وكيل جنايي

وكيل جنايي

جنایت از لحاظ لغوی به معنی چیدن از درخت می باشد و شاید هیچ وجه تسمیه ای بین آن و مفهوم اصطلاحی اش ، وجود نداشته باشد.در حقوق اسلامی معمولا چنایت مترادف واژه ی گناه آورده می شود كه این بااین معنی است كه هرعملی كه گناه باشد ، جنایت نیست هست و در زبان عرب نیز معمولا به همین نام به كار می رود.اما از لحاظ حقوقی و بابررسی حقوق ایران ، در خواهیم یافت كه عملا در قوانین ما هر عملی حتی اگر گناه باشد الزاما جرم نیست.

چكیده :

در این مقاله سعی براین است كه علاوه بر تببین خلاصه ی مفهوم وكیل جنایی {كه در مقاله های گذشته بنیان تعاریف تمامی اقسام وكیل داده شده است} به بررسی تعاریف جرم و جنایت ودیدگاه های مختلف راجع به آنها نیز پرداخته شود.
در متون اسلامی جنایت به معنی معصیت آورده شده است و معصیت به این معنی است كه شخص مبادرت به انجام فعل حرام و تعدی و تجاوز با جان و مال و آبرو دیگران نماید.اما وقتی كمی در متون مذهبی جست و جو می كنیم می بینیم كه جنایت عمدتاً صدماتی كه موجب آسیب بدنی یا جانی به كاربرده شده است كه برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد كه البته به نظر نگارنده از لحاظ تئوری ، الزاماً نباید صرفا هرعملی كه در قانون جرم انگاری شده است را جنایت تلقی كنیم زیرا قانون نوشته ی انسان است و همواره می تواند دستخوش تغییر گردد . برای مثال در گذشته برده داری و استخدام غلامان چه در میان اعراب و چه در میان سایر ملت ها ، نه تنها جرم تلقی نمی شده بلكه خود غلامان نیز به این اعتقاد رسیده بودند كه خون رعیت زاده و غلام با خون ارباب فرق می كند و به همین دلیل تن به چنین ذلتی می دادند . اما امروزه با تغییر همان قوانین بشر به این نتیجه رسیده كه انسان آزاد است و برده داری و بهره كشی خلاف شرافت انسانی است و تقریبا در تمامی قوانین جهان صراحتا منع شده است.

بنیان نظری تحقیق :

وكیل جنایی وكیلی است كه علاوه بر دریافت پروانه رسمی پایه یك از كانون وكلای دادگستری ، در رشته تحصیلی حقوق جزا و جرم شناسی فارق التحصیل شده باشد و درامور جنایی مبادرت به قبول پرونده نماید.
شاید این سوال به ذهن خوانندگان گرامی متبادر گردد كه شرط شركت در آزمون كانون وكلا كه صرفا داشتن كارشناسی حقوق است و در كارشناسی كه فقط كلیات تدریس می شود و گرایشی در كارنیست كه برای مثال وكیل جنایی در تعریف بالا بخواهد در آن تحصیل كرده باشد یا شرط وكیل جنایی شدن باشد ! !

در پاسخ به شما عزیزان باید بگوییم منظور از وكیل جنایی ، وكیل جنایی است كه موكلین حاظر باشند پرونده ی خود را در اختیار آنها قرار دهند. به نظر شما اولویت درانتخاب وكیل ، برای پرونده ای كه خصوصاً در امور جنایی ، گاه با سرنوشت یك انسان مرتبط است با یك وكیل مجرب وباتجربه است كه پرونده های جنایی بسیاری را پشت سرگذاشته وتحصیلات عالیه در مقطع ارشد و دكتری جزا و جرم شناسی دارد یا وكیلی كه صرفاكارشناسی حقوق راگذرانده و پروانه وكالت دریافت نموده و تجربه چندانی ندارد ؟؟؟؟
مسلماً شما نیز بامن هم عقیده است پس منظور از وكیل جنایی در تعریف آن وكیلی است كه ماهر و زبر دست هم باشد زیرا این تعریف عام بوده و عقیده موكلین را هم در برگرفته است.

وكیل جنایی و تعریف اصلاحی حقوقدانان ازجنایت :

درحقوق كشورهای عربی و ایران قبل از پیروزی انقلاب جنایت مفهومی گسترده تر داردو به هرعملی كه برای جامعه خطرناك باشد اطلاق می شود. به عبارت ساده تر جنایت به همان مفهوم گناه به كاررفته است. اما در حقوق فعلی ایران تعریف جنایت متفاوت است و به این معنی است كه هر عملی كه توسط خود شخص انجام شود و در قانون جرم تلقی شده باشد و مسئولیت آن نیز به عهده ی شخص اوست .

مسئولیت جنایی قائم به شخص جانی است.
برای مثال اگرچه دروغ و ریاء دو عمل بسیار نكوهیده است و دراسلام نیز حرام است اما در قوانین فعلی ما جرم انگاری نشده است.البته دلیل مهم آن هم به نظر نگارنده این است كه مبنای مشخصی برای تشخصی این جرایم وجود ندارد كه قابل مجازات باشد ، پس ابتدا باید مبانی آن مشخص شود و سپس جرم انگاری شود وگرنه دستخوش سلیقه خواهدشد و ارزشی در جرم انگاری آن وجود نخواهد داشت.

وكیل جنایی و بررسی جرم :

تاكنون تعریفی كه بتوانند تمام نویسندگان و حقوقدانان را اقناع كند از جرم نشده است و هركس ازدید خود تعریفی را ارائه داده است كه درخور انقاد هم بوده ما نیز دراین مقاله در حدعلم خود ، تعریفی از جرم ارائه می دهیم . امید است كه مقبول افتد.
به عقیده بنده جرم هرفعل یا ترك فعلی است كه خلاف شرع مقدس ، شرافت و اخلاق انسانی باشد و به صورت مدون درآمده و معیارهای آن باتوجه به ویژگی های متناسب هرجامعه طرح ریزی شده باشد.

پس ویژگی های جرم با توجه به تعریف فوق به شرح زیرمی باشد :

1- دامنه جرم باید عمومیت داشته باشد یعنی هر عملی را كه خلاف ضوابط تعریف فوق باشد را دربربگیرد و معیارهای شخصی هیچ گونه تخصیصی درآن وارد ننماید.

2- مانع دخول اغیار باشد. یعنی جرم بایدسایر اعمالی راكه جرم نبوده دربرنگیرد. یعنی به واسطه نزدیكی تعاریف و منابع باعث نشود حرامی حلال ، و حلالی حرام گردد.

3-صرف انجام افعال ، نباید جرم تلقی شود. به این معنی كه ترك فعلی كه قانون ، شرع و اخلاق انسانی آن را امر فرموده نیز باید صورت بگیرد و انجام آن جایز نیست.

4- جرم باید خلاف شرع مقدس باشد. تمام ادیان الهی كتابی دارند كه دستورات خداست و میزان را مشخص نموده است . پس ملاك انجام فعل و تركی فعلی كه شرعا نیز حرام باشد.
ملاك شرع درهركشور مذهب و علمای مذهبی آن می باشد و دركشور ما دین مقدس اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری ملاك شرع می باشد.

5- جرم باید خلاف اخلاق و شرافت انسانی باشد . زیرا گاه پیش آمده كه عملی خلاف شئونات انسانی است اما به واسطه ی اینكه توسط قانون گذار { كه یك انسان است } جرم انگاری نشده است ، به چشم نیامده و جرم تلقی نشده و حقی را تضییع نموده است.

6- جرم باید به صورت مدون درآمده باشد. این جمله به این است كه اگر بخواهیم هرعملی راكه نوشته نشده اما به زعم برخی جرم تلقی می شود مجازات كنیم ، جامعه به هرج و مرج كشیده می شود و قوانین دستخوش سلیقه قضات و سایر اشخاص می گرددپس ملاك مهم این است كه جرم قانونی شده یعنی مراحل قانون گذاری را طی نموده باشد.

7- جرم باید باتوجه به ویژگی های افراد هر جامعه تعریف شده باشد.برای روشن شدن این مطلب ، بحثی را مطرح می كنیم شاید توجه به آن، دید خوانندگان را دراین باب فراخ تر نماید.
جامعه چیزی نیست جز افرادی كه درآن زندگی می كنند. این افراد با تمام خصوصیات خود، سلیقه ها ، آداب و رسوم و اعتقادات مذهبی و هزاران ویژگی دیگر كه مختص همان جامعه است ، شخصیت آن جامعه را تشكیل می دهند. رفتاری كه دریك جامعه كاملا بهنجاراست ممكن در جامعه دیگر نابهنجارباشد و حتی جرم تلقی شود. برای مثال پوشش بانوان و روابط زن و مرد در اروپا و امریكا كاملا اختیاری و آزاد است اما درایران اسلامی به واسطه هنجارهایی كه سالیان متمادی برای مردم وجود داشته است رعایت حجاب برای مردم یك هنجارشده تا جایی كه عدم رعایت آن جرم انگاری نیز شده است.

نتیجه گیری :

1- وكیل جنایی وكیلی است كه علاوه بر دریافت پروانه رسمی پایه یك از كانون وكلای دادگستری ، در رشته تحصیلی حقوق جزا و جرم شناسی فارق التحصیل شده باشد و درامور جنایی مبادرت به قبول پرونده نماید و جرم هرفعل یا ترك فعلی است كه خلاف شرع مقدس ، شرافت و اخلاق انسانی باشد و به صورت مدون درآمده و معیارهای آن باتوجه به ویژگی های متناسب هرجامعه طرح ریزی شده باشد.

2- جرم نانوشته نداریم . جرم حتما باید تعریف شود ، حدود آن مشخص گردد و به صورت مكتوب در دسترس عموم مردم جامعه قرار بگیرد.


نظر کاربران