وکیل خدمات

وکیل خدمات

وکیلی است که علاوه براخذ مجوز رسمی وکالت از کانون وکلای دادگستری برای وکالت خدمات حقوقی متعددی را به موکلین خود ارائه می دهد.

دراینجا به توضیح برخی خدمات مهم وکیل خدمات می پردازیم :

وکیل خدمات و دعاوی اسناد تجارتی :
خدمات دعاوی چک ، سفته و برات

1 - در خصوص پیگیری دعاوی راجع به چک و سایر اسناد تجاری و دعاوی ناشی از عملیات اشخاص تاجر و شرکتهای تجاری خدمات زیر را به هموطنان عزیز مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور خدمات ارائه می نماید.

2 -اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد رسمی و عادی (سفته، برات، رسید عادی، فاکتور فروش، قبض انبار، بارنامه و...) (وکیل چک- وکیل سفته- وکیل تاجر))

3 - اقامه دعوای کیفری (درخواست مجازات) علیه صادر کننده چک بلامحل و جلب متهم

4 - جلب متهم صدور چک بلامحل و حسب مورد ورود به مخفیگاه متهم جهت جلب

5 - درخواست صدور اجرائیه ثبتی و ممنوعیت خروج بدهکار از کشور

6 -طرح و دفاع از دعوای ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجاری در صورت تمایل موکل و توافق طرفین اجرای احکام حقوقی و کیفری راجع به مطالبات تجاری و مدنی قابل پیگیری است.

7 - درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب و حبس متهم

8 - علیه ظهر نویس و ضامن اسناد تجاری هم می توان اقامه دعوا نمود و تحت شرایطی می توان توقیف اموال این افراد را هم درخواست نمود.

9 - کلیه پرونده ها توسط دو وکیل پایه یک دادگستری و البته با یک دستمزد پیگیری می شود واسناد در خصوص پیگیری دعاوی راجع به چک و سایر اسناد تجاری و دعاوی ناشی از عملیات اشخاص تاجر و شرکتهای تجاری خدماتی را توسط وکیل خدماتی به هموطنان عزیز مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه می نماید.

وکیل خدمات ودعاوی کیفری :

وکیل خدمات ودعاوی کیفری کلیه جرایم علیه اموال از قبیل سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تخریب صدور چک بلامحل و سایر جرایم مالی

1 -جرایم علیه اشخاص از قبیل قتل ، ضرب و جرح ، تجاوز به عنف و سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیت اشخاص

2 -جرایم علیه امنیت از قبیل جعل ، محاربه ، جاسوسی و

3 -جرایم علیه خانواده از قبیل ترک انفاق ، عدم ثبت نکاح و سایر جرایم مرتبط

4 - سایر دعاوی جزایی و به طور کلی دعاوی در صلاحیت رسیدگی دادسرا و محکمه جزایی

نکته 1 - کلیه دعاوی توسط دو وکیل پایه یک دادگستری و البته بایک دستمزد انجام می شود
نکته 2 - در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق الوکاله ، مبلغ مورد توافق قابل تقسیط است

وکیل خدمات و دعاوی با موضوع خانواده :

1 - مطالبه مهریه، تقسیط مهریه، توقیف اموال (تأمین خواسته)، ممنوع الخروج کردن بدهکار

2 - مطالبه نفقه طرح شکایت کیفری ترک انفاق و یا دفاع از آن

3 - اجازه ازدواج مجدد اجازه ازدواج دختر باکره (در فرضی که پدر اجازه ازدواج نمی دهد.

4 - حضانت فرزند و سلب حضانت، ملاقات فرزند مشترک و سایر دعاوی و اختلافات خانوادگی

نکته 1 کلیه امور و دعاوی خانوادگی از سوی این دفتر توسط دو وکیل پایه یک دادگستری و البته با یک دستمزد انجام می شود.
نکته 2 در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق الوکاله، مبلغ مورد توافق قابل تقسیط است.


نظر کاربران