وكيل مدافع

وكيل مدافع

اگر بخواهیم از پیشینه ی وكیل مدافع صحبت كنیم باید اذعان كنیم كه نخستین تمدن هایی كه درسالیان بسیار دور ، حتی پیش از دوران سقراط افلاطون و ارسطو { كه سخنوری و مجادله بسیار درآنها رواج داشته داشته است} از وكالت به معنای امروزی به عنوان وكیل مدافع استفاده می كرده اند یونان و روم باستان بوده اند. به این ترتیب افرادی كه احساس می كردند به وكیل نیاز دارن وكیل مدافع می گرفتند واین گروه از افراد به این وسیله می توانستند برخلاف بسیاری ازمردم به احقاق حق خود امیدوار باشند.
البته نكته ی مهمی كه ذكرآن خالی از لطف نیست این است كه وكیل مدافع آن روزها برخلاف وكیل مدافع امروز بیشتر ازآن كه بر قوانین مدون تكیه داشته باشد وصرفا بیان كننده حقایق قانونی باشد ، دفاع از موكل را باشیوه ی سخنوری، و فن بیان انجام می دادند و وكیلی كه می توانست اقناع وجدانی برای دادرس ایجاد كند پیروز دعوا محسوب می شد.

چكیده :

اگربخواهیم وكیل مدافع را از لحاظ لغوی بررسی كنیم باید بگوییم وكیل یعنی نیابت گیرنده و وكالت یعنی تفویض و واگذرنمودن .
از لحاظ حقوقی و اصلاحی وكیل كسی است كه به موجب عقد وكالت نیابت امری را كه خود موكل نیز اختیار انجام آن را دارد را برعهده می گیرد.
موكل : ازلحاظ لغوی موكل به معنی واگذار كننده ، یا نیابت دهنده است و از لحاظ اصلاحی موكل كسی كه به موجب عقد وكالت ، نیابت امور خود را جزئاً یا كلاً به شخصی به نام وكیل واگذار می كند . وكالت عقدی است جایز یعنی موكل و وكیل مدافع هرگاه بخواهند می توانند آن را برهم بزنند.

بنیان نظری تحقیق :

نكات مهم درمورد عقد وكالت و وكیل مدافع :

1- وكیل مدافع امروزه به كسی اطلاق می شود كه دارای پروانه از كانون وكلای دادگستری است و به تبع توانایی پذیرش وكالت درتمام امور رادارد اما مسلماً تبحر وكیل در بعضی امور به واسطه تجربه و تحصیلات عالیه متفاوت خواهد بود و باید این معیاری باشد برای انتخاب وكیل از سوی موكل.

2- وكیل مدافع امین موكل خود است. وكیل از تمام راهكارهای قانونی ، برای احقاق حق شما استفاده می كند.پس لزومی ندارد ازدادن اطلاعات به وكیلتان واهمه داشته باشید. وكیل حافظ اسرار شما و مدافع حق شما در دعواست.

3- رسیدگی پرونده توسط وكیل شما مستلزم این است ، كه در اوراق خاصی به طور رسمی وكالت و نیابت را به وی انتقال بدهید. این اوراق در سه نسخه تنظیم شده و در اختیار موكل ، وكیل مدافع ومرجع حل اختلاف قرار می گیرد. دقت در تنظیم و توافق های بعدی درعقد وكالت بسیار ضروری است زیرا حدود اختیارات و مبلغ حق الوكاله و سایر موارد ممی را در برمی گیرد.

4- تعهد وكیل شما تعهد به وسیله است نه نتیجه . به این معنی كه تمام سعی خود را به كار بگیرد نه این كه نتیجه دعوی را به طور قطع و یقین به نفع شما به پایان برساند.

5- حق لوكاله ی وكیل مدافع تعرفه مشخصی دارد و وكیل نمی تواند از این حدود خارج شود مگربا توافق شما موكل عزیز

6- وكلای كانون وكلای دادگستری تماماً دارای درجه یك هستند اما وكلای دادگستری بر حسب رتبه علمی و توانایی هایشان به وكیل پایه یك و وكیل پایه دو تقسیم می شوند.

انواع وكالت مورد پذیرش توسط وكیل مدافع :

1- وکالت اتفاقی: به موجب ماده 2 قانون وكالت اشخاصی كه دارای تحصیلات حقوقی بوده اما پروانه رسمی از كانون وكلای دادگستری نداشته باشند می تواند سالی 3 مرتبه برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه ی دوم از طبقه سوم وكالت اتفاقی نمایند.

2- وکالت تسخیری : در صورت امتناع هریك از اصحاب دعوا ازمعرفی كردن وكیل به دادگاه خود دادرس شخصی را كه دارای پروانه رسمی وكالت دادگستری است به عنوان وكیل تسخیری معرفی می نماید.

3- وکالت در دادگاه : وكالت در مراجع قضایی چه در امور جزایی و چه مدنی

4- وکالت انفرادی : زمانی كه موكلی چند وكیل داشته باشد و به همه ی آنها اختیار مستقل عمل كردن داده باشد.

5- وکالت جمعی : زمانی كه موكلی چند وكیل داشته باشد و به هیچكدام ازآنها اختیار مستقل عمل كردن نداده باشد و تصمیماتشان با نظربقیه وجاهت قانونی پیدا می كند.

6- وکالت خاص : صرفا انجام دادن یك امر معین ازسوی موكل به وكیل مدافع داده شده باشد . به این وكیل ، وكیل مقید هم گفته می شود.

7- وکالت عام یا مطلق : مصداق آن زمانی است كه موكل در تمام امور خود ، به وكیل اختیارات تامه داده باشد.

8- وکیل ثابت الوکاله : مداق آن زمانی است كه واگذاری نیابت از سوی موكل به وكیل كاملا محرز باشد. {مثلا به موجب سند رسمی یا حكم دادرس }

نتیجه گیری :

وكالت یا برعهده گرفتن اختیارت یك شخص در جهت احقاق حق او از دیرباز وجود داشته و صرفا با گذشت زمان قواعد آن تغییر كرده است ولی بنیان كلی خود را حفظ نموده است.
وكالت شغلی است پر دغدغه ، با قواعد خاصی كه زیر نظر دولت برای آن مشخص شده است و هم موكلین موظف به رعایت آن هستند وهم خود وكیل مدافع .


نظر کاربران