وکیل | وکالت | موکل | توکیل | کانون وکلا | پروانه وکالت | وکالت با واسطه | وکالت ظاهری | وکالت فضولی | وکیل دادگستری | وکلای دادگستری

 وکیل | وکالت | موکل | توکیل | کانون وکلا | پروانه وکالت | وکالت با واسطه | وکالت ظاهری | وکالت فضولی | وکیل دادگستری | وکلای دادگستری

مقدمه :

قبل از اینکه بخواهیم توضیح جامعی در مورد وکیل داشته باشیم ابتدا می بایست مواردی که وکیل باید در مورد موضوع وکالت اقامه دعوا نماید را توضیح دهیم .

به استناد ماده 656 قانون مدنی باید عقد وكالت را این گونه تعریف نماییم :

وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید.

ویژگی های این تعریف :

1- وكالت عقد است.

نه تنها مشهور فقها و نویسندگان وكالت را عقد دانسته اند بلكه میبینم نص صریح قانون مدنی نیز جای هیچ شبه را باقی نگذاشته و باین نموده است كه وكالت عقدی است كه ... پس وكالت عقد است نه ایقاع
2- نیابت اثرعقد وكالت می باشد.

یعنی وكیل صرفا ً واسطه است و تمام اموری كه وكیل انجام می دهد به نام وبه حساب موكل است و درنتیجه سود یا زیان حاصله از این اقدامات نیز مختص خود اوست.
3- در امور اعتباری و ارادی واگذاری نیابت ممكن است.

امور انتزاعی (ذهنی) و اموری كه انجام آنها به هر دلیلی از اختیار موكل خارج است قبل توكیل نیست !

لزوم تراضی برای وكالت همانند سایر عقود.

به صراحت ماده ی 656 قانون مدنی : ... تحقق وكالت منوط به قبول وكیل است . پس دیگر هیچ شكی در این كه وكالت عقداست و نیاز به ایجاب و قبول دارد باقی نمی ماند.

ایجاب وكالت مثل قبول وكیل ، می تواند به موجب لفظ ، نوشته یا فعل باشد . ایجاب می تواند فحوایی یا ضمنی باشد. اما با همهی این توصیفات در فرضی كه موضوع وكالت عمل حقوقی است كه اثبات آن نیاز به سند رسمی دارد ، وكالتنامه باید ضرورتا ً به صورت یك سند رسمی تنظیم گردد.

تعریف وكیل :

وكیل شخصی است كه حداقل در كارشناسی رشته حقوق یا گرایش های مرتبط فارغ التحصیل شده باشد ، شرایط شركت در آزمون وكالت راداشته و سپس در آزمون كانون وكلا یا دادگستری شركت و پذیرفته شده باشد و با موفقیت دوره ی كار آموزی و اختبار را نیز سپری نموده و در مراسم تحلیف نیز شركت كرده و پروانه ی وی صادر شده باشد.

قصد داریم در ذیل این مطلب به بررسی چند قسم از انواع وكالت بپر دازیم :

1- وكالت با واسطه
2- وكالت ظاهری
3- وكالت فضولی

وكالت با واسطه :

شخصیت و ویژگی های یك وكیل ( ازویژگی های اخلاقی و شخصیتی گرفته تا ویژگی های كاری مثل علم وتجربه) ملاك و معیار اصلی برای اعطای نیابت به اوست. درهمین راستا وكیل خوذش باید انجام موضوع وكالت را به عهده بگیرد و نمی تواند آن را به دیگران واگذار نماید.

به اصطلاح حقوقی باید بگوییم كه اصل براین است : وكالت قابل توكیل نیست مگر موكل اذن در توكیل داده باشد.

وكالت ظاهری :

وكیل ظاهری وكیلی است كه ظاهراً وكیل است اما قانونا ً وحقیقا ً وكالت وی منحل شده است.ماده 680 قانون مدنی بیان می كند : تمام اموری كه وكیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنماید نسبت به موكل خود نافذ است.

پس طبق این ماده اگرچه وكالت ظاهری است اما به منظور ممانعت از خسارت های نامشروعی كه باطل اعلام شدن اعمال وكیل {كه از عزل خود نا آگاه بوده است}برای خود او و دیگران به وجود می آورد ، قانون گذار این ماده را در نظر گرفته است.

وكالت فضولی :

وكالت فضولی اگر تنفیذ شود صحیح است. به این معنی كه اگر كسی بدون اینكه از سوی دیگری وكالت داشته باشد ، اعمال اورا به نام و حساب همان شخص انجام دهد در فرضی كه تنفیذ شود صحیح است . به عبارت دیگراین اجازه در واقع تنفیذ نیابت فضولی محسوب می شود.

عنوان وكیل به كسی اطلاق می شود كه ویژ گی های ذیل را توامان داشته باشد :

1- حداقل در كارشناسی رشته حقوق یا گرایش های مرتبط فارغ التحصیل شده باشد.

2- شرایط شركت در آزمون وكالت راداشته و سپس در آزمون كانون وكلا یا دادگستری شركت و پذیرفته شده باشد.

3- با موفقیت دوره ی كار آموزی را پشت سر گذاشته باشد.

4- اختبار را نیز سپری نموده باشد.

5- در مراسم تحلیف نیز شركت كرده باشد.

نتیجه گیری :

پس : وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید. ... تحقق وكالت منوط به قبول وكیل است . پس دیگر هیچ شكی در این كه وكالت عقداست و نیاز به ایجاب و قبول دارد باقی نمی ماند.ایجاب وكالت مثل قبول وكیل ، می تواند به موجب لفظ ، نوشته یا فعل باشد . ایجاب می تواند فحوایی یا ضمنی باشد.


نظر کاربران