وكيل امنيتي

 وكيل امنيتي

مقدمه :

امنیت مفهومی ناآشنا برای مردم نیست. اززمنای كه بشر متولد شد و پا بر روی زمین گذاشت به دنبال ایجاد یك سرپناه امن برای خود بود.در طول زمان با دركنار هم قرار گرفتن انسان ها و ایجاد محیط های دست جمعی مفهوم امنیت نیز توسعه پیدا كرد به طوری كه هرجا یك مجموعه ی انسانی ، دركنار یكدیگر زندگی می كردند نسبت به مجموعه ی خود احساس تعصب می كردند و در قبال ورود و دخالت سایر انسان ها عكس العمل نشان می دادند.

رفته رفته با شكل گیری قبایل و كشورها مفهوم امنیت به معنای امروزی خود نزدیك تر شد .

برخلاف گذشته دیگر امروز مفهوم امنیت صرفا ًجلوگیری از جنگ ، تجاوز و غارت نیست بلكه گروه های انسانی نسبت به تمام ابعاد زندگی شخصی خود و جامعه ای كه در آن زندگی می كنند مفهوم امنیت را بسط داده اند. امنیت اجتماعی ، امنیت سیاسی ، امنیت اقتصادی ، امنیت مذهبی ، امنیت اخلاقی ، امنیت شغلی ، امنیت اینترنتی و .. ، نمونه هایی از هزاران مصادیق امنیت در ابعاد كوچك و بزرگ است كه نیاز به حراست دارد.

چكیده :

به عقیده ی والتر لیپمن یك كشور زمانی باید نگران امنیت خود باشد كه ارزش های بنیادین آن جامعه در خطر باشد.

اصولاً تا زمانی كه ارزش های اساسی یك جامعه در معرض تهدید نباشد ، نباید مفهوم امنیت را مطرح نمود. گاهی اوقات بی امنیتی وارد امور اخلاقی می شود و آن را سیبل قرار می دهد و گاهی اوقات امور اقتصادی جامعه را مثل صعود و نزول نزخ ارز و گرانی ، واردات و صادرات كالا ، قیمت خودرو را هدف قرار می دهد. تاثیر نفوذ امنیتی در هركشوری متفاوت است برای مثال در صورتی یك كشور نو به بهانه های بی دلیل مورد تحریم ناعادلانه جهانی قراربگیرد مسلماً ضربات شدیدی خواهد خورد. البته همین تحریم ها در فرضی كه افراد مستعد و كوشا در جامعه وجود داشته باشد می تواند به فرصت نبدیل شود و موجب شكوفایی اقتصادی آن كشور گردد.

بنیان نظری تحقیق :

تعریف وكیل امنیتی :

همانطور که از عنوان مطالب مشخص است وکیل امنیتی کسی است كه در سطح وسیع به وكالت از عموم مردم و درسطح كوچك تربه وكالت از یك فرد وظیفه ی برقراری امنیت را به عهده بگیرد. نمونه ی مورد اول شورای عالی امنیت ملی ونمونه ی مورد دوم نقش وكیل دادگستری درپرونده های امنیتی است. وكیل امنیتی در معنای دوم وكیلی است که علاوه بر داشتن مجوز رسمی وکالت از کانون وکلا به عنوان وکیل پایه یک دادگستری باید توانایی لازم در وکالت در زمینه امور امنیتی که طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مشخص ومحدود وتعریف شده است مبادرت به قبول وکالت در این زمینه نماید.

درذیل این مطلب به بررسی چند نمونه از انواع امنیت در جامعه می پر دازیم و عناصر و خصوصیات هریك را اجمالاً بررسی می كنیم :

الف-امنیت اخلاقی

ب-امنیت اقتصادی

ج-امنیت شغلی

د- امنیت اینترنتی(وبلاگ)

امنیت اخلاقی :

یكی از ضابطین برقراری امنیت در سطح جامعه در داخل كشور نیروی انتظامی است كه با بررسی و تشخیص های به موقع ، نظارت های كافی و وافی را به عمل می آورد. در ذیل این مطلب به برخی از وظایف و اقامات آنها در برقراری امنیت اخلاقی اشاره می نماییم :

1- گشت های مبارزه با بد حجابی ، فساد و فحشا

2-برخورد با نصب و استفاده از ماهواره

3- برقراری امنیت در مدارس و دانشگاه بوسیله ضابطین خاص آنها

امنیت اقتصادی :

برای برقراری امنیت اقتصادی در جامعه معمولا قوانین بسیاری وضع و تدوین می گردد اما نكته حائز اهمیت این است كه این قوانین علاوه بر اینكه ضمانت اجرای مناسبی داشته باشند باید انعطاف پذیری لازم را نیزتوامان در بربگیرند . به این معنی كه قانون هدف خود را حمایت از روح فعالیت های اقتصادی مثل سرمایه گذاری ها ، تولید واشتغال زایی قرار بدهد. درذیل این مطلب به چند نكته مهم در بحث برقراری امنیت اقتصادی اشاره می نماییم :

1- افزایش قدرت خرید

2-افزایش اررش پول

3-كاهش تورم

4-افزایش بنگاه های اقتصادی و افزایش تولیدات و صادرات

امنیت شغلی :

امنیت شغلی به این معناست كه شخص شاغل از تغییر سمت ها ، مشاغل و عدم دستیابی به شغل مناسب مصون بماند و بتواند با تكیه ثبوت شغل مورد نظر ، برنامه ریزی های اقتصادی انجام دهد.عناصر امنیت شغلی به طور مختصر این موارد می باشند :

1- دستیابی به شغل مناسب با هر شخص

2-رضایت اقتصادی از شغل

3-عدم تغییر شغل و ثبات آن

4-محیط انسان دوستانه ، اخلاقی و عاطفی

امنیت اینترنتی :

امنیت اینترنتی یا امنیت در فضای مجازی به این مفهوم است كه كه اطلاعاتی كه شخص در فضلی مجازی مثل وبسایت ها ، وبلاگ ها ، ایمیل ها ، شبكه های اجتماعی و... مصون از تعرض باقی بماند. در ذیل این مطلب به برخی از راه كار های افزایش امنیت وبلاگ اشاره می نماییم :

1- تغییر دادن admin و به كار گیری كد های عبور مناسب و نسخه ی جدید

2- به كارگیری آخرین ورژن های وردپرس و افزونه

3- استفاده نكردن از پرمیژن ۷۷۷ در هیچكدام ازفایل های وردپرس

نتیجه گیری :

نتیجه اینكه برقراری امنیت در جامعه یكی از ضرورت هایی است كه درفرض نبودن آن یك كشور حتی لحظه ای نمی تواند در میان هیاهوی بی امنیتی جهان یك لحظه تاب مقاومت بیاورد وبه چشم به هم زدنی ازصحنه و نقشه ی جهانی پاك خواهد شد و منبع آن تقسیم ودستخوش غارت می گردد گویی نابه حال كشوری با این نام پا به عرصه وجود ننهاده است.


نظر کاربران