وکالت ظاهری

وکالت ظاهری

در ابتدا باید ذکر شود این است که وكالت ظاهری چیست؟

1 - مقدمه اول اینکه عقد است پس نیاز دارد به ایجاب و قبول. مقدمه دوم اینکه امری است جایز یعنی هم وکیل می تواند استعفا دهد هم موکل می تواند وکیل را عزل کند و مقدمه سوم که خود قانون مدنی ذکر کرده با فوت وکیل یا موکل یا استعفا وکیل و عزل موکل زائل و مرتفع می شود و از بین می رود.

2 - با وجود آن، دو ماده در قانون مدنی داریم که مفادش با اصولی که از استنباط می کنیم منافات دارد. یکی ماده ۶۸۰ است: تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود خود بنماید نسبت به موکل نافذ است و دیگری ماده ۶۸۱: بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه داشته اقدام کند. اگر ما در بحث خود به این نتیجه برسیم که اینها را با قواعد و قوانین عمومی قراردادها تطبیق بدهیم این واقعی و دائمی است اما اگر به این نتیجه رسیدیم که استثنا است باید آن را ظاهری تلقی کنیم که در واقع نیست ولی قانون مدنی به دلایلی وکیل را مجاز شناخته به کار خود ادامه دهد.

3 - یک نتیجه عملی دیگر هم باید از این امر گرفت که اگر خبر عزل این اثر را دارد آیا خبر فوت و جنون هم این اثر را دارد یا نه؟ یعنی اگر موکل فوت کرد و قبل از رسیدن خبر فوتش به وکیل، وکیل اقداماتی کرده بود آیا این اقدامات نافذ است یا خیر؟ مثلا ملکش را فروخت.

4 - بنابراین اصل موضوع را دیدیم. هدف بحث را دیدیم و نتیجه عملی راهم می بینیم. وارد خود بحث می شویم. من ابتدا ماده دوم یعنی (ماده ۶۸۱ ق.م) را مطرح می کنم. فقها می گویند جوهر ، اذن است و مبتنی بر اذن است. موکل به وکیل اذن می دهد که در حدود هر امری می خواهد انجام دهد. از حیث صورت با ایجاب و قبول ابراز می شود. بنابراین ماهیت ایجاب و قبول است. بنابراین وقتی وکیل استعفا می دهد ایجاب و قبول از بین می رود ولی اذن به جای خودش باقی است.

5 - این استدلال که در ابتدا به وسیله علامه حلی و شیخ طوسی نقل شده دیگران هم تکرار کردند از نظر منطقی قابل انتقاد است. برای اینکه فقط اذن نیست، ایجاد تکلیف هم برای وکیل می کند. شما اگر به یکی اذن دهید که دادرسی را تعقیب کند و به موقع نتواند تجدیدنظر کند شما می توانید او را مواخذه نمایید. بنابراین هسته اصلی ، اذن است ولی این اذن به صورت ایجاب و قبول باید تبلور یابد. هیچ کس را نمی توان بدون رضایت خودش مکلف کرد. بنابراین ایجاب و قبول جزء است. این نظر مستلزم این است که مخلوطی باشد از عقد و ایقاع. عقد از بین می رود اما ایقاع می ماند و این قابل تطبیق با اصول حقوقی ما نیست. حتی بعضی فقها مانند صاحب جامع الشتات، استحصاب کردند ایجاب را؛ که آن بدتر است برای اینکه اگر بگوییم ایجاب به طور کلی از بین می رود، اذن باقی می ماند.

6 - ولی توجیهی که به نظرم می رسد و صاحب جواهر هم به آن اشاره کرده در توضیح نظر ایشان که این قسمت را بیان نکردند. اینکه آثار ارادی دو نوع است یکی اثر اراده جنبه استقلالی دارد خودش مستقل است مثل مالکیت. شما وقتی ملک را منتقل کردی ز اراده خودتان هم برگردید اثر ندارد ولی بعضی آثار ارادی هست که با ذهن آن شخصیتی که اراده کرده باقی می ماند. یعنی مربوط به شخصیت اوست. عقود جایز از این قبیل اند؛ مثل این می ماند که در آن اذن قبلی ادامه دارد و ادامه داشتن به معنای تجدید.

7 - بنابراین اگر کسی کارمند یک اداره ای بود و استعفا داد تا زمانی که استعفا مورد قبول قرار نگرفته می تواند به کار خود ادامه دهد. این موضوعات برای ماده دوم بود. اما ماده اول که نظیرش هم در ق.م فرانسه وجود دارد اگر کسی وکیل را عزل بکند تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسد می تواند اعمالی را انجام دهد و اعمالش نافذ است.

8 - برای این، دو نظر هست بعضی ها می گویند مطابق قاعده است و بعضی می گویند مطابق قاعده نیست. جنبه استثنایی دارد. آنهایی که می گویند مطابق قاعده است، افراطی ترین نظرش که در اوایل قرن ۲۰ و اواخر قرن ۱۹ در فرانسه شایع شد و آن این بود: آنچه که از اراده صادر می شود تا زمانی که با حقوق طرف ارتباط پیدا نکند نفوذ حقوقی ندارد. یعنی از نظر این ماده همین استنباط را کردند و خواستند در عقد غائبین ازآن استفاده کنند به این معنا که بگویند همان طور که ایجاب باید به طرف قبول ابلاغ شود و طرف قبول هم باید قبولش را به اطلاع ایجاب کننده برساند تا عقد منعقد شود و قبل از آن عقد منعقد نمی شود ولی این عقیده منسوخ مانده و خود فرانسوی ها هم از آن عدول کردند و گفتند ماده جنبه استثنایی دارد و هیچ الزامی نیست که قبول به اطلاع طرف ایجاب برسد مگر غیر آن باشد به طور ضمنی و به طور صریح.

9 -بنابراین، این عقیده منسوخ است و کسی طرفدارش نیست. نظری که دیوان عالی کشور فرانسه پذیرفته بود این است که شخصی که وکیل را عزل می کند موظف است این عزل را به اطلاعش برساند یعنی تکلیف قانونی دارد برای اینکه باعث ایجاد ضررش نشود و باعث ایجاد ضرر شخص ثالث نشود. اگر این کار را نکرد و به فوریت این اطلاع را نداد مرتکب تقصیر شده و چون دادگاه، راه جبران خسارت ناشی از تقصیر را در اختیار دارد به شکلی که بخواهد می تواند آن را معین کند.

10 - ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی ما هم این را از حقوق سوئیس گرفته و در قانون ما وارد کرده که طریقه جبران خسارت به نظر دادگاه است. بنابراین دادگاه می تواند در صورتی که باید حکم مثلی بدهد در صورتی که عدالت اقتضا کند حکم به قیمت بدهد. کما اینکه خود من در رایی این کار را کردم. اما اینکه چرا عدالت در اینجا این اقتضا را می کند بنده اعتقادم این است وقتی متنی با عدالت مسلم تطبیق نکرد قاضی باید این دغدغه را داشته باشد که به فکر چاره بیفتد از راه های دیگر.

11 - بنابراین بر طبق این عقیده که دیوان عالی کشور بارها بر آن اظهارنظر کرده بود نفوذ عمل وکیل ناشی از مسئولیت مدنی است نه ناشی از قرارداد ولی این نظر هم قابل انتقاد است. مسئولیت مدنی زمانی تحقق پیدا می کند که ضرر تحقق پیدا کرده باشد، بنابراین اگر معامله به ضرر شخص ثالث نباشد باید تاثیری نداشته باشد. به علاوه دادگاه می تواند تشخیص دهد که عمل او نافذ است یا نیست البته قانون مدنی ایران و فرانسه به طور مطلق می گوید نافذ است. از این جهت اخیرا در رایی که از دیوان عالی فرانسه صادر شده آن را به اعتقاد مشروع نام برده است.

12 - وقتی وکیل و موکل ظاهری را آفریدند که این ظاهر یک اعتقاد مشروعی را در شخص ثالث پیدا کرده برای احترام به اعتقاد مشروع قانون گذار عمل را نافذ دانسته. اما در فقه خودمان ابتدا علامه حلی این را بیان کرده امر به انجام کاری است موکل امر می کند که خانه من را بفروش. بنابراین همان طور که عرف اقتضا می کند عقل هم اقتضا می کند. تا زمانی که نهی نیاید، امری هم نمی آید.

13 - بنابراین اعطای نیابت است نه امر به انجام کاری. به علاوه اگر این طور باشد تا زمانی که خبر عزل اش نرسد باید معامله درست باشد. اگر شخص ثالث هم اطلاع داشته باشد باید درست باشد برای اینکه امر نرسیده و هیچ فقهی نه در حقوق ایران نه در حقوق فرانسه اعتقادی به این امر ندارد که اگر شخص ثالث مطلع باشد برای اینکه معامله نافذ باشد کافی نیست. بنابراین این نظر زیاد پذیرفته نیست و طرفدار ندارد.

14 - اما نظر دیگری که بیشتر فقها به آن اعتقاد دارند چون قبل از رسیدن خبر عزل اگر وکیل با حسن نیت اقدام کند و نافذ نباشد به ضرر خودش و به ضرر اشخاص ثالثی است که با او معامله کردند قاعده لاضرر باعث این می شود که این حکم انحلال برداشته شود و یک حکم ثانوی به جای آن گذاشته شود که نفوذ عقد شود. حال سوال اینجاست که این چیزی که فرانسوی ها می گفتند به عنوان ضرر چه فرقی داشت که از آن این همه انتقاد کردید و از این انتقاد نکردید. تفاوت در همین جاست که در آنجا قضیه را مبتنی بر مسئولیت مدنی و تقصیر کرد ولی در اینجا به تقصیر و وجود ضرر کاری ندارد فقط حکم ضرری را برمی دارد.

نتیجتا این مبنا بیشتر با قواعد هم خوانی دارد که جنبه استثنائی دارد قابل قبول تر است نه اینکه قابل تطبیق باشد.

15 - اما می آییم بر سر مسئله فوت و جنون که جنبه استثنا دارد. نتیجه اش این است که اگر موکل فوت کند نیازی نیست که به اطلاع وکیل برسد چون جنبه استثنا دارد و در قانون به آن تصریح کردند. اما از شما می پرسم آیا این نظر عادلانه است؟ چه تفاوتی دارد عزل با فوت؟ اگر به خاطر ضرر نرسیدن به وکیل و ضرر نخوردن به شخص ثالث امری که واقعی نیست تلقی کنیم به عنوان یک حکم ثانوی چه فرقی با هم می کنند. صورت گراها طرفدار نظر اول هستند. استدلال اش هم خیلی ساده است، چون بر مبنای قاعده لاضرر این حکم ضرری برداشته شده این امر قابل توسعه نیست ولی من فکر می کنم این نظر مشهور است. به نظر من این دو نظر امر استثنائی و مطابق اصول جنبه نسبی دارد. نمی شود گفت یک چیز نسبت به یک جنبه عام بوده و نسبت به یک امر جنبه استثنائی دارد. این استثنائی هم که بر مبنای قاعده لاضرر بیان شده قابلیت توسعه را به تمام مواردی که قرارداد نافذ هست یا نیست توسعه داد ولی در جای خودش این مبنا را در هر جا باشد حکم را مطابق با همان بار کنیم. بنابراین صاعقه عدالت را که هم در قانون مدنی فرانسه تحقق پیدا کرده و هم در ق.م ما اینجا احترام به این اعتقاد مشروع سبب این می شود که برای جبران ضرر چه در مورد موت چه در مورد عزل یکسان قضاوت کنیم این منطقی تر است و با انجام قواعد حقوقی بیشتر تطبیق می کند. چون یک اقتضای عدالت و عدالت صوری این است که درست نیست دو موضوعی که با هم مشابه هستند تابع یک حکم نباشند. برابری، یک مرحله از عدالت است که به آن عدالت صوری می گویند که در برابر عدالت ماهوی قرار دارد. بنابراین چون مبنا در اینجا یکی است، اگر من قاضی باشم فوت را هم به عنوان عزل می گیرم.

16 - قانون مدنی ما از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده و می گوید حتما باید به وکیل اطلاع داد تا تکلیف وکیل معین شود. مبنای آن همان تکیه بر احترام به اعتقاد مشروعی است که بر دادگاه یا بر وکیل ایجاد می شود. بنابراین اینکه چطور عمل وکیل نافذ است اما دادگاه آن را نافذ نمی داند چطور باید تعبیر کرد؟

17 - تعبیرش این است که در اقداماتی که مربوط به دادگاه نیست مثلا صلح نامه ای در خارج در سند رسمی تنظیم شده. صلح نامه را به دادگاه می آورند. وکیل مطلع نبوده و دادگاه به وکیل ابلاغ نمی کند پس عمل وکیل نافذ است. پس در مورد مساله ای که مربوط به دادرسی است خواه وکیل از آن اطلاع داشته باشد، خواه دادگاه اطلاع داشته باشد هر کدام به تنهایی کافی است، برای اینکه آن اقدامی که راجع به امر انجام داده شده دیگر اثر نداشته باشد.
(برگرفته ازعقاید دكتر ناصركاتوزیان)


نظر کاربران