وکیل حقوقی

 وکیل حقوقی

طرق وکیل شدن که می تواند وکیل حقوقی شود یا کیفری :

راه های اینکه چگونه وکیل شویم اولین طریق وکیل شدن (وکیل حقوقی / وکیل کیفری) : غیر از استعدادهای فطری و طبیعی ،برای یک نفر وکیل دادگستری استعداد سخنوری و فصاحت و بلاغت در بیان خیلی کمتر از انچه تصور می رود لازم و ضروری است . برای آنکه وکیل بتواند حرف خود را به قاضی بفهماند و به او بقبولاند کافی است که در گفتار خود دقیق و ساده و صدیق و با علاقه و با حرارت باشد و افکار و عقاید خود را با وضوح کامل و به شکل پسندیده و جالب و موثری بیان نماید. قدرت استدلال، قدرت تخیل و ابتکار ، قدرت استنتاج ، داشتن طبع نقاد و نرمش و گسترش فکروقریحه ی روان شناسی نیز علاوه بر استعداد طبیعی لازم است.

انجام وظیفه غالبا مستلزم جسارت و شجاعت و شهامت خاص است . دراین جهت که درک نماییم باید چگونه وکیل شویم باید بگوییم بعضا وکیل مجبور می شود تا در مقابل تصمیم یکی از مقامات به اعتراض بر خیزد یا در مقابل افکار عمومی ایستادگی کند و مخالفت نماید. وکیل باید آنقدر شهامت اخلاقی داشته باشد که از هیچ چیز نهراسد و وظیفه ی خود را هرچند مخاطره آمیز باشد بدون تشویش و تردید و تزلزل انجام دهد و افتخار استقلال فکر و آزادی دفاع را که از خصوصیات وکالت دادگستری است برای خود کسب نماید .دراین صورت است که وکیل دادگستری شناخته می شود وکاملا آموخته است که باید چگونه وکیل شویم.

اطلاعات عمومی و حقوقی برای یک وکیل خوب برای اینکه بداند چگونه وکیل شویم و خود را محیای آن کند.

البته نباید توقع داشت که وکیل در کلیه علوم وفنون دنیای امروز تبحر داشته و صاحب نظر باشد لکن باید سعی کند که لااقل معلومات کافی در ادبیات و هنر و فلسفه و جامعه شناسی و تاریخ و علوم به دست اورد . باید پذیرفت که گاهی نقل یک بیت شعر تاثیرش بیشتر از استناد به ماده و قانون و رویه قضایی است . آنچه مطرح می کند بفهماند همه می دانند و فقط به قصد یاد آوری و نتیجه گیری ناچار به تذکر آن شده است اطلاعات عمومی باید با مطالعات حقوقی تکمیل و ترکیب شود.

قدرت کار برای یک وکالت دادگستری مستلزم ان است که وکیل تمام وجودش را وقف آن کند .وی ممکن است ساعتها برای یک جلسه نیاز به مطالعه و کار داشته باشد . هرقدر که دفتر وی منظم باشد باز هم ممکن است که نیاز به کار بیشتر باشد و وی باید بتواند این خستگی مداوم و طولانی را به جان بخرد

وقت شناسی : در رابطه با موکل باید کاملا وقت شناس بوده ملاقات هایی که با موکل تعیین می کند به موقع حاضر شود.

ایجاد روابط دوستی و آشنایی بهترین چیز برای اینکه چگونه وکیل شویم آن است که از طریق محبت و نزاکت و ظرافت برای خود موکلینی فراهم نماید و از طریق دوستی موکلین خود را حفظ نماید.

عشق و علاقه به شغل وکالت کسی می تواند شکستهای پی در پی و پرکار و پرمشقت وکالت را تحمل کند که عاشق و دلداده این شغل باشد . چه رضایت خاطری بالاتر از اینکه وکیلی بتواند در پرونده مهم و مورد علاقه اش حکمی به نفع موکل خود به دست اورد و مورد اطمینان دادرس پرونده واقع شده باشد. وقتی وکیل می تواند از افتخار و احترام و رضایت مخصوص به وکالت دادگستری بهره مند گردد که خود او به این شغل و این مقام احترام بگذارد وو برای آن ارزش قایل باشد واینگونه است که می آموزیم چگونه وکیل شویم ( اعم از وکیل حقوقی وکیفری )

پیگیری دعوای چک بلا محل توسط وکیل حقوقی

1 - وکیل حقوقی وچک بلامحل :

بر اساس قانون چنانچه كسی از دیگری طلبی داشته باشد می تواند حتی قبل از اقامه دعوا بر وصول طلب خود نسبت به توقیف اموال قابل بازداشت وی اقدام نماید.

2 - وکیل حقوقی وچک بلامحل :

در این رابطه ماده ۱۰۸ از قانون آیین دادرسی مدنی گفته استخواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی .......درخواست تامین خواسته نمایدمنظور از تامین نیز به موجب ماده ۱۲۱ از همین قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.

3 - وکیل حقوقی وچک بلامحل :

می توانید به استناد چك صادره از ناحیه بدهكارتان نسبت به توقیف اموال وی اقدام نمایید.

4 - وکیل حقوقی وچک بلامحل :

اضافه می كنیم كه بواسطه حفظ ارزش چك به استناد ماده ۲۹۲ از قانون تجارت دادگاه مكلف گردیده است كه چنانچه دارنده چك (در صورت برگشت) تقاضای توقیف اموال بدهكار را نمود ، بلافاصله نسبت به اجابت تقاضای وی اقدام نماید.

5 - وکیل حقوقی وچک بلامحل :

بنا بر رای وحدت رویه دیوان عالی كشور به شماره ردیف ۶۹/۲۵ چنانچه ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ مندرج در چك نسبت به بر گشت چك اقدام نموده باشید جهت توقیف اموال بدهكار نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.بس ازآن باتنظیم دادخواست باخواسته الزام خوانده به برداخت وجه مندرج در چک وی محکوم به برداخت میگردد.


نظر کاربران