وکیل وزارت کار

وکیل وزارت کار

اصولا وكلای دادگستری اعم از وكیل وزارت كار و .. توانایی پذیرش تمامی دعوای به جز آن دسته از دعاوی كه به موجب قانون برای آن ها استثناء شده باشد را دارا هستن ولی بنابر تخصص هریك در هر زمینه به واسطه ی مطالعه ، قبول دعاوی و مهارت كافی موكلین مبادرت به انتخاب وكیل مورد نظر خود می كنند تابه این ترتیب بتوانند احتمال پیروزی خود را در دعوای پیش رو افزایش دهند. ازاین رو وكیل وزارت كار نیز وكیلی است كه بر قانون كار تسلط كافی داشته و تخصص لازم را در تكافوی دعاوی موضوع حقوق كار كسب نموده باشد تا یك وكیل زبده دراین زمینه محسوب گردد.

چكیده :

نیاز به مقررات قانون كار مقرراتی است كه از زمانی كه بهره برداری از نیروی كار وجود داشته است اگرچه در زمان برداری برخلاف حقوق انسانی ، هیچ حقوق خاصی برای كارگران در نظر گرفته نمی شد و به انسان به عنوان یك كالا {كه موضوع خرید و فروش واقع می شد} نگریسته می شد اما قوانین كار آمد تا این عدم توازن ناعادلانه و غیر انسانی را بشكند و تساوی حقوق كارگر و كارفرما را به ارمغان بیاورد و به دنبال همین تحولات بود كه نیاز به وكیل وزارت كار نیز احساس شد.

بنیان نظری تحقیق :

به كلی اگر بخواهیم توضیحی درباره ی مشمولین قانون كار بگوییم باید این نكته را بیان كنیم كه علی الاصول تمام افرادی كه باهر عنوان شغلی از شخصی دیگری ، در قبال دریافت دستمزد یا اصطلاحا حق السعی ، دریافت می كنند مشمول قانون كار خواهند بود حتی اگر خودشان صراحتا بخواهد ازشمول آن خارج شوند.

پس قاعده این شد كه تمامی این افراد مشمول قانون كارند مگر اینكه به موجب نص قانومی ازشمول این قانون خرج شوند مثل افراد مشمول قانون استخدام كشوری كه مربوط به اشخاصی است كه استخدام شده و دراین حیطه فعالیت می كنند كه در ادامه مقالات به طور مفصل به بررسی آن خواهم پرداخت.

ذكر سه نكته ی مهم به استناد قانون كار جمهوری اسلامی ایران ضروری است :

1- كار توسط خود شخصی انجام بپذیرد . یعنی مسئولیت كارگر قائم به شخص است.

2- از لحاظ اقتصادی این كارفرمااست كه به كارگر حقوق می دهد وكارگر موظف به تبعیت است. البته درمورد كارگاه های خانوادگی و قوانین استخدامی اختلاف نظرهای استثنائاتی وجود دارد.

3- اصل برعمومیت قوانین كار می باشد وتمامی افراد ابتدائا مشمول قانون كار وسپس مشمول قوانین استخدامی یا سایر قوانین خواهد بود.

طبق قانون كارسه دسته از افراد ازشمول قانون كار مستثنی می شوند :

الف : مشمولین قانون استخدام کشوری

ب : مشمولین سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی

ج : مشغولین کارگاه های خانوادگی

سوال : آیا كارگران مشمول قانون كار همانند مشمولین قوانین استخدامی از امنیت شغلی برخوردارند ؟؟

رابطه ی كارگر و كارفرما علاوه بر یك رابطه شغلی ، یك رابطه شخصی و فردی نیز می باشد. منظور از این رابطه این است كه كارفرما علاوه براین كه موضوع كار توافق شده را ازكارگر انتظار دارد ، به كیفیت كار ، وضعیت اخلاقی كارگر وشرایط خانوادگی و سایر دغدغه های كارگر نیز باید توجه داشته باشد. اما متاسفانه كارگر امروز در بسیاری ازموارد درگیر ناملایمات ، سخن گیری ها و حتی بهره كشی می شوند.

در اصول۲۲ و ۴۳ قانون اساسی ایران و همچنین در مواد ۷ تا ۳۲ قانون کارمصوب سال 69 به بحث امنیت شغلی كارگران پرداخته شده است.

و دراصل چهل و چهار قانون اساسی نیز بیان شده كه برای آحاد مردم باید امكانات و شرایط كار فراهم شود و این باید یكی ازمعیار ها وضوابط مهم اقتصاد جمهوری اسلامی قراربگیرد.

كاهش امكان اشتغال و نیروی كار تبعاتی را با دنبال دارد كه اهم آنها را درذیل این عنوان اشاره و بررسی می نمایم :

1- تعدد مشاغل و افزوده شدن شغل های كاذب

2- افزایش یافتن میزان خطای احتمالی در ارائه ی خدمات

3- افزایش یافتن فشار های روانی ، استرسی

4- افزایش یافتن تخلفات كاری

5- كاهش امنیت شغلی كارگران

6- كاهش یافتن خلاقیت ، نو آورری ، نشاط

7- به وجود آمدن مشكلات خانوادگی ، عدم توجه عاطفی والدین به فرزندان

8- افزایش یافتن جرایم در جامعه و ركود اقتصادی ناشی ازآن

9- كاهش یافتن اعتماد و عزت نفس

10- كاهش یافتن شدید بازدهی و راندمان خدمات ارائه شده و نارضایتی مشتری و كاهش سود

درنهایت باید این نكته رابیان نمایم كه وكیل وزارت كار علاوه براینكه باید به تمامی موارد فوق كه دراین مقاله به عنوان وظایف ، اختیارات و روابط حیطه ی قانون كار تسلط داشته باشد ، بسیاری ازموارد نیز هست كه ازتوان بحث ، آن هم صرفا در یك مقاله خارج است.

وكیل وزارت كار با در نظر گرفتن قانون كار ، قوانین استخدامی و قانون استخدام كشوری می تواند لایحه ای را تقدیم دادگاه كند ، كه جای هیچ حرف و سخنی را باقی نگذارد و حكم برحقی را برسیاهه ی پیروزی محكوم له بكوبد.

وكیل وزارت كار ، وكیل كانون وكلای دادگستری پس از سایر جزئیات دعوا نیز مطلع است

نكته مهم :

همواره باید دقت كرد كه وكیل وزارت كار امین شماست. اكثرا اشخاصی كه به وكیل وزارت كارمراجعه می كنندقشر كارگر هستند و طبقه ضعیف جامعه پس باید بدانند كه باید به وكیل خود اعتماد كنند و تمام سعی خود را در جهت قرار دادن تمامی اطلاعات و منابع به او نمایید.

هیچ گاه ازكارفرما نهراسید ، اگر وكیل وزارت كار ماهری را انتخاب كرده باشید او حق شماراخواهد گرفت. همیشه به یاد داشته باشید هیچ گاه حق قشر زحمتش پایمال نخواهد شد.


نظر کاربران