وكيل سرپرست خوب

 وكيل سرپرست خوب

منظور ازوكیل سرپرست خوب

وكیلی است كه بتواند ازتوانایی های حقوقی مكتسبه ی خویش درجهت امری كه سرپرستی آن به وی واگذار می گردد به نحو مطلوب بهره گیرد.
هر خانواده ، می تواند صاحب یک وکیل سرپرست خوب شود :
هر خانواده یک وکیل سرپرست خوب ؛ اگر طرح وکیل خانواده اجرا شود، این اتفاق می افتد و هر خانواده ایرانی صاحب یک وکیل می شود تا تمام مسائل حقوقی اش را با مشورت او دنبال کند. قوه قضاییه پای کار ایستاده است، کانون وکلا هم همین طور، اما برای این که وکلا جایگاهی جدی در مسائل حقوقی افراد پیدا کنند و مردم بپذیرند و باور کنند که با داشتن یك وکیل سرپرست خوب ، کارهایشان بهتر انجام می شود به زمان نیاز است.

فرهنگ استفاده از وکیل در کشور ما ریشه دار نیست، همانطور که بیشتر مردم فکر می کنند بود و نبود وکیل تاثیری در سرنوشت پرونده شان ندارد، درست مثل این که باور همگانی این است که به کارگیری وکیل در مشکلات خانوادگی و حقوقی فقط پول هدر دادن است. این مسائل را جامعه وکلا خودشان خوب می دانند، حتی رئیس قوه قضاییه هم بر این مساله اذعان دارد تا جایی که چندی پیش در دیدار اعضای هیات مدیره کانون وکلا این جملات را بر زبان آورد که اقدامات برخی افراد سودجو وتعدادی از واسطه گرها چهره وکالت را مخدوش کرده است قوه قضاییه از برنامه های کانون وکلا در رفع این ذهنیت های منفی حمایت می کند، ولی با این وجود هنوز هم بسیاری از وکلا معتقدند دید منفی مردم به این صنف مانع تحقق طرح وکیل سرپرست خوب خانواده می شود.

استفاده از وکیل سرپرست خوب برای دریافت مشورت های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی، خانوادگی، حرفه ای و اجتماعی الزامی است چون این کار مانع ایجاد روابط مبهم و مشکل ساز شده و مراجعه به محاکم را به حداقل می رساند البته این مساله نیازمند آگاه کردن مردم است تا آنها بدانند از این طریق چه نتایج مثبتی عایدشان می شود.اما در جامعه وکلا دیدگاهی وجود دارد که بر حفظ حرمت وکلا در دادگاه ها نیز تاکید دارد؛

متاسفانه در برخی دادگاه ها حرمت وکیل حفظ نمی شود و در حضور موکل به وکیل توهین می شود. پس اگر در مورد جایگاه وکیل سرپرست خوب در محاکم فرهنگسازی شود، مردم هم به جایگاه واقعی وکیل سرپرست خوب پی می برند و در حالی که به آنها اعتماد دارند به وکلا مراجعه می کنند. در حال حاضر که عالی ترین مقام قضایی کشور به استفاده از وکیل سرپرست خوب خانواده فکر می کند باید بسترهای قانونی آن را هم فراهم کند و تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وکیل سرپرست خوب در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.

این همان چیزی است که نعمت احمدی دیگر عضو جامعه وکلا نیز به آن اشاره دارد. او معتقد است این تبصره وکیل وکیل سرپرست خوب را امین و معتمد نمی داند، در حالی که وقتی یک موضوع نزد قاضی یا افسر پرونده ای مطرح است دیگر نمی توان آن را محرمانه دانست و اگر وکیل هم از آن باخبر باشد، می تواند هم به موکلش و هم به کشف حقیقت کمک کند

از وکلای جوان بایداستفاده كرد یا با تجربه ؟

اینها موضوعاتی است که خود وکلا بهتر از دیگران آنها را لمس می کنند و می توانند از آن انتقاد کنند، ولی بخشی از این مباحث که می توان از آنها به عنوان موانع تحقق وکیل سرپرست خوب خانواده نام برد تا حدی به خود جامعه وکالت و عملکردش هم مربوط می شود. باید قبول کرد که گروهی از وکلا بویژه وکلای جوان تجربه کافی در به ثمر رساندن یک پرونده حقوقی ندارند، شاید برای همین است که بسیاری از مردم استفاده از وکیل را بی فایده می دانند.

در حال حاضر برخی که دوره های کارآموزی را دیده اند به علت این که وکلای سرپرست آنها یا به دلیل نداشتن وقت یا تجربه نمی توانند نظارت کافی را اعمال کنند، برخی وکلای جوان از وکالت اطلاعات کافی ندارند و نمی توانند خدمات مشورتی ارائه کنند. در این میان هزینه های وکالت نیز می تواند از موانع توسعه طرح وکیل سرپرست خوب خانواده به شمار برود چون هستند وکلایی که با دستمزدهای بالا فضایی را در جامعه حاکم می کنند که مردم را به این نتیجه می رساند گرفتن وکیل در دعاوی، گران است و باعث هزینه های اضافی می شود. البته اکثر قریب به اتفاق وکلا چنین چیزی را قبول ندارند، ولی چون افراد کم بضاعت جامعه توانایی پرداخت تعرفه های حتی قانونی وکالت را هم ندارند باید سازوکارهایی برای توسعه بیمه وکالت ایجاد شود، آن وقت می توان با قاطعیت گفت که هزینه های وکالت از موانع اصلی بر سر راه طرح وکیل سرپرست خوب خانواده است

طرحی که باید پخته شود :

با این حال این طرح با همکاری قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری در دست تدوین است ، هر چند که به اعتقاد ما این طرح هنوز نیاز به چکش کاری دارد. همان گونه که قرار است هر خانواده یک پزشک داشته باشد، خانواده ها باید از خدمات وکیل سرپرست خوب نیز استفاده کنند و در تمام امور مربوط به ازدواج، طلاق، معاملات و... از مشاوره آنها بهره مند شوند.جامعه وکالت از نظر تعداد وکیل توان پوشش دهی به تمام افراد جامعه را دارد، ضعف دانش برخی وکلا را مانع اجرای این طرح نیست . اگر وکلا از مشکل خانواده ها سر درنیاوردند حتما از کسانی که راه حل را می دانند سوال می کنند و آن وقت خدماتشان را ارائه می دهند. البته این طرح، طرحی خام است ولی اگر خوب بررسی و تدوین شود، در کاهش ورودی پرونده ها به محاکم نقشی اساسی خواهد داشت.این در حالی است که در مباحث مربوط به وکیل سرپرست خوب خانواده از رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نباید غافل شد؛ همان رایی که چندی پیش حضور وکیل در محاکم را از حالت اجبار درآورد و به آن ماهیتی اختیاری داد. برخی وکلا این رای وحدت رویه را مانع توسعه طرح وکیل سرپرست خوب خانواده می دانند چون به اعتقاد آنها با عزم قوه قضاییه در تضادی آشکار قرار دارد.

البته استناد به چنین آماری زمانی میسر است که قوه قضاییه نیز آن را تایید کند، ولی حتی بدون تایید این قوه هم می توان نتیجه گرفت که وجود وکیل سرپرست خوب در مسیر یک پرونده ضریب خطاها را بسیار کم می کند. برای همین به نظر می رسد حالا که دستگاه قضایی چنین طرحی را کلید زده است برای بهتر شدن وضعیت دادرسی در کشور باید موانع آن را نیز برطرف کند

نمونه ای طرح دعوا علیه وكیل در بحث وکیل سرپرست خوب :

رای دادگاه : در خصوص شکایت ، . . . . . . . . علیه آقای . . . . . . . مبنی بر عدم پیگیری پرونده مورد وکالت و اینکه هیچ گونه دفاعیاتی از ناحیه وکیل به عمل نیامده است ، نظر به اینکه محتویات پرونده و آراء صادره از دادگاه عمومی تهران و همچنین لوایحی که وکیل به دادگاه های مربوطه ارائه کرده است ( که فتوکپی آنها در پرونده موجود است ) حاکی از انجام وظیفة وکیل در دعاوی مطرحه می باشد بنابراین از این حیث تخلفی از ناحیه مشتکی عنه صورت نگرفته است و در خصوص ادعای دیگر شاکی مبنی بر دریافت مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان به وسیله وکیل با توجه به اینکه مبلغ مزبور حسب توافق به عمل آمده برای دو پرونده به وکیل پرداخت شده است لذا از این حیث نیز به نظر دادگاه تخلفی صورت نگرفته است و اما در خصوص مورد سوم از موارد اعلامی نظر به اینکه وکیل مشتکی عنه بدون موافقت وکیل سرپرست مبادرت به انجام امور وکالتی نموده است با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات غیرموجه مشتکی عنه و اینکه اظهارات وکیل سرپرست و بی شرح گواهی منعکسه ذیل تقاضای وی با عنایت به اینکه نفس اطلاع وکیل سرپرست ( با فرض صحت ) تنهایی نمی تواند رافع تکلیف کارآموز باشد ، بنابراین اقدام کارآموز بدون اخذ امضاء وکیل سرپرست به نظر این دادگاه تخلف محسوب و با انطباق مورد با ماده 77 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه 1334 آقای . . . . . . . . . . . را محکوم به توبیخ با درج در پرونده می نماید . رای صادره نسبت به محکومعلیه قطعی است لیکن در حدود ماده 75 آئیننامه قابل اعتراض خواهدبود.


نظر کاربران