هزينه وكالت توافقي

 هزينه وكالت توافقي

وكالت عقد است ونیاز به ایجاب و قبول دارد!

منظور از ایجاب و قبول این است كه شخصی ، خواهان انجام عقد است و قصد وتصمیم راسخ به انجام آن پیدا كرده ، این قصد را با شخص مورد نظر در میان می گذارد و شخص دوم نیز اگر قصد بر انجام این توافق پیدا نمود به ایجاب كننده اطلاع می دهد و توفق صورت می گیرد و به عبارت ساده عقد به معنی گره بین قصد های آنها شكل می گیرد و معامله واقع می شود.

به اصلاح حقوقی عقد تلاقی بین ایجاب و قبول است به نحوی كه توام با قصد و رضایت باشد.

ویژگی های توافق صحیح و قانونی :

1- متعاقدین باید اهلیت ( بلوغ و رشد) داشته باشند. معامله با سفیه وصغیر غیر نافذ است.

2- قصد در اعلام اراده وجود داشته باشد. پس انعقاد عقد با شخص مجنون ممكن نیست.

3- رضایت توام با قصد باشد كه در غیر این صورت معامله فضولی خواهد بود. منظوراز فضولی بودن معامله این است كه نیاز به تنفیذ و قبولی دارد كه اگر انجام شود عقد صحیح است و اگرانجام نشود عقد باطل خواهد بود و اثری به جای نخواهد گذاشت.

4- توافق باید قانونی و مشروع باشد. توافق برای فروش مشروبات الكلی باطل است.

حق الوكاله ی وكالت :

میزان حق الوكاله محدوده و تعرفه ی مشخصی دارد كه معمولا بر مبنای میزان خواسته ی دعوا مشخص می شود. در دعاوی كیفری نیز میزان آن از سوی كانون مشخص شده است .

البته مقدار حق الوكاله چند سالی است از سوی كانون تعدیل شده است و كاهش یافته كه البته با توجه به مقتضیات زمانه به نظر نمی رسد ، عملی كاملا ًسنجیده بوده باشد .

البته باید بگوییم به طور كلی هزینه وكالت توافقی است و تعرفه در جایی كه طرفین بر مقداری مشخصی توافق كرده اند نقش چندانی ندارد . البته حق الوكاله هر میزانی كه باشد درصدی از آن به عنوان مالیات كسر خواهد شد .

در اینجا به برخی از نرخ ها موجود برای قبولی وكالت اشاره می نماییم :

1- طلاق توافقی مبلغ 000/ 000/4 ریال

2- تمکین به وظایف زناشویی مبلغ 000/ 000/4 ریال

3- طلاق یک طرفه مبلغ 000/ 000/4 ریال

4- مطالبه نفقه 5 % خواسته

5- مطالبه مهریه 5 % خواسته

6- مطالبه اجرت المثل 5 % خواسته

7- مطالبه وجه چک 5 % مبلغ چک

8- مطالبه وجه سفته 5 % رقم سفته

9- مطالبه ثمن معاملات 5 % خواسته

10- مطالبه وجه نقد 5 % خواسته

11- الزام به تنظیم سند رسمی 5 % خواسته

12- تخلیه عین مستاجره 000/ 000/4 ریال

13- خلع ید 5 % خواسته

14- طرح و پیگیری دعوی جزایی (مانند کلاهبرداری ، سرقت ، اختلاس و.. ) 000/ 000/4 ریال

تمام مبالغی كه اشاره شد عملا ً عددی هستند در آیین نامه تعرفی حق الوكاله كه در موارد خاصی اجرا می شود و اصولا بازار رقابت است كه حق الوكاله تعیین می كند. میزان حق الوكاله مبلغی است كه شما با وكیلتان توافق می كنید و گاه این توافق از سر ناچاری هم صورت می گیرد . زیرا زمانی فرا می رسد كه شما حاظرید حتی به نیمی از خواسته ی خود برسید و شاید هم صرفا ً به دنبال محكوم كردن شخص و اعاده ی آبرو از دست رفته ی خود می باشید.

به هرحال تعرفه وكالت بستگی به وكیلی دارد كه شما انتخاب می كنید . ممكن است پرونده حقوقی را در یك وكیل ازای یك میلیون تومان انجام دهد اما وكیل دیگر برای عهده دار شدن این پرونده به سه یا چهار میلیون تومان هم راضی نشود.

پس تعرفه وكالت عمدتا ً به توانایی علمی ، تجربه ، شهرت و موارد دیگر بستگی دارد.

نتیجه گیری :

1- برای یك توافق صحیح طرفین عقد ، باید اهلیت ( بلوغ و رشد) داشته باشند ، قصد در اعلام اراده وجود داشته باشد و رضایتشان توام با قصد باشد كه در غیر این صورت معامله فضولی خواهد بود . توافق باید قانونی و مشروع باشد.

2- میزان حق الوكاله محدوده و تعرفه ی مشخصی دارد كه معمولا بر مبنای میزان خواسته ی دعوا مشخص می شود. در دعاوی كیفری نیز میزان آن از سوی كانون مشخص شده است اما توافق طرفین عقد وكالت بر خلاف آن نیز جایز می باشد.


نظر کاربران