وكيل مشاوره تلفني

 وكيل مشاوره تلفني

وكیل مشاوره تلفنی

امروزه به دلیل مشغله فراوان افراد در انجام واجبات زندگی و عدم توانایی اشخاص در فهم و یادگیری بسیاری از ضروریات علمی و فرهنگی لازم در جهت رفع مشكلات بیش ازپیش تفكر ارجاع امور به افراد متخصص درهر زمینه تقویت شده است .

احقاق حق یكی ازمهم ترین مسائلی است كه بشر همواره با آن دست به گریبان بوده است. امروزه برخلاف صده های گذشته افراد به راحتی حاظر هستند تلاش درمسیردستیابی به حقوق خود را به كمك شخصی دیگر تحت عنوان وكیل انجام دهند وازطرفی پیشرفت روزافزون زندگی بشری گاهی این امكان را فراهم می آورد كه حتی بدون دیدار حضوری عقد وكالت بین ایشان محقق گردد

تراكم دعاوی و كار وكلا خدمتی دیگر را دراین باب تحت عنوان وكیل مشاوره تلفنی ایجاد كرده است كه گامی نو درجهت تسریع وسهولت كار موكلین عزیز می باشد.
در ذیل این مطلب به برخی ازخدمات قابل ارائه توسط وكیل مشاوره تلفنی اشاره می شود.

اشخاص مصلحت اندیش قبل از اقدام به امری در هریک از موضوعات حقوقی اعم از معاملات ، تجارت ، ازدواج ، طرح دعوی حقوقی و یا دفاع از دعاوی مطروحه و همچنین سایر موارد حقوقی ، با مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری و مشاور حقوقی و با کسب آگاهی از موارد قانونی ، موقعیت خویش را در مسائل و مشکلات احتمالی و یا بوجود آمده سنجیده و سپس اقدام به انجام معامله ، تجارت و ازدواج و . . می نمایند .

مشاوره حقوقی فقط مختص به قبل از انجام امورات حقوقی نبوده و در صورت بوجود آمدن مسائل نیز می توان با وکیل دادگستری و مشاور حقوقی ، مشاوره حقوقی نمود که مشاوره حقوقی می تواند برای اعطای وکالت به وکیل دادگستری و یا آگاهی از موارد قانونی و موقعیت حقوقی خویش و یا اقدام برای انجام امورات حقوقی توسط خود شخص باشد و مشاوره حقوقی می تواند اشخاص را از مشکلات حقوقی احتمالی بدور داشته و یا از درگیر شدن اشخاص با مسائل و مشکلات بیشتر ، بکاهد .

با توجه به اینکه اقامه دعوی حقوقی و یا کیفری نسبت به هر موضوعی معمولاً یکبار قابلیت طرح را دارد مگر موضوعات و یا مواردی که از این قاعده مستثنی هستند لذا کسب اطلاعات لازم از طریق مشاوره حقوقی و یا انتخاب وکیل دادگستری در اقامه دعوی و یا دفاع در قبال دعوی مطروحه می تواند در حل مشکلات بوجود آمده مفید باشد ، البته مشاوره با وکیل فقط مختص بروز مشکلات حقوقی نبوده و حتی قبل از اقدام به امری و پیش آمدن مشکلات ، می توان با وکیل مشاوره داشته و علاج واقعه را قبل از وقوع نمود

هرگاه از تقصیر وکیل خساراتی به موکل متوجه شود که وکیل مسبب آن باشد ، مسئول خواهد بود ، وکیل می بایست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نموده و از اختیارات داده شده تجاوز نکند ، آنچه را به جای موکل خود دریافت می کند به او رد کند ، در صورتیکه برای انجام امری دو یا چند وکیل معین شده باشد هیچ نمی تواند بدون دیگری و یا دیگران در امری دخالت نماید و اگر وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند انجام امری را به دیگری واگذار کند.

برای آشنا شدن با مقرراتی که وکلا باید در رابطه با مراجعین و موکلین خود رعایت کنند می توان به مطالعه قوانین و مقررات مربوط به وکالت که در مجموعه قوانین حقوقی درج شده مراجعه کرد، مضافاً این که خلاصه ای از موارد مهم این قانون ها در پشت برگه وکالتنامه چاپی و کلا ًدرج شده است که موکل می تواند آن را در فرصت کافی از وکیلش گرفته و بررسی دقیق نماید.

اگر چه امر وکالت قانوناً به رشته های تخصصی تقسیم نشده و وکلا می توانند در همه مسائل حقوقی دخالت کنند ولی هر وکیلی براثر ممارست و تجربه، در نوع خاصی از دعاوی تبحر یافته است. مثلاً شخصی در یکی از امور بین المللی یا امور خانواده، قراردادها، حقوق اداری، ثبتی، مالیاتی ، جزایی ( قتل، چک، سرقت و...) تجربه زیادی داشته لذا بهتر است در این گونه موارد با پرس و جو از مطلعین به نزد وکیلی برویم که در موضوع کار ما تبحر ویژه ای دارد یا به آن مشهور شده است

مشاوره حقوقی ملکی طرح و دفاع از كلیه دعاوی ملكی از جمله دعوای خلع ید، و مشاوره حقوقی در خصوص رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق، رفع مزاحمت، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، ابطال سند، ابطال قرارداد .

اگر به وکیلی مراجعه می کنید باید به وی اطمینان داشته باشید و در این صورت باید بدون واهمه همه مسائلی را فکر می کنید باید بداند به او می گویید زیرا اگر در موضوعات خود پنهانکاری کنید وی نمی تواند مسأله شما را به درستی تجزیه و تحلیل کرده و روش مناسبی برای آن پیدا کند و لذا به خطا می رود و شما هم ضرر می بینید. توجه داشته باشید که او قاضی نیست و نمی خواهد به نفع یا ضرر شما دادرسی کند پس نباید از اظهار حقیقت نزد وی واهمه داشته باشید مضافاً این که یک وکیل صالح هرگز اسرار و مطالب موکل خود راافشا نمی کند.
برای این که به وکیلی وکالت قضایی بدهید لازم است برگه های مخصوصی را که برای این موضوع توسط نهادهای قانونی تهیه شده امضا کنید و بدین وسیله شما در حدود مصرح در متن وکالتنامه به وی وکالت می دهید تا مسأله مورد درخواست شما را در مراجع قضایی یا اداری پیگیری نماید. این برگه ها در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن باید به موکل تسلیم شود.

وكیل مشاوره تلفنی و مشاوره حقوقی ملکی :

تخلیه ید/ رفع تصرف عدوانی/ رفع ممانعت از حق / رفع مزاحمت

الزام تنظیم سند رسمی / الزام به فك رهن / الزام به اخذ پایان كار

الزام به اخذ صورت مجلس تفكیكی/ ابطال سند/ ابطال قرارداد/ فسخ قرارداد

كلیه دعاوی راجع به موقوفات عام وخاص/ اخذ و مطالبه اجور معوقه / اخذ و مطالبه اجرت المثل / تعدیل (به روز كردن )اجاره بها

مطالبه سر قفلی وحق كسب و پیشه وتجارت / تخلیه اماكن تجاری مشمول قانون سال 1356

تخلیه اماكن تجاری و مسكونی مشمول قانون سال1376 / تخلیه اماكن مسكونی مشمول قانون سال 1362

تجویز انتقال منافع/ اخذ به شفه - مطالبه ثمن/ الزام به تحویل مبیع

مطالبه سهم الارث/ اخذ دستور فروش ملك مشاع(تقسیم قیمت ملك مشاعی)

مطالبه وجه اسناد تجاری (سفته، چك، قبض انبار، برات)

تنفیذ وصیت نامه/ اصلاح ویا تغییر شناسنامه(تغییر نام، تغییر سن و...)

نصب وعزل قیم / عزل ولی قهری/ طرح دعوای حجر/ سایر دعاوی و مسایل حقوقی/ مشاوره حقوقی


نظر کاربران