وکیل ثبت احوال

 وکیل ثبت احوال

تغییر نام از ثبت احوال تا مراجع قضایی توسط وکیل ثبت احوال:

خیلی اتفاق افتاده است که فردی به هردلیل از نام یا نام خانوادگی خود احساس رضایت نکرده و تمایل به تغییر آن داشته باشد، یادتان باشد این امر غیر ممکن نیست اما برای آنکه نظم عمومی از بین نرودشرایط نسبتا سختی برای این تغییرات در نظر گرفته شده است.
اگر شما هم چنین فکری در سر دارید قبل از هر اقدام این گزارش را که در گفت وگو با دکتر غلامعلی سیفی زیناب، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است تا انتها بخوانید.

نام خانوادگی خود را دوست ندارید؟

اگر نام خانوادگی یا فامیلی خود را دوست ندارید و می خواهید آن را تغییر دهید باید بدانید که این کار در صلاحیت اداره ثبت است. چه نام خانوادگی خود را به نام دیگری تغییر دهید، یا تغییری جزئی با پسوند و پیشوندی در آن ایجاد کنید ، اداره ثبت باید این خواسته شما را برآورده کند. برای این کار در قدم اول باید به همان حوزه ای که شناسنامه تان صادر شده است مراجعه کرده و با نظر هیأت حل اختلاف به این آرزوی خود دست یابید.

کافی است یک درخواست ساده به حوزه صادرکننده شناسنامه ارسال و برای متولیان آن توضیح دهید که چرا قصد تغییر نام خانوادگی خود را دارید، گاهی ترکیبی در نام خانوادگی وجود دارد که بدمعنی، ناپسند و نامناسب است گاهی نیز پسوند و پیشوندهایی در فامیلی وجود دارد که نامناسب بوده و زمانی نیز نام خانوادگی آنقدر طولانی است که دارنده آن را وارد به تغییر می کند. در این شرایط جای نگرانی نیست زیرا به راحتی دستور تغییر نام خانوادگی شما صادر می شود.

در عوض تغییر نام خانوادگی معمولی، خوش معنی و خوش واژه به آسانی ممکن نیست و زیرا در گام اول متقاضی باید توضیح دهد که چرا درخواست تغییر این نام خانوادگی را دارد. پس از آن نام خانوادگی جدیدی که توسط متقاضی درخواست شده باید بررسی شود. زیرا اگر نام خانوادگی متعلق به افراد دیگری باشد باید اول نظر مثب آنها را جلب کرد و اگر دارندگان نام خانوادگی پیشنهادی مخالفت کنند امکان انتخاب این نام خانوادگی برای متقاضی میسر نخواهد بود.

اگر همه چیز درست پیش برود نام خانوادگی مورد تقاضای شما در هیاتی که در مقر احوال وجود دارد و از 3 نفر شامل رییس قوه یا نماینده او، یک کارشناس سجلی و بایگان تشکیل شده است بررسی شده و نام خانوادگی متقاضی بر مبنای نظر این 3 نفر تغییر کرده و یا با تغییر آن مخالفت می شود.

وظایف کلی واحد ثبت احوال وه پیگیری آن توسط وکیل ثبت احوال است به شرح زیر می باشد :

1 - ثبت ولادت و صدور شناسنامه

2 - بت واقعه فوت و صدور گواهی وفات

3- تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم

4 - ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات

5- صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی

6 - تنظیم دفاتر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی

7 - جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن

8 - وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است

برای مطالعه و پیشنهاد روش های فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر فرمها و نمونه های سجلی و آماری و نحوه جمع آوری و انتشار آنها و تهیه دستورالعمل ها و روشهای فنی سجلی و طرز جمع آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان ثبت احوال کشور شورائی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل می شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری با انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رئیس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقام او می باشد و رای اکثریت لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره : نحوه جمع آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه نمونه های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد.
در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود، وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است :

1 -تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه و گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده /29 این قانون.

2 - رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

3 -ابطال اسناد و شناسنامه هائی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده /44 اعلام می شود.

4 - ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع.

5 - حذف کلمات زاید، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره : تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود ( اصلاحی 18/10/63 )

7 - رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است.مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

تبصره : هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

8 - سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد می تواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارگانها ونهادهای انقلاب اسلامی موجود در محل استفاده نماید.
تبصره نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود (اصلاحی 18/10/63).

9 - نماینده یا مامور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات منصوب شده باشد.

1 - تبصره : اعلام کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می باشد و می تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید.
2 - تبصره : گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام کننده را گواهی می کند.

پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ازدواج کرده اند می توانند ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام نمایند.

10 - دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیئت حل اختلاف با رای دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می باشد (اصلاحی 18/10/63 ).

11 - رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی ولادت مراجعین به ادارات و موسسات دولتی و شهرداری وبخش خصوصی که برای انجام مراجعات آنها ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد ( اصلاحی 18/10/


نظر کاربران