پولشویی

پولشویی

مقابله با پولشویی :

پولشویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی شناسد و روشی است که بزهکاران و اشخاص درگیر در معاملات غیرقانونی با توسل به آن، منشاء غیرقانونی پول هایشان را مخفی می کنند. طی هفته های گذشته هیات دولت با تاکید بر اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقا و بهبود وضعیت فعلی در سطح داخلی و بین المللی و برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها تاکید کرد. در این جلسه برای استفاده از همه ظرفیت های اجرایی مبارزه با پولشویی در سطح داخلی به منظور پیشگیری از شکل گیری باندها و گروه های تبهکار سازمان یافته به ویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و کالا تاکید و مقرر شد هماهنگی و اقدامات لازم برای فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز فنی و تکنیکی انجام شود.

نمی توان از نظر دور داشت که پولشویی دارای تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد و همچنین اجتماع است.آثاری همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی و کاهش درآمد و تقویت منابع و شبکه های مالی مجرمان. تلا ش برای مبارزه با پولشویی و مقابله با کمک رسانی به گروه های تروریستی این گونه در دستور کار دولت قرار گرفت و ولی ا سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در شورای روابط خارجی آمریکا با اشاره به اینکه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم باعث نشد تا نظام بانکی ایران از توجه به مسائل و قوانین پولشویی غافل شود، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را تصویب کرده است و بانک مرکزی نیز با صدور آیین نامه ها و بخشنامه های مختلف، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به این مهم توجه داده است. بانک مرکزی نسبت به انتظام بخشی بانک ها اهتمام دارد و نظارت بیشتر و جدی تری را اعمال کرده است.

پولشویی در نهایت با تاثیر منفی بر رشد و توسعه اقتصادی سبب تخریب بازارهای مالی می شود. این گونه فرار سرمایه به صورت غیر قانونی در کشور، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی ثباتی در روند نرخ ارز و بهره، توزیع نا برابر درآمد از تبعات این فعل مجرمانه است که قانونگذار برای مقابله با آن جرم انگاری کرده است. حمید جنتی در رابطه با جرم انگاری پولشویی گفت: واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.

وی ادامه داد: به طور کلی اگر پولی به حسابی واریز یا از حسابی برداشت شود بدون اینکه اثری از آن به جا بماند می توان آن را جزو مصادیق پولشویی قرار داد. در حالتی که مصداق آن پولشویی باشد یا به بحث مالیات مربوط می شود که مالیات ندهند یا آن پول می خواهد در راه غیر قانونی هزینه شود. همچنین باید مطرح کرد که محل خرج پول در این موارد خیلی مهم است. این حقوقدان در رابطه با آثار و تبعات پولشویی عنوان کرد: پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد، رشاء و ارتشا در جامعه و کاهش اعتماد به بازارهای مالی و را به همراه دارد.

اعمال تروریسمی با منابع مالی عظیم انجام می شود

جنتی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر
بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذی ربط در این بازار نظارت کند. وی ادامه داد : حدود ۴ سال پیش به کلیه سازمان ها بخشنامه صادر شد که اگر با موردی برخورد کردند که مشمول این مقررات بود اطلاع دهند یعنی بوی پولشویی آمد بگویید.

این حقوقدان توضیح داد: توجه به مسئله پولشویی در تمامی کشورها به خصوص در حال حاضر به دلیل تروریسم و خرابکاری و وجود دارد. تمامی اعمال تروریسمی بدون وجود منابع مالی عظیم امکان ندارد انجام شود یا اگر هم انجام شود نمی تواند با کیفیت باشد.پس اگر مقررات و قوانین موجود خوب اجرا شود و همه کشورها همکاری کنند در داخل کشورها می توان جلوی فساد و اختلاس را گرفت.

پولشویی و تروریسم نمی تواند مجازات یکسانی داشته باشد

وی افزود: افراد در بانک ها با کد ملی حساب باز می کنند و وقتی پولی به میزان زیاد به حساب آنها ریخته می شود باید منبع پول مشخص شود. برای اشخاص حقوقی هم یک کد اقتصادی وجود دارد با این وجود نباید در ورود و خروج پول مشکلی پیش بیاید. جنتی در رابطه با مجازات جرم پولشویی نیز توضیح داد: بسیاری از کشورها پولشویی را به عنوان پد یده ای مجرمانه تلقی و برای مرتکبان آن مجازات تعیین کرده اند. البته اندازه توجه کشورها به این مسئله یکسان نبوده و بستگی به گسترش پولشویی، میزان تاثیر آن و امکانات هر کشور داشته است. در رابطه با مجازات ها باید بگویم هر اقدامی مجازات های جداگانه دارد. در بحث پولشویی و تروریسم نمی توان مجازات یکسانی در نظر گرفت چون یکی قصد پولشویی برای فرار مالیاتی دارد و دیگری می خواهد برای جرائم سنگین از آن استفاده کند چون هر یک از آنها آثار و تبعات جداگانه ای دارد نمی تواند مجازات یکسانی داشته باشد.

مسیر پول های کلان از مبدأ و مقصد باید شفاف باشد

وی در پایان خاطر نشان کرد: به طور کلی مسیر پول های کلان از مبدأ و مقصد باید شفاف باشد؛ اگر مسیر و محل صرف پول کامل مشخص شود دیگر مشکلی ایجاد نمی شود. وقتی سازوکار مشخص باشد جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می شود. همچنین باید گفت هر قانونی که تازه و جوان باشد تا مشکلاتش حل و قانونی جا افتاده شود زمان بر است.


نظر کاربران