵۴۰۵۴۰
سی تی اسکن شکم- بدون تزریق
۵۴۰۵۴۰
سی تی اسکن شکم- با تزریق
۵۸۸۵۸۸
سی تی اسکن شکم- با تزریق
۵۸۸۵۸۸
سی تی اسکن شکم-با و بدون تزریق
۹۲۳۰۷۶
سی تی اسکن شکم-با و بدون تزریق
۹۲۳۰۷۶
سی تی اسکن شکم و لگن- بدون تزریق
۷۸۸۱۷۲
رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ
۲۱۴۳۶۸
رادیوگرافی جمجمه نمای تاون، هیرتز یا هر نمای دیگر(هر اکسپوز)
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی سل تورسیک (زین ترکی) لوکالیزه نیمرخ
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی کانال اپتیک هر طرف
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی مجرای گوش داخلی (هر فیلم)
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی ماستوئید یک طرفه نمای شولر یا استنورس یا ترانس اوربیتال (هر اکسپوز)
۱۳۳۰۵۶
رادیوگرافی استخوانهای صورت (نمای روبرو )
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی استخوانهای صورت (نمای روبرو و نیمرخ )
۲۱۴۳۶۸
رادیوگرافی استخوانهای مخصوص بینی (نمای نیمرخ راست و چپ روی یک فیلم)
۱۳۸۶۰۰
رادیوگرافی سینوسهای قدامی صورت (نمای واترز یا کالدول)
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی سینوسهای قدامی صورت (نمای واترز و نیمرخ)
۲۲۴۵۳۲
رادیوگرافی استخوان فک (نمای ابلیک یا روبرو یا نیمرخ هر طرف)
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی دندان هر فیلم (پری اپیکال یا بایت وینگ)
۷۹۴۶۴
رادیوگرافی سری کامل دندان (۱۰ فیلم)
۵۳۸۶۹۲
رادیوگرافی سری کامل دندان (در صورتی که ۱۴ فیلم تقاضا شده باشد)
۷۰۵۹۳۶
رادیوگرافی فیلم اکلوزال
۱۳۳۰۵۶
رادیوگرافی پانورکس
۲۰۱۴۳۲
رادیوگرافی سفالوگرام
۲۰۱۴۳۲
رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولار (هر طرف یک فیلم)
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولار- هر طرف با دهان باز و بسته (دو فیلم)
۲۲۴۵۳۲
رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولار دو طرف با دهان باز و بسته (۴ اکسپوز)
۳۳۶۳۳۶
رادیوگرافی نسج نرم گردن یا نازوفارنکس- یک جهت
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی لارنگوگرافی (حداقل ۴ اکسپوز)
۵۰۲۶۵۶
رادیوگرافی ساده جهت غدد بزاقی (هر کلیشه)
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی سیالوگرافی یک طرفه هر غده بزاقی (حداقل ۴ کلیشه)
۶۹۶۶۹۶
رادیوگرافی داکریوسیستوگرافی
۶۹۶۶۹۶
رادیوگرافی شانه یک جهت (استخوان اسکاپولا، ترقوه، مفصل آکرومیوکلاویکولار با نمای اگزیلار یا نیمرخ)؛ هر فیلم
۱۲۷۵۱۲
رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو یا نیمرخ و یا هر نمای دیگر (یک فیلم)
۱۳۶۷۵۲
رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو و نیمرخ به طور همزمان
۲۷۲۵۸۰
رادیوگرافی کاردیاک سری با بلع ماده حاجب (۴ فیلم)
۵۰۲۶۵۶
فلوروسکوپی تنها
۱۵۱۵۳۶
برونکوگرافی یک طرفه
۹۴۵۲۵۲
رادیوگرافی دنده ها نمای ابلیک یا روبرو یک فیلم
۱۲۷۵۱۲
رادیوگرافی دنده ها (یک طرف- دو نما ۲ فیلم)
۲۴۰۲۴۰
رادیوگرافی استخوان جناغ (نمای ابلیک یا نیمرخ یک فیلم)
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی استخوان جناغ (نمای ابلیک و نیمرخ به طور همزمان- ۲ فیلم)
۲۲۹۱۵۲
ماموگرافی یک طرفه (روی۲ فیلم مخصوص ماموگرافی)
۳۷۶۹۹۲
ماموگرافی با بزرگنمایی (Magnified view) یک ناحیه
۳۴۵۵۷۶
ماموگرافی دو طرفه (روی۴ فیلم مخصوص ماموگرافی)
۶۳۰۱۶۸
ماموگرافی هر فیلم اضافه جهت لوکالیزاسیون
۱۵۱۵۳۶
ماموگرافی گالاکتوگرافی (یک طرفه)
۴۰۱۰۱۶
پنوموسیستوگرافی از یک پستان با هزینه تزریق
۱۲۵۴۷۹۲
رادیوگرافی پرتابل در منزل (هر کلیشه)
۶۶۷۱۲۸
رادیوگرافی مفصل هیپ دوطرفه یا نمای فراگ (لگن)
۱۴۲۲۹۶
رادیوگرافی مفصل هیپ نمای روبرو یا مایل (هر کلیشه)
۱۳۸۶۰۰
رادیوگرافی لگن خاصره (هر فیلم)
۱۴۵۹۹۲
رادیوگرافی مفصل ساکروایلیاک هر اکسپوز (اعم از رخ و مایل)
۱۳۸۶۰۰
رادیوگرافی استخوان ساکروم و مهره های دنبالچه- دو جهت
۲۳۸۳۹۲
رادیوگرافی ساده شکم خوابیده یک فیلم
۱۴۵۹۹۲
رادیوگرافی ساده شکم خوابیده و ایستاده دو فیلم
۲۹۱۹۸۴
رادیوگرافی ساده شکم ایستاده- یک فیلم
۱۴۴۱۴۴
رادیوگرافی مری با بلع ماده حاجب (حداقل ۴ اکسپوز)
۲۸۶۴۴۰
رادیوگرافی معده و اثنی عشر (حداقل ۴ کلیشه)
۶۰۲۴۴۸
رادیوگرافی مری، معده و اثنی عشر (حداقل ۶ کلیشه)
۷۴۴۷۴۴
رادیوگرافی ترانزیت روده های کوچک (حداقل ۴ کلیشه)
۶۶۸۰۵۲
رادیوگرافی باریم آنما (حداقل ۴ کلیشه)
۷۸۳۵۵۲
رادیوگرافی باریم انما دوبل کنتراست (حداقل ۶ کلیشه)
۸۶۱۱۶۸
رادیوگرافی کله سیستوگرافی اورال (حداقل ۲ کلیشه)
۳۱۶۰۰۸
رادیوگرافی کلانژیوگرافی (تی تیوب)؛ هر فیلم
۳۱۹۷۰۴
رادیوگرافی کلانژیوگرافی از راه پوست؛ هر فیلم
۵۰۲۶۵۶
کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد از طریق آندوسکوپ (ERCP)؛ هر فیلم
۵۶۴۵۶۴
اوروگرافی ترشحی فیلم با هر تعداد کلیشه لازم و کامل (با یا بدون PVC)
۶۸۷۴۵۶
اوروگرافی سریع برای فشار خون (حداقل برای ۶ کلیشه)
۱۲۴۳۷۰۴
نفروتوموگرافی هر کلیشه
۲۰۱۴۳۲
پیلوگرافی رتروگراد دو طرفه (هر کلیشه)
۳۷۸۸۴۰
پیلوگرافی رتروگراد یک طرفه (هر کلیشه)
۲۴۳۰۱۲
پیلوگرافی یا نفروگرافی انتی گراد یک طرفه (با هر تعداد کلیشه لازم و کامل)
۸۷۱۳۳۲
پیلوگرافی یا نفروگرافی انتی گراد دو طرفه (با هر تعداد کلیشه لازم و کامل)
۱۲۹۴۵۲۴
در صورت انجام پیلوگرافی یا نفروگرافی یا نفروستومی قبلی از کدهای ۷۰۰۳۳۵ و ۷۰۰۳۴۰ استفاده می گردد؛ اما چنانچه این عمل به کمک سوزن تحت گاید سونوگرافی یا فلوروسکوپی انجام شود، کد مذکور به کدهای ۷۰۰۳۳۵ و ۷۰۰۳۴۰ اضافه می گردد
۷۷۴۳۱۲
رادیوگرافی سیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد
۴۲۵۰۴۰
رادیوگرافی یورتروگرافی با ماده حاجب رتروگراد
۴۷۶۷۸۴
رادیوگرافی یورترو سیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد
۵۵۱۶۲۸
یورتروسیستوگرافی درحال ادرار کردن با اسکوپی V.C.U.G
۶۹۸۵۴۴
رادیوگرافی ساده شکم جهت تعیین سن و یا وضعیت جنین هر اکسپوز
۱۸۷۵۷۲
رادیوگرافی هیستروسالپنگوگرافی
۸۳۱۶۰۰
رادیوگرافی فیستولوگرافی با حق تزریق
۵۷۶۵۷۶
رادیوگرافی توموگرافی (هر عضو- هر کلیشه فیلم کوچک)
۲۰۱۴۳۲
رادیوگرافی توموگرافی( هر عضو- هر کلیشه فیلم بزرگ)
۲۱۴۳۶۸
رادیوگرافی ترانزیت کولون Colon Transit Time (CTT)
۶۶۸۰۵۲
Defecography
۱۵۷۹۱۱۶
وازوگرافی
۴۹۱۵۶۸۰
رادیوگرافی ستون فقرات گردن (دو جهت رخ و نیمرخ)
۲۱۴۳۶۸
رادیوگرافی فقرات گردن (۴ فیلم روبرو، نیمرخ و ابلیک چپ و راست )
۳۶۵۹۰۴
رادیوگرافی فقرات گردن (فلکسیون، اکستانسیون، مایل) هر اکسپوز
۱۳۷۶۷۶
رادیوگرافی مخصوص ادونتوئید
۱۹۰۳۴۴
رادیوگرافی فقرات پشتی روبرو و نیمرخ
۲۷۵۳۵۲
رادیوگرافی فقرات کمری روبرو و نیمرخ
۲۷۵۳۵۲
رادیوگرافی فقرات کمری ۴ فیلم روبرو، نیمرخ و ابلیک چپ و راست
۵۰۶۳۵۲
رادیوگرافی ایستاده فقرات (روبرو و نیمرخ روی۲ فیلم)
۳۳۸۱۸۴
هر کلیشه اضافی (Bending) یا ابلیک و هر فیلم
۲۱۴۳۶۸
رادیوگرافی دورسولومبار-روبرو و نیمرخ
۳۰۱۲۲۴
رادیوگرافی لومبوساکرال-دو جهت
۳۱۴۱۶۰
رادیوگرافی لوکالیزه-هر ناحیه به تنهائی
۱۴۷۸۴۰


تعرفه خدمات میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (سرویکال)(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد)
۸۸۷۰۴۰
تعرفه خدمات میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (توراسیک)(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد)
۸۸۷۰۴۰
تعرفه خدمات میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (لومبار)(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد
۸۸۷۰۴۰
تعرفه خدمات میلوگرافی از دورسولومبار با هم کامل(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد)
۱۰۹۹۵۶۰
تعرفه خدمات میلوگرافی فقرات گردنی پشتی کمری با هم کامل(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد)
۱۴۵۹۹۲۰
تعرفه خدمات آرتروگرافی شانه با هوا و ماده حاجب
۶۸۹۳۰۴
رادیوگرافی استخوان بازو (دو جهت- روی یک فیلم)
۱۵۱۵۳۶
رادیوگرافی استخوان بازو یا ساعد یا آرنج یک جهت (یک فیلم)
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی مفصل آرنج (دو جهت-روی یک فیلم)
۱۴۷۸۴۰
رادیوگرافی استخوان ساعد (دو جهت-روی یک فیلم)
۱۴۷۸۴۰
رادیوگرافی مچ دست-یک جهت
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی مچ دست-دو جهت
۱۵۳۳۸۴
هر فیلم اضافی مچ دست (اسکافوئید و )
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی استخوان های کف دست-یک جهت
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی استخوان های کف دست دو جهت
۱۵۳۳۸۴
رادیوگرافی تعیین سن استخوانی-هر کلیشه
۲۰۱۴۳۲
رادیوگرافی انگشتان هر دست-یک جهت
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی انگشتان هر دست-دو جهت
۱۵۰۶۱۲
آرتروگرافی مچ دست
۸۴۱۷۶۴
رادیوگرافی استخوان ران (روبرو و نیمرخ-روی دو فیلم )
۲۶۴۲۶۴
رادیوگرافی استخوان ران (دو اکسپوز- روی یک فیلم)
۱۶۴۴۷۲
رادیوگرافی اسکنوگرام (برای تعیین کوتاهی اندام با خط کش مدرج)
۴۵۸۳۰۴
رادیوگرافی مفصل زانو( دو جهت، روی یک فیلم)
۱۴۷۸۴۰
رادیوگرافی مفصل زانو ایستاده (روبرو و نیمرخ روی دو فیلم)
۲۱۴۳۶۸
رادیوگرافی مفصل زانو روبرو ایستاده روی یک فیلم
۱۵۸۹۲۸
رادیوگرافی نمای اینترکندیلار یا نمای مخصوص کشکک- یک فیلم
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی ساق پا یک اکسپوز روی- یک فیلم (گچ یا تراکشن)
۱۷۵۵۶۰
رادیوگرافی ساق پا (دو اکسپوز روی یک فیلم)
۲۱۵۲۹۲
رادیوگرافی مچ پا- یک جهت
۱۵۱۵۳۶
رادیوگرافی مچ پا دو جهت
۱۸۲۹۵۲
رادیوگرافی پاشنه پا
۱۲۱۹۶۸
رادیوگرافی کف پا
۱۵۱۵۳۶
رادیوگرافی کف پا ایستاده (روبرو یا نیمرخ یک فیلم)
۱۸۷۵۷۲
رادیوگرافی کف پا (روبرو و نیمرخ روی یک فیلم)
۲۰۱۴۳۲
آرتروگرافی زانو با هوا و ماده حاجب
۶۵۱۴۲۰
رادیوگرافی انگشتان هر پا یک جهت
۱۳۰۲۸۴
رادیوگرافی انگشتان هر پا دو جهت
۱۵۱۵۳۶
رادیوگرافی (Alignment view) یک طرفه
۴۴۹۹۸۸
رادیوگرافی (Alignment view) دو طرفه
۶۸۸۳۸۰
سنجش تراکم استخوان (Single Photon)
۱۱۵۵۰۰۰
سنجش تراکم استخوان (Dual Photon)
۱۳۹۳۳۹۲
Survey Bone تا سن (۱۰) سالگی
۵۱۳۷۴۴
Survey Bone بالای سن (۱۰) سالگی با دو کلیشه اضافه (رخ و نیمرخ کمر)
۷۹۳۷۱۶
Bone Densitometry تراکم سنجی استخوان (یک یا دو منطقه) رادیوگرافی
۱۳۹۳۳۹۲
Bone.Densitometry تراکم سنجی استخوان های تمام بدن
۱۶۵۴۸۸۴
آنژیوگرافی یک چشم شامل کلیه هزینه ها (فیلم، چاپ، تفسیر)
۷۶۵۰۷۲
آنژیوگرافی بررسی عروق کلیه پیوند شده
۵۰۸۲۰۰۰
آنژیوگرافی ترانس لومبار و یا ترانس اگزیلاری
۶۰۰۶۰۰۰
آنژیوگرافی براکیال
۵۵۴۴۰۰۰
آنژیوگرافی بررسی تمام طول آئورت سینه ای و شکمی تا دوشاخگی آئورت
۴۱۵۸۰۰۰
اسپلنوپورتوگرافی از طریق عروق (سلیاک، بندناف، SMA و..)
۳۳۴۷۶۵۲
اسپلنوپورتوگرافی از راه جلدی (کبد، طحال و )
۲۶۵۴۶۵۲
آرتروگرافی شکمی سلکتیو (سلیاک، مزانتریک فوقانی، کلیوی و فوق کلیوی) با سریوگرافی برای هر شریان و یک پروژکسیون
۴۵۹۶۹۰۰
آرتروگرافی شکمی سلکتیو (سلیاک، مزانتریک فوقانی، کلیوی و فوق کلیوی) با سریوگرافی برای هر شریان اضافه
۲۰۹۷۴۸۰
آرتروگرافی شکمی سلکتیو (سلیاک، مزانتریک فوقانی، کلیوی و فوق کلیوی) برای هر پروژکسیون اضافه
۹۴۳۴۰۴
ونوگرافی ورید اجوف فوقانی با سریوگرافی با نظارت و گزارش رادیولوژیست
۲۵۷۶۱۱۲
ونوگرافی ورید اجوف تحتانی با سریوگرافی با نظارت و گزارش رادیولوژیست
۲۵۷۶۱۱۲
ونوگرافی ورید اجوف فوقانی بدون سریوگرافی
۱۹۲۶۵۴۰
ونوگرافی ورید اجوف تحتانی بدون سریوگرافی
۱۹۲۶۵۴۰
اسپلنوپورتوگرافی از طریق طحال
۳۲۱۳۶۷۲
آرتریوگرافی قوس آئورت سینه ای یا شکمی با سریوگرافی و یک پروژکسیون
۴۱۷۶۴۸۰
آرتریوگرافی شریان های گردنی، سینه ای سلکتیو مثل کاروتید داخلی، خارجی ورتبرال، پستانی داخلی، برونکیال هر طرف با سریوگرافی و یک پروژکسیون
۴۶۱۰۷۶۰
برای هر پروژکسیون اضافی دو مورد اخیر
۷۸۱۷۰۴
ونوگرافی سلکتیو ورید کلیوی یا فوق کلیوی یا کبدی یا بیضه با سریوگرافی
۳۸۷۹۸۷۶
ونوگرافی یک طرفه سلکتیو ورید آدرنال
۳۷۸۱۰۰۸
ونوگرافی سلکتیو یک طرفه ژوگولار، پاراتیروئید با سریوگرافی
۳۷۹۰۲۴۸
ونوگرافی سینوس وریدی (پتروزال-ساژیتال تحتانی) یا ژوگولار
۳۷۹۰۲۴۸
ونوگرافی سلکتیو دو طرفه ژوگولار، پاراتیروئید با سریوگرافی
۴۶۶۲۵۰۴
ونوگرافی مورد اخیر بدون سریوگرافی- یک طرفه
۲۲۸۹۶۷۲
ونوگرافی دو طرفه در یک جلسه (به شرط درخواست)
۳۴۹۰۸۷۲
ونوگرافی اندام تحتانی (از پا تا لگن) یک طرفه
۳۴۹۰۸۷۲
ونوگرافی اندام تحتانی- دو طرفه در یک جلسه به شرط درخواست
۴۷۰۹۶۲۸
ونوگرافی اندام فوقانی- یک طرفه
۲۸۸۶۵۷۶
ونوگرافی اندام فوقانی- دو طرفه
۳۲۲۸۴۵۶
لنفانژیوگرافی اندام تحتانی
۴۰۶۳۷۵۲
لنفانژیوگرافی اندام فوقانی
۴۵۹۷۸۲۴
لنفانژیوگرافی اندام انتهائی یک طرفه با گزارش و نظارت رادیولوژیست
۴۵۹۷۸۲۴
کاورنوزوگرافی کامل (شامل قبل و بعد تزریق و اندازه گیری فشار)
۲۸۸۶۵۷۶
آنژیوگرافی مغزی چهار رگ مغزی به روش دیجیتال شامل کاروتید دو طرف و ورتبرال
۶۹۳۰۰۰۰
آنژیوگرافی شریان کاروتید به روش دیجیتال (یک طرفه)
۳۶۹۶۰۰۰
آنژیوگرافی شریان کاروتید به روش دیجیتال (دوطرفه)
۴۶۲۰۰۰۰
آنژیوگرافی شریان ورتبرال به روش دیجیتال (یک طرفه)
۴۱۵۸۰۰۰
آنژیوگرافی شریان ورتبرال به روش دیجیتال (دوطرفه)
۵۰۸۲۰۰۰
آنژیوگرافی دیجیتال پولموناری
۶۹۳۰۰۰۰
آئورتوگرافی به روش دیجیتال
۴۶۲۰۰۰۰
آنژیوگرافی دیجیتال شریان سلیاک
۶۴۶۸۰۰۰
آنژیوگرافی دیجیتال شریان کبدی
۶۹۳۰۰۰۰
آنژیوگرافی دیجیتال شریان مزانتریک فوقانی
۶۴۶۸۰۰۰
آنژیوگرافی دیجیتال شریان کلیوی (یک طرفه)
۳۲۳۴۰۰۰
آنژیوگرافی دیجیتال شریان کلیوی (دو طرفه)
۴۱۵۸۰۰۰
اسپلنوپورتوگرافی دیجیتال(سلیاک، بندناف، SMA و )؛ از طریق عروق
۶۴۶۸۰۰۰
اسپلنوپورتوگرافی دیجیتال(کبد، طحال و )؛ از راه پوست
۲۷۷۲۰۰۰
آنژیوگرافی دیجیتال ایلیاک (لگن)
۶۴۶۸۰۰۰
ونوگرافی دیجیتال I.V.C
۴۶۲۰۰۰۰


آنژیوگرافی دیجیتال اندام فوقانی یک طرفه
۵۵۴۴۰۰۰
آنژیوگرافی دیجیتال اندام فوقانی دو طرفه
۷۳۹۲۰۰۰
آنژیوگرافی دیجیتال اندام تحتانی- یک طرفه
۶۹۳۰۰۰۰
آنژیوگرافی دیجیتال اندام تحتانی دو طرفه
۹۲۴۰۰۰۰
آنژیوگرافی دیجیتال اندام تحتانی- یک طرفه همراه با آئورتوگرام
۱۰۱۶۴۰۰۰
آنژیوگرافی دیجیتال نخاع شامل عروق ورتبرال ساب کلاوین تنه تیروسرویکال دو طرف و تمام عروق بین دنده ای و شریان لومبار دو طرفه
۱۶۶۳۲۰۰۰
آنژیوگرافی دیجیتال پودندال- یک طرفه
۵۰۸۲۰۰۰
آنژیوگرافی دیجیتال پودندال- دو طرفه
۶۹۳۰۰۰۰
ونوگرافی دیجیتال اندام فوقانی (SVC)؛ یک طرفه
۳۶۹۶۰۰۰
ونوگرافی دیجیتال اندام فوقانی (SVC)؛ دو طرفه
۵۵۴۴۰۰۰
سونوگرافی مغز نوزادان
۲۲۲۶۸۴
Quantitative A Scan با یا بدون B scan
۱۵۸۰۰۴
Scan A Quantitative به تنهائی
۱۵۸۰۰۴
سونوگرافی به ازای هر چشم (A اسکن و B اسکن با هم )
۲۰۵۱۲۸
سونوگرافی تیروئید یا پاراتیروئید
۳۲۳۴۰۰
سونوگرافی غدد بزاقی (پاروتید تحت فکی)
۱۳۳۰۵۶
سونوگرافی جستجوی مایع در پلور یا آسیت- هر کدام
۱۰۷۱۸۴
سونوگرافی پستان یک طرفه با پروب مخصوص
۱۲۱۰۴۴
سونوگرافی پستان به همراه فضاهای آگزیلاری با پروب مخصوص دو طرفه
۷۳۹۲۰۰
سونوگرافی قفسه سینه
۱۴۷۸۴۰
سونوگرافی شکم (کبد، کیسه صفرا، طحال، کلیه ها، پانکراس)
۴۶۲۰۰۰
سونوگرافی کبد، کیسه صفرا و مجاری صفراوی
۳۲۳۴۰۰
سونوگرافی کبد و مجاری صفراوی داخل کبدی
۱۴۷۸۴۰
سونوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی خارج کبدی
۸۶۸۵۶
سونوگرافی یک کلیه
۹۸۸۶۸
(مثل کلیه-غدد لنفاوی-آئورت) رتروپریتونئال U/S
۹۸۸۶۸
سونوگرافی کلیتین
۱۴۷۸۴۰
سونوگرافی پانکراس
۸۵۹۳۲
سونوگرافی طحال
۱۲۰۱۲۰
سونوگرافی رتروپریتوئن یا آئورت شکمی
۱۳۵۸۲۸
سونوگرافی آپاندیس (لگن، کلیه راست و آپاندیس)
۱۹۴۹۶۴
سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری (شامل مثانه پر)
۳۸۸۰۸۰
سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری و مثانه پر و خالی ( با تعیین رزیدوی ادراری)
۴۳۴۲۸۰
سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری و پروستات و مثانه- پر و خالی ( با تعیین رزیدوی ادراری)
۵۵۴۴۰۰
سونوگرافی لگن با مثانه پر و خالی (با تعیین رزیدوی ادراری)
۱۴۷۸۴۰
u/s لگن-غیر حامله
۱۴۷۸۴۰
U/S Limited لگن
۱۴۷۸۴۰
سونوگرافی (مثانه، پروستات، وزیکول سمینال)- لگن
۱۴۷۸۴۰
سونوگرافی (مثانه، رحم و تخمدانها، جستجوی IUD)- لگن
۱۴۷۸۴۰
سونوگرافی رحم و تخمدان از راه شکم لگن
۳۸۸۰۸۰
سونوگرافی جستجوی آبستنی خارج از رحم
۱۵۸۰۰۴
سونوگرافی بیضه ها
۳۶۹۶۰۰
سونوگرافی بیضه پایین نیامده
۲۶۶۱۱۲
سونوگرافی آدرنال یک طرفه
۸۸۷۰۴
سونوگرافی آدرنال- دو طرفه
۱۵۵۲۳۲
سونوگرافی پروستات (ترانس رکتال)
۵۵۴۴۰۰
سونوگرافی رحم و تخمدانها (ترانس واژینال)
۴۶۲۰۰۰
سونوگرافی شکم نوزادان (استنوزپیلور و )
۲۱۲۵۲۰
سونوگرافی هیپ نوزادان یک یا دو طرفه
۲۱۸۹۸۸
سونوگرافی نسج نرم سطحی هر جای بدن با ذکر ناحیه مورد درخواست
۳۸۸۰۸۰
سونوگرافی نسج عمقی هر جای بدن (بررسی حرکات دیافراگم، مدیاستین و )
۱۹۴۰۴۰
سونوگرافی حاملگی (شامل سن، وضع جفت، جنین و ضربان قلب)
۴۶۲۰۰۰
سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل (بررسی حرکت، تون، تنفس جنین و مایع آمنیوتیک)
۵۵۴۴۰۰
سونوگرافی برای تشخیص مالفورماسیون های مادرزادی جنین
۶۴۶۸۰۰
سونوگرافی NT و یا NB
۵۵۴۴۰۰
سونوگرافی برای بررسی وضع جنین های چند قلویی- هر قل اضافه
۲۷۷۲۰۰
سونوگرافی کالر داپلر شرایین گردن (و کاروتید و دو ورتبرال و وریدهای ژوگولار)
۱۲۰۱۲۰۰
سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام تحتانی یک طرفه
۹۲۴۰۰۰
سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام تحتانی دو طرفه
۱۵۷۰۸۰۰
سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام فوقانی یک طرفه
۸۳۱۶۰۰
سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام فوقانی دو طرفه
۱۵۷۰۸۰۰
سونوگرافی کالر داپلر وریدی انتهایی یک طرفه
۸۳۱۶۰۰
سونوگرافی کالر داپلر وریدی انتهایی دو طرفه
۱۳۸۶۰۰۰
سونوگرافی کالر داپلر شریانی وریدی- یک اندام
۱۳۸۶۰۰۰
سونوگرافی کالر داپلر شریانی وریدی دو اندام
۲۴۹۴۸۰۰
سونوگرافی کالر داپلر هر عضو شکمی یا تومورهای شکمی یا لگن هر کدام
۱۱۰۹۷۲۴
سونوگرافی کالر داپلر کلیه ها یا بیضه ها
۱۱۰۹۷۲۴
سونوگرافی کالرداپلر کلیه پیوندی
۸۶۶۷۱۲
سونوگرافی کالرداپلر کبد یا ضایعات تومور
۱۱۵۴۰۷۶
سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال
۱۱۰۳۲۵۶
سونوگرافی کالرداپلر رحم حامله (رحم، جفت و جنین)
۱۱۰۹۷۲۴
سونوگرافی کالرداپلرآلت (penis) شامل کلیه مراحل مورد نیاز و تزریق پاپاورین
۱۳۸۶۰۰۰
سونوگرافی کالرداپلرآلت (penis) بدون تزریق پاپاورین
۸۳۱۶۰۰
سونوگرافی شانه یا زانو
۲۳۰۰۷۶
هیستروسونوگرافی
۵۹۰۴۳۶
سونوگرافی داپلر رنگی پروستات به روش ترانس رکتال
۱۱۰۹۷۲۴
سونوگرافی داپلر هر عضو شکمی یا تومورهای شکمی یا لگن هرکدام
۸۹۷۲۰۴
سونوگرافی داپلر سیاه و سفید کاروتید یک طرفه
۳۶۹۶۰۰
سونوگرافی داپلر سیاه و سفید کاروتید دو طرفه
۴۶۲۰۰۰
سونوگرافی داپلر سیاه و سفید شریانی یا وریدی یک اندام
۴۱۵۸۰۰
سونوگرافی داپلر سیاه و سفید شریانی یا وریدی دو اندام
۴۶۲۰۰۰
سونوگرافی داپلرترانس کرانیال (TCD)
۱۱۰۸۸۰۰
سونوگرافی TCCS(اسکن دوبلکس شریان های خارج مغزی شامل کاروتید و ورتبرال دو طرفه و وریدهای گردنی همراه با رویت پارانشیم و هسته های مغزی)
۱۵۷۰۸۰۰
سی تی اسکن مغز (بدون تزریق)
۴۰۲۸۶۴
سی تی اسکن مغز (بدون تزریق)
۴۰۲۸۶۴
سی تی اسکن مغز (با تزریق)
۴۷۳۰۸۸
سی تی اسکن مغز (با تزریق)
۴۷۳۰۸۸
سی تی اسکن مغز (با و بدون تزریق)
۷۶۸۷۶۸
سی تی اسکن مغز (با و بدون تزریق)
۷۶۸۷۶۸
سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (بدون تزریق)
۷۶۸۷۶۸
سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (بدون تزریق)
۷۶۸۷۶۸
سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (با تزریق)
۸۷۶۸۷۶
سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (با تزریق)
۸۷۶۸۷۶
سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (با و بدون تزریق)
۱۳۱۵۷۷۶
سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (با و بدون تزریق)
۱۳۱۵۷۷۶
سی تی اسکن مقاطع کرونال -ساجیتال یا ابلیک
۷۶۸۷۶۸
سی تی اسکن مقاطع کرونال -ساجیتال یا ابلیک
۷۶۸۷۶۸
سی تی اسکن پوستریورفوسا با مقاطع ظریف (با و بدون تزریق)
۶۴۶۸۰۰
سی تی اسکن پوستریورفوسا با مقاطع ظریف (با و بدون تزریق)
۶۴۶۸۰۰
سی تی اسکن صورت و سینوس- یک جهت (کرونال یا اگزیال) بدون تزریق
۴۰۲۸۶۴
سی تی اسکن صورت و سینوس- یک جهت (کرونال یا اگزیال) بدون تزریق
۴۰۲۸۶۴
سی تی اسکن صورت و سینوس- یک جهت (کرونال یا اگزیال) با تزریق
۴۷۴۹۳۶
سی تی اسکن صورت و سینوس- یک جهت (کرونال یا اگزیال) با تزریق
۴۷۴۹۳۶
سی تی اسکن صورت و سینوس یک جهت با و بدون تزریق
۶۹۰۲۲۸
سی تی اسکن صورت و سینوس یک جهت با و بدون تزریق
۶۹۰۲۲۸
سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق
۴۰۲۸۶۴
سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق
۴۰۲۸۶۴
سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق
۴۶۰۱۵۲
سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق
۴۶۰۱۵۲
سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق
۶۹۰۲۲۸
سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق
۶۹۰۲۲۸
سی تی اسکن صورت و سینوس دو جهت بدون تزریق
۷۶۸۷۶۸
سی تی اسکن صورت و سینوس دو جهت بدون تزریق
۷۶۸۷۶۸
سی تی اسکن صورت و سینوس دو جهت با تزریق
۸۷۶۸۷۶
سی تی اسکن صورت و سینوس دو جهت با تزریق
۸۷۶۸۷۶
سی تی اسکن صورت و سینوس دو جهت با و بدون تزریق
۱۳۱۲۰۸۰
سی تی اسکن صورت و سینوس دو جهت با و بدون تزریق
۱۳۱۲۰۸۰
سی تی اسکن دینامیک هیپوفیز برای میکروآدنوم
۴۳۶۱۲۸
سی تی اسکن دینامیک هیپوفیز برای میکروآدنوم
۴۳۶۱۲۸
سی تی اسکن اوربیت (هر جهت و بدون تزریق)
۴۱۴۸۷۶
سی تی اسکن اوربیت (هر جهت و بدون تزریق)
۴۱۴۸۷۶
سی تی اسکن اوربیت (هر جهت- با تزریق)
۴۲۴۱۱۶


اسکن کلیه با مطالعه جریان عروقی و فانکشن کلیه با و بدون تجویز کاپتوپریل
۲۶۳۲۴۷۶
اسکن باقیمانده ادرار در مثانه
۱۰۰۷۱۶۰
اسکن رفلاکس میزنای (بدون احتساب هزینه سوندگذاری)
۱۱۷۱۶۳۲
اسکن رفلاکس حالب و باقیمانده ادرار در مثانه (بدون احتساب هزینه سوندگذاری)
۱۷۱۹۵۶۴
اسکن بیضه ها با مطالعه جریان خون عروقی
۹۹۰۵۲۸
اسکن مجاری اشکی (داکریوسیستوگرافی)
۷۹۲۷۹۲
اسکن بخش مرکزی آدرنال و یا تمام بدن برای تعیین محل فئوکروموسیتوم یا سایر تومورهای نورواکتودرمال یا MIBG
۵۵۰۶۱۱۶
درمان پلی سایتمی ورا و لوسمی مزمن و غیره با احتساب رادیودارو با فسفر ۳۲
۲۲۸۶۹۰۰
اسکن با منوکلنال آنتی بادی نشان دار شده برای تشخیص تومورها و عفونت ها
۵۰۸۹۳۹۲
اسکن برای بررسی و لکالیزاسیون تومور های فعال (بررسی تمام بدن در چند مرحله مثلا با گالیم)
۵۰۸۹۳۹۲
اسکن با منوکلنال آنتی بادی برای تشخیص عفونت
۵۰۸۹۳۹۲
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو ۱۴
۸۱۵۸۹۲
اسکن RBC برای تشخیص همانژیوم (برای یک عضو یا بیشتر)
۱۴۹۵۰۳۲
اسکن تمام بدن DMSA قلیایی
۱۲۱۹۶۸۰
اسکن تمام بدن با گلبول سفید نشاندار شده
۲۲۷۸۵۸۴
اسکن با اگونیست گیرنده سوماتواستاتین (مثل اوکتروتاید)
۵۶۹۶۴۶۰
اسکن با سایر پپتیدها نظیرTc-Bombesin ، Tc-Ubiquicidin(UBI)،
۵۶۹۶۴۶۰
تصویربرداری ترمبوز وریدی
۱۴۴۴۲۱۲
ونوگرافی Unilateral
۱۴۴۴۲۱۲
ونوگرافی Bilateral
۱۷۳۴۳۴۸
درمان MIBG (برای درمان فنوکروموسیتوم، نوروبلاستوم یا تومورهای مشابه) (بدون احتساب هزینه بستری)
۱۷۰۸۸۴۵۶
درمان متاستاز های منتشر استخوان با تزریق وریدی رادیو دارو های مختلف نظیر ساماریوم ۱۵۳، رنیوم ۱۸۸ و ۱۸۶، لوتشیوم ۱۷۷، با احتساب هزینه پرتودارو
۲۲۶۳۸۰۰۰
درمان اتنخابی متاستاز کبدی با رادیوداروهای میکروسفر (رادیوابلاسیون متاستاز های موضعی داخل کبدی با احتساب هزینه پرتودارو بدون احتساب هزینه آنژیوگرافی سلکتیو)
۲۲۶۳۸۰۰۰
درمان داخل مفصلی با رادیوداروها (رادیوسینووکتومی با ایتریوم ۹۰، رنیوم ۱۸۶، با احتساب هزینه پرتودارو و هزینه پونکسیون داخل مفصلی)
۲۲۶۳۸۰۰۰
اسکن به روش اسپکت (در صورت انجام، این کد را به ارزش نسبی پایه سایر کدها، اضافه نمائید)
۶۸۰۰۶۴
اسکن به روش اسپکت CT (با یا بدون Attenuation Correction) (در صورت انجام، این کد را به ارزش نسبی پایه سایر کدها، اضافه نمائید)
۹۱۱۹۸۸
سیمولاتور با گرافی ساده برای دوره کامل رادیوتراپی(هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)(این کد همراه با کد ۷۰۵۳۰۵ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد)
۴۶۲۰۰۰
سیمولاتور با سایر روشهای تصویربرداری (سی تی اسکن، ام ار ای و سونوگرافی و پت اسکن) برای دوره کامل (این کد همراه با کد ۷۰۵۳۰۰ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد)رادیوتراپی
۱۳۸۶۰۰۰
طراحی درمان برای یک ناحیه درمانی با فیلد ساده برای دوره کامل رادیوتراپی(این کد در طول دوره درمان فقط یکبار قابل محاسبه و اخذ می باشد)
۲۷۷۲۰۰۰
مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی غیر Conformal برای هر جلسه
۱۱۰۸۸۰
محاسبات پایه رادیوتراپی شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی ارزیابی پارامترهای درمان، تضمین کیفیت انتقال دوز، دوز عمقی محور مرکزی، TDF ،NSD، محاسبات Gap ،Off Axis Factor، فاکتور غیریکنواختی بافت، محاسبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غیریونیزان(این کد به ازای هر ف
۹۲۴۰۰۰
درمان رادیوتراپی بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی
۳۶۹۶۰۰
سیمولاتور با گرافی ساده برای دوره کامل رادیوتراپی(تعرفه رادیولوژی مربوطه جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ( این کد همراه با کد ۷۰۵۳۴۰ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد)
۴۶۲۰۰۰
سیمولاتور با سایر روشهای تصویربرداری برای دوره کامل رادیوتراپی (سی تی اسکن، ام ار ای، سونوگرافی و پت اسکن)(این کد همراه با کد ۷۰۵۳۳۵ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد)
۱۳۸۶۰۰۰
طراحی درمان برای یک ناحیه درمانی با فیلد پیچیده برای دوره کامل رادیوتراپی
۳۶۹۶۰۰۰
طراحی و ساخت شیلدهای متعدد، استنت، شیلد bite یا بولوس برای دوره کامل رادیوتراپی(این کد همراه با کد ۷۰۵۳۶۰ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد)
۴۶۲۰۰۰
طراحی و ساخت شیلد های بی قاعده، شیلدهای خاص، جبران کننده، وج، قالب گیری (mold) یا casts یا مولتی لیف برای دوره کامل رادیوتراپی(این کد همراه با کد ۷۰۵۳۵۵ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد)
۸۳۱۶۰۰
کانتورینک تومور برای دوره کامل رادیوتراپی
۱۱۰۸۸۰۰
مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی غیر Conformal برای هر جلسه(این کد همراه با کد ۷۰۵۳۸۰ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد)
۱۱۰۸۸۰
مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی Conformal برای هر جلسه( این کد همراه با کد ۷۰۵۳۷۵ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد)
۲۰۳۲۸۰
کانتورینک ارگان در معرض خطر برای دوره کامل رادیوتراپی
۸۳۱۶۰۰
استفاده از پورتال فیلم رادیولوژیک برای تایید (وریفیکاسیون) درمان به ازای هر مورد اجرا
۱۸۴۸۰۰
محاسبات پایه رادیوتراپی جهت درمان پیچیده رادیوتراپی شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی، ارزیابی پارامترهای درمان، تضمین کیفیت انتقال دوز، دوز عمقی محور مرکزی، TDF، NSD، محاسبات Gap ،Off Axis Factor، فاکتور غیریکنواختی بافت، محاسبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غ
۱۳۸۶۰۰۰
درمان رادیوتراپی بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی(مربوط به دستگاهی که پرتابل فیلم و مولتی لیف نداشته نباشند)
۴۶۲۰۰۰
درمان رادیوتراپی ساده بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی با دستگاه شتاب دهنده خطی با انرژی B بیش از ۸ مگاولت تا ۱۵ مگاولت(مربوط به دستگاهی که پرتابل فیلم و مولتی لیف نداشته نباشند)
۴۶۲۰۰۰
براکی تراپی سطحی پوستی شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن، طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه
۲۷۷۲۰۰۰
براکی تراپی ارگان های لگنی (غیراز پروستات) شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن، طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه
۶۹۳۰۰۰۰
براکی تراپی بافت نرم سرگردن و اندام ها شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه
۳۲۳۴۰۰۰
براکی تراپی پروستات شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه
۹۷۰۲۰۰۰
براکی تراپی مغز شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه
۶۴۶۸۰۰۰
عکسبرداری فضای اپیدورال، تحت هدایت رادیولوژیک مانیتورینگ و تفسیر و گزارش
۳۶۹۶۰۰
پورتوگرافی ترانس هپاتیک از طریق پوست، ارزیابی همودینامیک تحت هدایت رادیولوژیک (انجام و تفسیر)
۱۱۰۸۸۰۰
درمان ترانس کاتتر، انفوزیون؛ به هر روش به همراه نظارت و تفسیر
۶۱۹۰۸۰۰
خارج کردن مکانیکی مواد انسدادی اطراف کاتتر ورید مرکزی یا ورید جداگانه تحت هدایت رادیولوژیک (انجام و تفسیر)
۱۰۱۶۴۰۰
خارج کردن مکانیکی مواد انسدادی داخل ورید مرکزی یا داخل کاتتر با هدایت رادیولوژیک (انجام و تفسیر)
۴۶۲۰۰۰
خارج کردن جسم خارجی داخل عروقی از طریق کاتتر و از راه پوست با هدایت رادیولوژیک (انجام و تفسیر)
۱۹۴۰۴۰۰
استفاده از استریوتاکسی به منظور کارگذاری سیم قبل از عمل جراحی یا انجام بیوپسی پستان (هزینه سیم به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد)
۱۳۸۶۰۰۰
استفاده از ماموگرافی به منظور کارگذاری سیم قبل از عمل جراحی یا انجام بیوپسی پستان(هزینه سیم به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد)
۵۵۴۴۰۰
فیلترIVC همراه با ونوگرافی(هزینه ست فیلتر جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
۶۹۳۰۰۰۰
پذیرش بیمار برای انجام تست های آزمایشگاهی شامل ثبت نمونه اخذ شده و یا آورده شده، خون گیری و یا جمع آوری نمونه مثل ادرار و سایر مایعات بدن
۱۲۹۳۶
خونگیری وریدی از کودکان زیر ۵ سال
۲۷۷۲۰
برداشت از واژن، پروستات یا مجرا
۱۱۰۸۸
جمع آوری ترشح سینه
۱۹۴۰۴
اندازه گیری حجم ادرار جمع آوری شده در مدت زمان معین
۱۰۱۶۴
جمع آوری شیره معده یا دوازدهه برای یک نمونه
۱۷۵۵۶
جمع آوری شیره معده بعد از تحریک با هیستامین یا مشابه
۲۲۱۷۶
نمونه گیری و برداشت از ضایعات قارچی، گال و لیشمانیا
۱۵۷۰۸
کامل ادرار با استفاده از نوار ادراری یا قرص های دارویی برای تعیین بیلیروبین، قند، هموگلوبین، کتون ها، لوکوسیت ها، نیتریت، PH وزن مخصوص، اوروبیلینوژن و غیره به صورت ماکروسکوپی بدون استفاده از دستگاه همراه با مشاهده میکروسکوپی
۱۷۵۵۶
آزمایش بیوشیمیایی تک درخواستی ادرار هر کدام حداکثر تا ۲ تست
۷۳۹۲
آزمایش میکروسکوپی ادرار به تنهایی
۷۳۹۲
وزن مخصوص و گزارش کتبی آن
۷۳۹۲
میکروآلبومینوری نیمه کمی با نوار تست
۱۵۷۰۸
تعرفه خدمات اندازه گیری پروتئین ادرار جمع آوری شده در مدت زمان معین
۱۷۵۵۶
پروتئین بنس جونز در ادرار به روش شیمیایی
۱۴۷۸۴
تعرفه خدمات تعیین مقدار هموگلوبین، اگزالات، سیترات و یا پنتوز در ادرار
۱۲۹۳۶
اوروبیلینوژن ادرار به روش کیفی
۱۲۹۳۶
اوروبیلینوژن ادرار به روش نیمه کمی
۱۲۹۳۶
اوروبیلینوژن ادرار به روش کمی
۱۲۹۳۶
اسید فنیل پیروویک در ادرار به روش کیفی(PKU)
۲۰۳۲۸
اندازه گیری اسید هموژنتیسیک ادرار
۲۸۶۴۴
اندازه گیری مس ۲۴ ساعته
۳۲۳۴۰
تیروزین ادرار به روش کیفی
۳۲۳۴۰
سیستین و هموسیستین ادرار به روش کیفی
۳۰۴۹۲
هموسیستین ادرار به روش کیفی
۱۳۸۶۰
تجسس کریستال های پیروفسفات و اورات
۱۲۹۳۶
تعیین RBC دیسمورفیک در ادرار
۱۴۷۸۴
تعیین مقدارگلوکز خون یا ادرار هرکدام به تنهایی
۱۶۶۳۲
تعیین مقدار گلوکز خون ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (hpp2)
۲۰۳۲۸
تست تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه (GTT)
۵۵۴۴۰
تعرفه خدمات تعیین مقدار اوره خون یا ادرار هر کدام به تنهایی
۱۴۷۸۴
تعرفه خدمات تعیین مقدار کراتینین خون یا ادرار هر کدام به تنهایی
۱۸۴۸۰
تعرفه خدمات تعیین مقدار اسید اوریک خون یا ادرار هرکدام به تنهایی
۱۸۴۸۰
تری گلیسیرید خون
۲۴۹۴۸
کلسترول خون
۱۸۴۸۰
اندازه گیری HDL-C خون
۲۴۰۲۴
اندازه گیری LDL-C خون
۲۶۷۹۶
اندازه گیری VLDL-C خون
۲۶۷۹۶
اندازه گیری لیپید توتال در خون
۱۸۴۸۰
اندازه گیری سدیم خون یا ادرار هر کدام به تنهائی
۲۱۲۵۲
اندازه گیری پتاسیم خون یا ادرار هر کدام به تنهائی
۲۱۲۵۲
اندازه گیری کلر خون یا ادرار هر کدام به تنهائی
۲۰۳۲۸
اندازه گیری دی اکسیدکربن یا بی کربنات
۱۸۴۸۰
لیتیم
۲۲۱۷۶
تعیین میزان کلسیم خون یا ادرار هر کدام به تنهائی
۲۳۱۰۰
تعیین میزان کلسیم یونیزه خون
۲۰۳۲۸
تعیین میزان فسفرخون یا ادرار هر کدام به تنهایی
۱۹۴۰۴
اندازه گیری آهن خون
۲۵۸۷۲
اندازه گیری ظرفیت اتصال آهن(TIBC)
۳۲۳۴۰
تعیین میزان پروتئین خون یا ادرار هرکدام به تنهایی
۱۹۴۰۴
اندازه گیری آلبومین خون
۱۹۴۰۴
تعیین میزان پروتئین توتال و نسبت آلبومین به گلوبولین
۴۷۱۲۴
اندازه گیری بیلیروبین خون شامل(توتال و مستقیم)
۳۶۰۳۶
(SGOT(AST
۲۳۱۰۰
(SGPT(ALT
۲۳۱۰۰
فسفاتاز قلیایی(ALP)
۲۳۱۰۰
فسفاتاز اسیدی توتال (ACP)
۲۴۰۲۴
اسید فسفاتاز پروستاتیک
۳۸۸۰۸
(LDH(LD
۶۸۳۷۶
ایزوآنزیم های LD، جداسازی و اندازه گیری
۸۶۸۵۶
CPK) CK) توتال
۸۶۸۵۶
CK-MB
۷۱۱۴۸
آلدولاز
۵۰۸۲۰
G6PD
۸۳۱۶۰
تعرفه خدمات آمیلاز خون یا ادرار هر کدام به تنهایی
۵۱۷۴۴
لیپاز خون
۴۸۹۷۲
تعرفه خدمات ایزوسیترات دهیدروژناز
۳۵۱۱۲
تعرفه خدمات سوربیتول دهیدروژناز
۳۱۴۱۶
تعرفه خدمات گاماگلوتامیل ترانسفراز(Gamma GT)
۱۰۰۷۱۶
تعرفه خدمات لوسین آمینوپپتیداز(LAP)
۷۴۸۴۴
(-NT5) 5-نوکلئوتیداز
۷۲۰۷۲
اندازه گیری کولین استرازسرم
۲۱۲۵۲
اندازه گیری کولین استراز خون کامل
۲۵۸۷۲
اندازه گیری آدنوزین دی آمیناز (A.D.A)
۱۲۰۱۲۰
اندازه گیری پیروات سرم
۵۰۸۲۰
تعرفه خدمات اندازه گیری لاکتات سرم
۴۰۶۵۶
تعرفه خدمات تعیین مقدار مورامیداز سرم
۲۴۰۲۴
تعرفه خدمات کلیرانس کراتینین
۳۷۸۸۴
تعرفه خدمات کلیرانس اوره
۲۸۶۴۴
آزمایش چالش گلوکز (GCT)
۴۴۳۵۲
تعرفه خدمات الکتروفورز ایمونوفیکساسیون؛ سایر مایعات بدن با تغلیظ (برای مثال ادرار ،CSF)
۶۴۶۸۰۰
تعرفه خدمات الکـتروفورز همـوگلوبین به روش سیترات آگاروز به منظور افتراق هموگلوبین های غیرطبیعی
۱۸۶۶۴۸
تعرفه خدمات آزمایش ایزوپروپانل و حرارت (تعیین هموگلوبین ناپایدار)
۱۶۱۷۰۰
تعرفه خدمات تعیین نسبت زنجیره های گلوبینی به روش In vitro بیوسنتز


نظر کاربران