وکیل ثبت شرکت

 وکیل ثبت شرکت


وکیل ثبت شرکت کسی است که علاوه بر داشتن مجوز رسمی وکالت از کانون وکلا به عنوان وکیل پایه یک دادگستری باید توانای لازم در وکالت در زمینه امور ثبتی خصوصا ثبت انواع شرکت های موضوع قانون تجارت وهمچنین شرکت های مدنی را که طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است مبادرت به قبول وکالت در این زمینه نماید .

شرکت ها انواع مختلفی دارند اعم ازمدنی وتجارتی که به دومورد از شرکت های تجارتی می پردازیم.

1- شرکت سهامی خاص

2- شرکت تضامنی

وکیل ثبت شرکت سهامی خاص :

شرکت سهامی خاص بلافاصله پس امضای اساسنامه، تعهد کلیه سهام و پرداخت مبالغ نقدی لازم، انتخاب مدیران و بازرسان، و قبول سمت کتبی آنان تشکیل می شود، اما شخصیت حقوقی ایجاد نمی گردد.زیرا ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها برای انجام دادن برخی از اقدامات مهم مانند استفاده از سرمایه شرکت ضروری است(ماده 22 لایحه قانونی 1347). مطابق ماده 20 لایحه قانونی 1347 برای ثبت شرکت سهامی خاص کافی است اظهارنامه ای به انضمام مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود :

1 - ساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد

2 -اظهارنامه مشعربر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 وکیل ثبت شرکت وسهامی خاص درصد کل سهام باشد. (وکیل) اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد.

3 - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد.

4 - قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت اخیر ماده 17 که باید مدیران و بازرسان آن را امضا کرده باشند.

5 - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

اگر شرکت پس از تاسیس به ثبت نرسد؟
هرگاه مدیران شرکت تا شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت آن را به ثبت نرسانند، شرکت را باید منحل شده تلقی کرد و سهام داران محق خواهند بود مطابق مقررات ماده 19 لایحه قانونی 1347 وجوه پرداختی خود را دریافت کنند.(وکیل) طبعا دریافت وجوه از طرف آنان بدین معناست که در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی ندارند.

وکیل ثبت شرکتهای تضامنی :

شرکت تضامنی شرکت یا شرکتهایی هستند که بر اساس عقد یا قراردادی به امور تجاری پرداخته و هدف آنها کسب سود و تقسیـم آن بـر مبنای قرارداد توافقی بین شرکاء یا سهامداران است. این شرکتها می توانند براساس یا اختیاری باشد توسط چند شریک تشکیل شوند و یا تعهدی هستند و براساس عقل و منطق یا قانونی بوجود می آید.

خصوصیات شرکتهای تضامنی :

شخصیت حقوقی - (وکیل) شرکت تجاری باید دارای شخصیت حقوقی باشد. عبارت است از شخصیتی که به وسیله شخصی یا اشخاصی اعم ازحقیقی و یا حقوقی به وجود می آیـد و می تواند دارای همه نوع دارائی ، حقوق و تکالیف و اعمال آنها همچون یک بند جزء آنچه که متعلق به یک انسان است. استقلال مالی ایجاد می کند برای شرکت به عنوان دیگر اموالی که شرکاء به شرکت می آورند، دارائی دیگر مختص به شرکاء نیست بلکه متعلق به شرکت است.

مدیریت توسط یکی از شرکاء انجام می شود و یا مدیریت به خارج از شرکاء داده می شودولی نظارت شرکــاء نیـز وجود دارد.
ثبت شرکت و علائم تجاری توسط وکیل ثبت شرکت پایه یک .

اگر قصد دارید کسب و کار خود را قانونی تر کنید و بتوانید بصورت یک شخصیت حقوقی فعالیت های خود را آغاز کنید؟ باید شرکت ثبت کنید واین ازطریق وکیل ثبت شرکت به آسانی ممکن است..

آیا می دانید کلیه امور ثبتی فقط توسط وکیل ثبت شرکت قابل انجام است ؟

برای ثبت شرکت نیاز به مشاوره تخصصی حقوقی دارید ، چرا که ثبت شرکت شروع تعهدات و مسئولیت های شما خواهد بود.

برخی از موارد مهم جهت تشکیل و ثبت شرکت :

ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت موسسه (شرکت غیر تجاری ) ثبت شرکت نسبی ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت و اخذ نمایندگی داخلی و خارجی انتخاب صحیح موضوع شرکت و حدود فعالیت ها تعیین تعهدات افراد و شرح وظایف حقوقی آنها راهنمایی جهت انتخاب نام مناسب با توجه حوزه کاری و رقبا راهنمایی و خط مشی مناسب جهت امور مالی و مالیاتی شرکت

پشتیبان حقوقی کلیه موارد شرکت باتوجه به تغییرات و تصمیمات مدیر عامل و اعضاءپشتیبانی و مشاوره تخصصی نیازمندیهای پس از ثبت شرکت مانند اخذ کارت بازرگانی ، تشکیل پرونده دارایی کد اقتصادی ، اخذ مجوزهای کاری ، ثبت علامت تجاری و


نظر کاربران