تعريف وكيل تسخيري

 تعريف وكيل تسخيري

تعریف :

هرگاه در امور كیفری ( نه امور مدنی كه در این صورت وكیل معاضدتی است ) پس احراز عدم تمكن مالی متهم (نه شاكی ) توسط قاضی پرونده كانون وكلا وكیلی را برای رسیگی به پرونده ودفاع ازمتهم اختصاص دهد به این وكیل از لحاظ علمی وكیل تسخیری گفته می شود.
در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند و اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب ومعرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیل تعیین نماید.اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند.
در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند و اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب ومعرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیل تعیین نماید.اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند.
در جرایمی که مجازات آن ها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسارو یا حبس ابد است چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین نماید حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد.البته در جرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند .

وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم قابل تغییر نمی باشد مگر در مواردیکه وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه باشند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل یا یکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بی طرفی و امانت را دچار شائبه نماید.(موارد مذکور صریحاً در قانون شمارش و احصاء شده است.)

تیتر (1) : قانونگذار حق داشتن وكیل تسخیری برای دفاع از متهم در برخی جرائم و اتهامات كیفری كه مجازات قانونی آنها سنگین و مهم پیش بینی شده است را لازم و حضور وكیل را دفاع از متهم و اجباری می داند.

تیتر (2) : یک استاد دانشگاه و وكیل دادگستری نیز حضور وكیل تسخیری در محاكم را دفاع از حقوق افراد به منظور عادلانه و منصفانه شدن نتیجه دادرسی می داند و می گوید: در جریان یك پرونده دادرسی یك طرف آن دادستان با تمامی امكانات دادسرا اعم از بازپرسان، ضابطان دادگستری و امكانات مادی فراوانی كه در اختیار مدعی العموم است قرار دارد و طرف مقابل یك شخص حقیقی تنها با حداقل امكانات و توانایی هاست كه اختیارات كافی نیز ندارد.

تیتر (3) : به منظور برابر كردن موقعیت متهم در مقام تعقیب و برای این كه نتیجه دعوی كیفری نتیجه ای عادلانه باشد، این افراد باید با سلاح های برابر به نبرد بپردازند. یعنی متهم باید حق داشتن وكیل را در دعوی داشته باشد و بتواند از حضور شخصی آگاه به قوانین و مقررات بهره مند باشد.

تیتر (4) : هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون الزامی بودن حضور وكیل تسخیری را جمع آوری ادله متقن و قانونی توسط وكلای دلسوز در راستای دفاع از متهم و احقاق حقوق آن می باشد.

در طبقات و اقشار ضعیف جامعه به لحاظ مالی و فرهنگی چون افراد با موارد و موازین قانونی آشنایی كافی ندارند، با طرح دعوی به شكل نادرست سبب مشكلات عدیده ای در این خصوص می شوند و همان گونه كه در سیستم های پیشرفته حقوقی دنیا متداول و مرسوم است حضور وكیل در روشن شدن نكات مبهم پرونده كمك شایانی می كند.

تیتر (5) : وكلا با جمع آوری ادله كافی قاضی را در كشف حقیقت و رسیدن به نتیجه صحیح هدایت می كنند و چه بسیار پرونده هایی كه به علت عدم آشنایی اصحاب دعوا و طرفین شكایت به موارد قانونی و به علت عدم استفاده از وكیل در پرونده ها نتیجه و ثمره قانونی موثری حاصل نمی شود.
در بسیاری ازموارد با دعوت از طرف پرونده باید به دنبال صلح و سازش بود :

تیتر (6) : وكیل به صورت عام در طرح وكیل خانواده مطرح است و اعم از ارائه مشورت یا دخالت در پرونده یا تنظیم قرارداد و ... را انجام می دهد. افراد هر جا دچار مشكل شدند می توانند به وكیلی كه برایشان در نظر گرفته شده است مراجعه كنند. اما ما در اداره معاضدت براساس مطالعه پرونده مشورت و راهنمایی ارایه می دهیم، حتی وكلای معاضدتی گاهی طرف پرونده را دعوت و صلح و سازش میان آنان ایجاد می كنند.

تیتر (7) : اولین وظیفه وكیل اصلاح و سازش بین طرفین پرونده است

اگر تلاش ها منجر به صلح و سازش نشد به دادگستری مراجعه می شود اما تا قبل از آن می توان موضوع را با داوری حل كرد. با احیای دادسراها حدود 30 تا 40 درصد پرونده ها در مرحله دادسرا حل شد و پرونده ها به دادگاه نرفت.
هر وكیل مكلف است در سال سه پرونده معاضدتی را قبول كند. ما فهرست وكلا را از الف تا یاء در دسترس داریم و پرونده های معاضدتی از ابتدای فهرست به وكلا ارجاع می شود. ممكن است در سال به یك نفر دو پرونده و به دیگری سه یا حتی چهار پرونده برسد.

تیتر (8) : با توجه به كثرت كار مراجعان در دادسرا و دادگاه ها و كمیسیون هایی نظیر بین الملل، حقوق بشر و انتشارات و دیگر كمیسیون های انتظامی كانون و كلا، وكلایی را كه در این بخش ها خدمات می دهد از ارائه خدمات معاضدتی معاف كرده ایم چون آنها گرفتاری های خودشان را دارند. اما در مورد مشاوره هر سال در دور جدید كه انتخابات هیات مدیره انجام می شود، فراخوان عمومی عضویت در كمیسیون ها منتشر می شود و عده ای هم به این طریق عضو اداره معاضدت می شوند.
در دوره جدید هیات مدیره، كارآموزی در اداره معاضدت تصویب شد

تیتر (9) : در این دوره هیات مدیره مقرر و تصویب شده كه كارآموزان وكالت در اداره معاضدت یك دوره كارآموزی را بگذرانند كه از ماه پیش این امر شروع شده و یك دوره 30 نفر و دوره اخیر 50 نفر در حال كارآموزی هستند كه از جهت ارتقاء سطح علمی و عملی آنها بسیار مفید و تاثیرگذار است.


نظر کاربران