وکیل جرایم رایانه ای

 وکیل جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای به سادگی قابل شناسایی نیستند به همین دلیل باید به وکیل جرایم رایانه ای مراجعه کرد.

قوه قضائیه - یک حقوقدان در مورد اقدامات و تدابیر امنیتی در مقابل جرایم رایانه ای یادآور شد: جرایم رایانه ای همیشه به سادگی قابل شناسایی نیستند.

یک وکیل جرایم رایانه ای دادگستری گفت:جرایم رایانه ای شامل قلمرو وسیعی از جرایم است که برخی اوقات حدود آن کاملاً مشخص نیست.

این وکیل جرایم رایانه ای در ادامه افزود:هر کشوری دارای قوانین متفاوت در این خصوص بوده و کم و بیش در برابر این مشکل واکنش نشان می دهد.

این وکیل دادگستری افزود:جرایم رایانه ای به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از رایانه به عنوان یک هدف دو رایانه به عنوان ابزار ارتکاب جرم سه رایانه به عنوان پدید آورنده جرایم جدید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد:ارتکاب جرایم رایانه ای با انگیزه های مختلفی انجام می شود اما فهرستی از انگیزه هایی که باعث تحریک افراد برای ورود به دنیای جرایم رایانه ای می شوند عبارتند از کسب درآمد که هدف اصلی و ارتکاب این نوع جرایم محسوب می شود، برخی اوقات کسب شهرت اجتماعی می تواند دلیل عمده این جرایم تلقی شود، وارد شدن در یک گروه خاص و یا دفاع از خود نیز می تواند دلیل دیگر ارتکاب این جرایم باشد.

این حقوقدان در پایان در مورد اقدامات و تدابیر امنیتی در مقابل جرایم رایانه ای یادآور شد:

جرایم رایانه ای همیشه به سادگی قابل شناسایی نیستند بلکه پیشگیری و کشف جرایم رایانه ای عامل امنیت رایانه ای است پس ضرورت ارجاع به وکیل جرایم رایانه ای بیش از روز احساس می شود.وی گفت: اقدامات و تدابیر امنیتی رایانه ای باید به طور مناسب از سیستم ها و داده ها در برابر نفوذ و دسترسی های غیرمجاز ابراز حفاظت کند. هر چند که باید از این نکته نیز غافل نشد که برقراری امنیت مطلق و رصد در صد غیرقابل تحقق است.

با عنایت به گسترش جرایم رایانه ای در حوزه فضای سایبر و تخصصی بودن این موضوعات ، در خصوص ارائه مشاوره فنی وحقوقی مرتبط باحوزه جرایم رایانه ای می توانیم در موارد زیر با آن مجموعه همکاری داشته باشیم.

موارد ارجاع به وکیل جرایم رایانه ای :

الف ) وکیل جرایم رایانه ای و مشاوره حقوقی در حوزه های

1. جرایم رایانه ای و اینترنتی

مشاوره حقوقی در حوزه شرکت های ارائه دهنده خدمات دسترسی اینترنت از قبیل : isp - isdp pap
1-1 مشاوره حقوقی در خصوص جرایم مرتبط با تلفن همراه

2. مشاوره جهت تنظیم و انعقاد قراردادهای نرم افزاری و سخت افزاری

3. مشاوره حقوقی در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک و جرایم عابر بانکها

4. مشاوره حقوقی در مورد شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای

5. مشاوره حقوقی در خصوص فعالیت فارکس جرایم مرتبط

6. مشاوره در خصوص کلیه دعاوی حقوقی و کیفری که به نوعی به رایانه و اینترنت مرتبط باشد.

ب) وکیل جرایم رایانه ای و پذیرش وکالت ودفاع ازطرح وپیگیری دعاوی مرتبط با :

جرایم رایانه ای و اینترنتی : دعوی حقوقی و جرایم در حوزه شرکت های ارائه دهنده خدمات دسترسی اینترنت از قبیل isp isd 2. pap . جرایم مرتبط با تلفن همراه . جرایم مالی و جرایم عابر بانکها . دعاوی شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای دعاوی مرتبط با فارکس و جرایم مرتب

اده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی درسال1370 دراین باره چنین اشعارمی دارد:

((بسمه تعالی))
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی :
ماده واحده - اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.
نکته : این عبارت اعم است از وکیل جرایم رایانه ای و سایر وکلای حقوقی وکیفری

تبصره ۱ - اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.

تبصره ۲ - هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد.تبصره ۳ - وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می باشد. موضوع انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی که در تاریخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، در جلسه روز پنجشنبه مورخ یازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.(( اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام))

ما وکلا ( اعم از وکیل جرایم رایانه ای وسایر وکلا) همگی به یادداریم که درآغاز ورودبه این پیشه ، سوگندی مقدس اداکردیم سوگندی که قانون نیز بدان صحه گذاشت و مارا دراین مسیر سترگ یاری کرد اما خود به مسوولیت خود عمل نکردیم و اگر عمل کردیم این کردار ما به غایت و کمال نبود و نیست. وکیل چه آن که دارای پروانه ازکانونهای وکلای دادگستری باشدوچه ازمرکز وکلای قوه قضائیه وچه وکیل جرایم رایانه ای باشد که به تازگی ایجاد شده ، بایدبدین گونه که بیان شد مستقل عمل کند.البته هستند وکلای دانشمندو دلیر واهل خامه و قلم و پژوهش که غیرتمندانه کلیه رفتارو کردارجامعه را ازحیث رعایت عدالت و دادگری رصد می کنندو هنگامی که با رفتار ناعادلانه ای از هرشخص و مقامی روبروشدند به هرطریق ممکن اعتراض و فریاد دلاورانه خود را آشکارمی سازند ، ولی تعداد این دلاوران اندک است و سرزمین ایران به وکلای اندیشمند وقانونگراو عدالت گسترو دریک کلام به وکلای مستقل بیشتری برای پیشرفت و رشد وتعالی خودنیازمند است.به امیداینکه به زودی شاهدا ین باشیم که وکلای ایران خصوصا ازدیدگاه ما وکیل جزایم رایانه ای همگی مستقل باشند.


نظر کاربران