وکیل جهت تغییر نام

وکیل جهت تغییر نام

ابتدا قید این نکته ضروری است که بگوییم تاسالیان متمادی تغیییر نام کوچک جز درموارد خاص که درقانون تصریح شده بود غیرقابل تغییر بود و به وکیل جهت تغییر نام نیاز مبرمی بود.

در همین راستا ماده 20 قانون ثبت احوال كشور بیان می کند :

انتخاب نام با اعلام كننده است ، برای نام گذاری یك نام ساده یا مركب ( حسین ، محمد مهدی و مانند آن ) كه عرفا یك نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد .

آگاهی وکیل جهت تغییر نام تبصره 1:

انتخاب نامهائی كه موجب هتك حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.

آگاهی وکیل جهت تغییر نام تبصره 2 :

تشخیص نامهای ممنوع با شورایعالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می كند.

آگاهی وکیل جهت تغییر نام تبصره 3 :

انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

آگاهی وکیل جهت تغییر نام تبصره 4 :

ذكر سیادت در اسناد سجلی ساداتی كه سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است ، مگر كسانی كه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا احرازشود.

نامهای قابل تغییرنام :

( وکیل جهت تغییر نام به این امور اشراف کامل دارد)
بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب نامهای زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند

1 - وکیل جهت تغییر نام نسبت به نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد مانند:عبدالات،عبدالعزی (لات و عزی نام دو بت درمکه معظمه دوران قبل از اسلام است.)


2 - نامهایی که القاب اعم از ساده و مركب مانند : ملك الدوله ، خان ، یا شوكت الملك ، حاجیه سلطان و سلطانعلی و وکیل

3 - نامهایی که اسامی زننده و مستهجن - زننده و مستهجن آندسته از نامهائی است كه بر حسب زمان ، مكان یا مورد بدلایل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورایعالی برسد.

4 - نامهایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است مانند : گرگ ، قوچی و


5 - نامهایی که با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد...مانند لات ، خونریز ، چنگیز و شاهدوست


6 - نامهایی که موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد مانند : وانوشكا ، ژاكاردو و .... صدتومانی ، گت آقا ، کنیز،گداو...

7 - نامهایی که اسامی نامتناسب با جنس مانند : ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اكرم برای افراد ذكور


8 - نامهایی که حذف كلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص مانند : قلی ، غلام ، گرگ ، ذولف , قوچ , آقاخانم , خان, میرزا, بیگ , بیگم, كربلائی , مشهدی و ....


9 - نامهایی که تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص كه بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار كننده پیش آمده مانند : زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه


10 - نامهایی که هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یك خانواده هم نام بودن برادران و یا خواهران در یك خانواده


11 - نامهایی که تغییر نامها از صورت عربی رسم الخط به شكل فارسی از قبیل رحمن به رحمان ، اسمعیل به اسماعیل اسحق به اسحاق - تغییر نام کسانیکه نام آنها اسامی ایام هفته باشد شناسنامه آنان صادر نموده است پیشوند عبد خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید


12 - كسانیكه دارای اسامی مستعار نیز می باشند مثل حسین(كامبیز) یا معصومه(سوسن) و .....

اشخاص 18 سال به بالا افراد كمتر از 18 سال كه دارای حكم رشد باشند پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتر از 18 سال سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد..

مدارك مورد نیاز جهت تغییر نام وه می توان توسط وکیل تغیر نام پیگیری کرد :

ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن تكمیل فرم درخواست تغییر نام فیش بانكی به مبلغ 50000ریال نزد كلیه شعب بانك ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال كشور مراحل انجام كار تعاریف و مفاهیم

قیم :

نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضائی در صورت نبودن ولی قهری (پدریا جدپدری)و وصی جهت انجام امور او تعیین می گردد.

محجور:

اشخاص ذیل محجور میباشند :

صغار (کمتراز18سال تمام) اشخاص غیر رشید مجانین


نظر کاربران